KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2020 - 09:21
KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -12.449.970 -226.662 6.967.523 8.316.915 34.540.935 158.718.375 36.462.688 195.181.063
Transferler
3.406.002 -8.316.915 4.910.913 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
401.764 -1.104.909 32.251.965 31.548.820 7.574.957 39.123.777
Dönem Karı (Zararı)
401.764 32.251.965 32.251.965 7.567.789 39.819.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.104.909 -703.145 7.168 -695.977
Kar Payları
-692.047 -1.928.240 -2.620.287 -411.365 -3.031.652
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-162.233 -1.269.923 -1.828.711 130.873 937.791 -57.483 3.809.189 1.559.503 -1.559.503 0
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -3.641.188 -12.617.088 -226.662 9.623.995 32.251.965 41.332.797 189.206.411 42.066.777 231.273.188
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.050.454 -14.049.827 140.246 9.623.995 35.269.679 43.153.188 192.569.419 39.105.623 231.675.042
Transferler
1.184.409 -35.269.679 34.085.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.851 -5.040.994 -23.534 35.847.633 30.606.254 5.395.755 36.002.009
Dönem Karı (Zararı)
35.847.633 35.847.633 5.643.798 41.491.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.851 -5.040.994 -23.534 -5.241.379 -248.043 -5.489.422
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.227.305 -19.090.821 116.712 10.808.404 35.847.633 77.238.458 223.175.673 44.501.378 267.677.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.118.871 29.029.085
Dönem Karı (Zararı)
41.491.431 39.819.754
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.491.431 39.819.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.582.423 -41.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.342.268 6.027.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.189.357 -9.985.413
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.604.179 -8.199.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.414.822 -1.786.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.880.760 3.166.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.880.760 3.166.640
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.126.910 11.446.609
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.242.682 -1.519.271
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.369.592 12.965.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-320.172 -3.315.779
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-320.172 -3.315.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
849.195 1.753.426
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
849.195 1.753.426
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.441.394 -9.036.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.501 -98.206
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -44.501 -98.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.754.466 -6.837.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-38.717.517 17.953.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.991.523 -4.405.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.991.523 -4.405.823
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.297.812 -10.264.513
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.267.882 -2.851.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.050.853 25.375.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.337 7.193.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.053.190 18.182.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.989.541 -32.789.244
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.158.713
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.989.541 -1.630.531
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.458.956 143.681
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.680.612 32.940.861
Ödenen Temettüler
-3.031.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.074.750 -2.204.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.363.509 1.324.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.505.092 -10.920.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.505.092 -10.920.105
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.890 129.810
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -10.732.982 -11.049.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.166.580 -9.199.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
145.293.490 2.246.793
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
145.293.490 2.246.793
Ödenen Faiz
-16.369.592 -12.965.880
Alınan Faiz
1.242.682 1.519.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.542.617 8.909.164
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.040.998 -1.104.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.501.619 7.804.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.084.105 33.167.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
203.585.724 40.971.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 203.585.724 103.084.105
Finansal Yatırımlar
3 56.104.679 48.137.602
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
56.104.679 48.137.602
Ticari Alacaklar
5 250.865.651 224.356.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
250.865.651 224.356.026
Diğer Alacaklar
6 4.160.531 2.726.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.160.531 2.726.262
Stoklar
7 170.640.178 144.927.543
Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.322.359 14.054.477
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.322.359 14.054.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
508.369
Diğer Dönen Varlıklar
12 22.630.159 14.981.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.630.159 14.981.217
ARA TOPLAM
737.309.281 552.775.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
737.309.281 552.775.601
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 17.950.106 10.392.853
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.950.106 10.392.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 6.499.287 6.493.366
Maddi Duran Varlıklar
9 200.148.862 202.124.597
Arazi ve Arsalar
82.110.845 85.115.640
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.646.729 2.417.674
Binalar
67.442.538 67.927.538
Tesis, Makine ve Cihazlar
31.209.203 34.342.875
Taşıtlar
7.547.017 5.823.717
Mobilya ve Demirbaşlar
5.357.603 3.373.405
Özel Maliyetler
3.834.927 2.805.914
Yapılmakta Olan Yatırımlar
296.905
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20.929
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 58.511.105 50.503.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.890.287 14.707.227
Şerefiye
10 3.507.775 3.507.775
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 15.382.512 11.199.452
Peşin Ödenmiş Giderler
11 556.412 391.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
556.412 391.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 8.515.263 6.867.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.071.322 291.479.726
TOPLAM VARLIKLAR
1.048.380.603 844.255.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 299.546.156 307.942.988
Ticari Borçlar
151.250.595 134.192.032
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
513.609 515.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 150.736.986 133.676.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.530.777 5.010.300
Türev Araçlar
29 320.172
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 21.870.481 15.411.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.870.481 15.411.525
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.699.300 335.791
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.289.168 9.938.389
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.289.168 9.938.389
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.129.654 2.390.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.129.654 2.390.661
ARA TOPLAM
494.316.131 475.541.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.316.131 475.541.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 276.282.980 122.592.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.079.387 8.124.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.079.387 8.124.479
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 951.716 3.498.108
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
73.338 2.823.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.823.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.387.421 137.038.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
780.703.552 612.580.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.175.673 192.569.419
Ödenmiş Sermaye
16 635.040 635.040
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.912.589 23.912.589
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-124.822 -124.822
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.188.073 30.188.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.670.298 49.911.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.644.407 63.821.258
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
67.871.712 67.871.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.227.305 -4.050.454
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
116.712 140.246
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.090.821 -14.049.827
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.808.405 9.623.996
Yasal Yedekler
16 10.808.405 9.623.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
77.238.457 43.153.187
Net Dönem Karı veya Zararı
35.847.633 35.269.679
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.501.378 39.105.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
267.677.051 231.675.042
TOPLAM KAYNAKLAR
1.048.380.603 844.255.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 454.898.995 415.650.493
Satışların Maliyeti
19 -342.200.823 -311.261.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.698.172 104.389.264
BRÜT KAR (ZARAR)
112.698.172 104.389.264
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.581.027 -31.041.217
Pazarlama Giderleri
20 -16.324.439 -9.763.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -767.399 -185.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 53.750.812 41.504.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -27.166.648 -47.800.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.609.471 57.103.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 44.501 1.838.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-849.195 -1.753.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.804.777 57.188.877
Finansman Gelirleri
23 16.535.020 29.230.086
Finansman Giderleri
23 -73.289.759 -55.635.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.050.038 30.783.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.441.393 9.036.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.189.567 -2.870.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.630.960 11.906.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.491.431 39.819.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.491.431 39.819.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.643.798 7.567.789
Ana Ortaklık Payları
35.847.633 32.251.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.837 509.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.721 621.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.884 -112.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.884 -112.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.525.259 -1.205.425
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.499.584 -1.316.765
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.499.584 -1.316.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-25.675 111.340
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-25.675 111.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.489.422 -695.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.002.009 39.123.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.395.755 7.574.957
Ana Ortaklık Payları
30.606.254 31.548.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867017


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,77% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5625 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5542 28.07.2021 Yüksek 8,5670
Açılış: 8,559
10,1294 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1115 28.07.2021 Yüksek 10,1373
Açılış: 10,1222
495,14 Değişim: 0,00%
Düşük 494,93 28.07.2021 Yüksek 495,69
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.