KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:36
KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.050.454 -14.049.827 140.426 9.623.995 43.153.188 35.269.679 192.569.419 39.105.623 231.675.042
Transferler
1.184.409 34.085.270 35.269.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.851 -5.040.994 -23.534 30.606.254 5.395.755 36.002.009
Dönem Karı (Zararı)
35.847.633 35.847.633 5.643.798 41.491.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.851 -5.040.994 -23.534 -5.241.379 -248.043 -5.489.422
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 6.871.712 -4.227.305 -19.090.821 116.712 10.808.404 77.238.458 35.847.633 223.175.673 44.501.378 267.677.051
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.932.337 -124.822 30.203.601 66.439.581 5.190.745 -16.745.963 10.976.086 98.688.426 118.462.831 327.276.372 60.715.398 387.991.770
Transferler
-28.159 5.724.891 112.766.099 -118.462.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.409 -2.629.352 77.982.528 74.864.767 14.494.347 89.359.114
Dönem Karı (Zararı)
77.982.528 77.982.528 14.707.694 92.690.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.409 -2.629.352 -3.117.761 -213.347 -3.331.108
Kar Payları
-1.773.945 -1.773.945
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.523 32.523
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.904.178 -124.822 30.203.601 66.439.581 -5.679.154 -19.375.315 16.700.977 211.454.525 77.982.528 402.141.139 73.468.323 475.609.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.983.192 -14.118.871
Dönem Karı (Zararı)
92.690.222 41.491.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.704.369 26.582.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,25 24.615.853 8.342.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
428.540 -1.414.822
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 428.540 -1.414.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.661.900 6.484.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.600.473 1.880.760
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
440.366
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.378.939 4.604.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.903.757 15.126.910
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 4.130.789 -1.242.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 29.772.968 16.369.592
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.583.373 -320.172
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.583.373 -320.172
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
849.195
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
849.195
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.086.282 -2.441.394
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
591.410 -44.501
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 591.410 -44.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-237.756.811 -79.754.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -6.241.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.448.811 -38.717.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.448.811 -38.717.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.950.006 -8.991.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.950.006 -8.991.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.304.530 -24.297.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.361.624 -15.267.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.074.848 9.050.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-722.164 -2.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.797.012 9.053.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.283.926 484.640
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.885.777 6.458.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.027.530 -8.474.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.310.279 -7.814.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
282.749 -660.072
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.362.220 -11.680.612
Ödenen Temettüler
-1.773.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.773.727 -1.074.750
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.073.300 -1.363.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.839.577 -10.505.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.890
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.839.577 -10.732.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -39.839.577 -10.732.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.454.132 130.166.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
245.520.500 145.293.490
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
245.520.500 145.293.490
Ödenen Faiz
-28.935.579 -16.369.592
Alınan Faiz
23 -4.130.789 1.242.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.631.363 105.542.617
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.690.483 -5.040.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.940.880 100.501.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 218.626.064 103.084.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 291.566.944 203.585.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 291.566.944 218.626.064
Finansal Yatırımlar
83.668.864 77.427.843
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 83.668.864 77.427.843
Ticari Alacaklar
443.993.642 301.773.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 443.993.642 301.773.996
Diğer Alacaklar
11.952.551 14.902.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.952.551 14.902.558
Stoklar
7 357.060.433 252.184.443
Peşin Ödenmiş Giderler
37.705.653 33.139.550
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 37.705.653 33.139.550
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44.614 31.203
Diğer Dönen Varlıklar
34.489.585 28.192.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 34.489.585 28.192.714
ARA TOPLAM
1.260.482.286 926.278.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.260.482.286 926.278.371
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 6.444.689 6.444.689
Maddi Duran Varlıklar
283.322.802 268.460.700
Arazi ve Arsalar
9 87.327.201 85.152.712
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 1.323.114 1.935.858
Binalar
9 70.249.444 65.660.051
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 96.329.512 96.468.367
Taşıtlar
9 13.389.203 7.595.020
Mobilya ve Demirbaşlar
9 7.899.295 8.448.097
Özel Maliyetler
9 3.810.210 2.317.791
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 2.994.823 862.233
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20.571
Kullanım Hakkı Varlıkları
