KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2019 - 19:53
KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 53.026.053 -3.802.780 -4.243.182 6.483.070 30.877.792 -7.495.541 130.714.934 33.707.949 164.422.883
Transferler
329.115 -8.402.810 7.495.541 -578.154 578.154 0
Dönem Karı (Zararı)
7.352.780 7.352.780 -1.078.074 6.274.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.438.380 -346.028 -518.633 14.573.719 4.383.163 18.956.882
Kar Payları
-414.961 -414.961 -414.961
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.768.114 9.668.329 5.900.215 5.900.215
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 68.464.433 -4.148.808 -8.529.929 6.812.185 31.728.350 7.352.780 157.548.533 37.591.192 195.139.725
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 68.464.433 -4.148.808 -8.529.929 6.812.185 31.728.350 7.352.780 157.548.533 37.591.192 195.139.725
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.019.688 -2.019.688 -2.019.688
Transferler
11.803 7.340.977 -7.352.780 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
15.398.492 15.398.492 -290.790 15.107.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.493 -3.908.876 -226.662 -4.099.045 -269.268 -4.368.313
Kar Payları
-952.560 -952.560 -952.560
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
146.552 26.962 1.235.990 -61.510 -11.165 143.535 -1.556.144 -75.780 75.780 0
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -12.449.970 -226.662 6.967.523 34.540.935 15.398.492 165.799.952 37.106.914 202.906.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.393.369 -4.157.014
Dönem Karı (Zararı)
15.107.702 6.274.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.915.118 75.437.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 13.294.797 12.603.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.595.498 15.709.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.814.060 14.612.676
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 781.438 1.096.884
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.186.327 1.321.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.475.497 1.365.451
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 710.830 -43.486
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.087.621 24.592.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.633.096 -1.529.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 41.720.717 26.122.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.128.165 20.398.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
499.110 -4.994.750
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
499.110 -293.290
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -4.701.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.506.851 449.342
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27 3.506.851 449.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.187.529 5.635.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.429.220 -279.312
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.429.220 -279.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.648.362 -84.806.610
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-929.417 -13.328.379
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.256.458 -72.543.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.256.458 -72.543.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.276.115 2.042.416
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.798.904 -2.249.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.477.211 4.292.075
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.893.072 -31.364.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.972.841 -3.698.663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.278.580 31.202.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
202.112 -1.313.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.076.468 32.515.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.358.638 -165.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.773 -448.148
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.773 -448.148
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.170.116 10.959.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-779.788 -7.462.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.242.905 -6.388.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.463.117 -1.074.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.374.458 -3.094.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.741.509 -835.503
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.239.580 -226.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.838.059 -12.617.737
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
10 2.154.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.282.096 1.544.508
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 12.282.096 1.544.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.274.531 -11.388.583
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -20.274.531 -11.388.583
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -350.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.423.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.448.716 22.683.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
563.383.849 231.803.802
Kredilerden Nakit Girişleri
563.383.849 231.803.802
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-557.733.637 -183.946.683
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-557.733.637 -183.946.683
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.858.772 -1.982.836
Ödenen Temettüler
-939.577 -414.961
Ödenen Faiz
-40.651.219 -24.306.021
Alınan Faiz
4.633.096 1.529.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.106.594 5.908.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.317.223 -718.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.789.371 5.189.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.377.928 16.188.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.167.299 21.377.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.167.299 21.377.928
Finansal Yatırımlar
16.017.440 15.088.023
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 16.017.440 15.088.023
Ticari Alacaklar
234.430.233 211.077.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 234.430.233 211.077.612
Diğer Alacaklar
4.430.819 1.953.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.430.819 1.953.608
Türev Araçlar
225.263 293.290
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
225.263 293.290
Stoklar
7 142.202.202 102.090.568
Peşin Ödenmiş Giderler
14.358.251 9.382.720
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.358.251 9.382.720
Diğer Dönen Varlıklar
17.880.090 14.637.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 17.880.090 14.637.185
ARA TOPLAM
462.711.597 375.900.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
462.711.597 375.900.934
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.