25 60.937.518 49.132.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.839.363 28.338.631
Şerefiye
11.096.270 11.096.270
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 24.743.093 17.242.361
Peşin Ödenmiş Giderler
742.719 947.198
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 742.719 947.198
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.500.176 1.796.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
397.787.267 355.120.793
TOPLAM VARLIKLAR
1.658.269.553 1.281.399.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
499.569.113 368.545.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
499.569.113 368.545.380
Banka Kredileri
4 485.605.895 358.963.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.963.218 9.582.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.684.929 124.692.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.684.929 124.692.991
Banka Kredileri
4 168.684.929 124.692.991
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.325.692 5.415.198
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 7.325.692 5.415.198
Ticari Borçlar
158.937.381 156.862.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
722.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 158.937.381 156.140.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.978.182 9.262.108
Türev Araçlar
2.989.572 4.572.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.989.572 4.572.945
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.467.925 16.582.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 36.467.925 16.582.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.263.603 16.058.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.295.353 5.762.155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.295.353 5.762.155
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.986.706 1.796.789
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.986.706 1.796.789
ARA TOPLAM
909.498.456 709.550.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
909.498.456 709.550.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
258.971.415 170.004.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
258.971.415 170.004.479
Banka Kredileri
4 171.740.344 127.106.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 87.231.071 42.897.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.109.584 10.282.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.109.584 10.282.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.078.136 3.567.038
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.500 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.500 2.500
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.161.635 183.856.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.660.091 893.407.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
402.141.139 327.276.372
Ödenmiş Sermaye
15 635.040 635.040
Sermaye Düzeltme Farkları
15 23.904.178 23.932.337
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-124.822 -124.822
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.203.601 30.203.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.385.112 44.502.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.760.427 61.248.836
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
66.439.581 66.439.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.679.154 -5.190.745
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.375.315 -16.745.963
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.700.977 10.976.086
Yasal Yedekler
15 16.700.977 10.976.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
211.454.525 98.688.426
Net Dönem Karı veya Zararı
77.982.528 118.462.831
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.468.323 60.715.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
475.609.462 387.991.770
TOPLAM KAYNAKLAR
1.658.269.553 1.281.399.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 781.845.280 454.898.995
Satışların Maliyeti
19 -576.885.022 -342.200.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.960.258 112.698.172
BRÜT KAR (ZARAR)
204.960.258 112.698.172
Genel Yönetim Giderleri
20 -33.074.702 -25.581.027
Pazarlama Giderleri
20 -38.930.764 -16.324.439
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.458.272 -767.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 80.131.479 53.750.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -36.450.295 -27.166.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
174.177.704 96.609.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 9.291.609 44.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-849.195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.469.313 95.804.777
Finansman Gelirleri
23 45.877.255 16.535.020
Finansman Giderleri
23 -117.318.942 -73.289.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.027.626 39.050.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.337.404 2.441.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-29.278.611 -4.189.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.941.207 6.630.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.690.222 41.491.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.690.222 41.491.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.707.694 5.643.798
Ana Ortaklık Payları
77.982.528 35.847.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-701.448 35.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-893.262 43.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.814 -7.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
191.814 -7.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.629.660 -5.525.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.629.352 -5.499.584
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.629.352 -5.499.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-308 -25.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-308 -25.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.331.108 -5.489.422
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.359.114 36.002.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.494.347 5.395.755
Ana Ortaklık Payları
74.864.767 30.606.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956255


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.422 Değişim: 0,28% Hacim : 7.548 Mio.TL Son veri saati : 15:23
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.426
Açılış: 1.424
8,5951 Değişim: 0,81%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1330 Değişim: 0,74%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
487,14 Değişim: 1,38%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.