" />

KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:18
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.286 -133.849 586.340 -743.940 321.934 5.147.638 5.170.837 689.338 5.860.175
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
83.107 -1.626 55.362 -852 3 -3.446 9.708 -238 199.769 463.200 804.987 -632.085 172.902
Kar Dağıtımı
7.018.709 -7.004.767 13.942 -182.794 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.004.767 -7.004.767 0
Diğer
13.942 13.942 7.498 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 122.357 0 1.085.994 3.514.859 -243.894 1.432.768 2.044.631 -257.210 1.343.449 44.063.365 1.871.687 5.147.638 64.625.644 6.940.048 71.565.692
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.774.571 55.081 316.159 -1.715.220 659.089 7.076.703 8.166.383 1.312.952 9.479.335
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.048 -9.873 -481 5 50 -542 -69.167 -60.960 19.450 -41.510
Kar Dağıtımı
7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415 -299.226 -960.641
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183 -7.273.183 0
Diğer
14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 143.597 0 1.081.885 5.282.283 -303.280 1.500.082 2.383.121 -429.449 1.944.477 51.352.321 240.798 7.076.703 74.772.538 8.454.673 83.227.211


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 252.017.805 539.876.787 791.894.592 229.466.822 482.447.565 711.914.387
GARANTİ VE KEFALETLER
44.099.918 115.127.816 159.227.734 40.128.375 82.758.032 122.886.407
Teminat Mektupları
43.735.224 63.269.730 107.004.954 39.563.027 48.508.183 88.071.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
788.354 580.093 1.368.447 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.883.676 34.938.100 38.821.776 4.416.349 24.324.692 28.741.041
Diğer Teminat Mektupları
39.063.194 27.751.537 66.814.731 34.458.969 23.647.724 58.106.693
Banka Kredileri
44.100 11.591.385 11.635.485 84.800 8.965.543 9.050.343
İthalat Kabul Kredileri
0 437.582 437.582 0 387.585 387.585
Diğer Banka Kabulleri
44.100 11.153.803 11.197.903 84.800 8.577.958 8.662.758
Akreditifler
310.546 37.245.632 37.556.178 454.945 22.138.966 22.593.911
Belgeli Akreditifler
300.821 28.048.581 28.349.402 435.024 16.428.961 16.863.985
Diğer Akreditifler
9.725 9.197.051 9.206.776 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 9.355 0 9.355
Diğer Garantilerimizden
10.048 3.021.069 3.031.117 16.248 3.145.340 3.161.588
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
90.794.915 36.271.143 127.066.058 72.767.824 26.364.767 99.132.591
Cayılamaz Taahhütler
88.370.981 22.965.864 111.336.845 71.400.021 14.882.602 86.282.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.530.819 10.606.274 17.137.093 2.250.035 4.322.672 6.572.707
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 114.138 114.138 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.947.229 1.148.119 31.095.348 24.688.380 1.009.173 25.697.553
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.162.097 0 3.162.097 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.317 0 29.317 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.194.815 0 44.194.815 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
205.827 0 205.827 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.300.877 11.097.333 15.398.210 3.699.973 9.423.585 13.123.558
Cayılabilir Taahhütler
2.423.934 13.305.279 15.729.213 1.367.803 11.482.165 12.849.968
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.358.934 13.305.279 15.664.213 1.302.803 11.482.165 12.784.968
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
117.122.972 388.477.828 505.600.800 116.570.623 373.324.766 489.895.389
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
117.122.972 370.154.138 487.277.110 116.570.623 353.484.000 470.054.623
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.659.296 33.836.499 44.495.795 8.922.687 41.994.015 50.916.702
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.779.114 15.366.179 22.145.293 6.936.738 18.551.563 25.488.301
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.880.182 18.470.320 22.350.502 1.985.949 23.442.452 25.428.401
Para ve Faiz Swap İşlemleri
99.815.863 303.760.253 403.576.116 101.415.909 273.410.206 374.826.115
Swap Para Alım İşlemleri
7.371.928 109.001.307 116.373.235 6.088.408 96.398.304 102.486.712
Swap Para Satım İşlemleri
91.585.379 36.715.784 128.301.163 93.752.701 29.719.050 123.471.751
Swap Faiz Alım İşlemleri
429.278 79.021.581 79.450.859 787.400 73.646.426 74.433.826
Swap Faiz Satım İşlemleri
429.278 79.021.581 79.450.859 787.400 73.646.426 74.433.826
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.817.854 13.213.792 19.031.646 2.003.720 14.257.333 16.261.053
Para Alım Opsiyonları
3.596.531 3.050.787 6.647.318 1.023.470 3.069.627 4.093.097
Para Satım Opsiyonları
2.163.539 4.404.405 6.567.944 707.100 3.346.049 4.053.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
4.807 0 4.807 121.010 0 121.010
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
52.977 0 52.977 152.140 1.625 153.765
Futures Para İşlemleri
212.474 1.223.452 1.435.926 3.156.514 2.794.386 5.950.900
Futures Para Alım İşlemleri
110.190 731.015 841.205 507.826 2.647.387 3.155.213
Futures Para Satım İşlemleri
102.284 492.437 594.721 2.648.688 146.999 2.795.687
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
617.485 18.120.142 18.737.627 1.071.793 21.028.060 22.099.853
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
823.797.837 1.075.189.997 1.898.987.834 728.033.002 906.245.389 1.634.278.391
EMANET KIYMETLER
97.156.814 85.368.376 182.525.190 86.312.364 73.210.438 159.522.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
73.084.280 7.042.282 80.126.562 67.013.035 6.643.025 73.656.060
Tahsile Alınan Çekler
20.661.353 46.154.327 66.815.680 15.972.224 37.840.329 53.812.553
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.901.787 18.000.169 20.901.956 2.873.548 17.306.337 20.179.885
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
509.394 14.171.598 14.680.992 453.557 11.420.747 11.874.304
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
726.641.023 989.821.621 1.716.462.644 641.720.638 833.034.951 1.474.755.589
Menkul Kıymetler
54.292.051 94.295.750 148.587.801 47.823.113 78.780.877 126.603.990
Teminat Senetleri
14.044.142 37.921.415 51.965.557 11.883.928 28.867.329 40.751.257
Emtia
158.176.223 69.579.325 227.755.548 131.913.263 53.111.124 185.024.387
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
390.226.158 501.590.448 891.816.606 352.717.245 432.859.911 785.577.156
Diğer Rehinli Kıymetler
109.902.449 286.434.683 396.337.132 97.383.089 239.415.710 336.798.799
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.075.815.642 1.615.066.784 2.690.882.426 957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.866.360 24.941.065
Alınan Faizler
43.235.902 31.820.030
Ödenen Faizler
-21.795.373 -12.951.252
Alınan Temettüler
335.669 246.785
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.165.370 5.271.784
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.764.814 5.889.146
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.248.671 1.236.244
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.188.097 -8.557.061
Ödenen Vergiler
-3.489.888 -3.529.515
Diğer
-11.410.708 5.514.904
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
34.962.928 7.318.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.631.408 -1.066.418
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.236.596 -493.679
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-31.474.600 -41.254.683
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-339.683 -10.249.364
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.196.230 -995.591
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
52.040.759 39.297.393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
699.749 -6.818.524
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
24.100.937 28.899.505
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
46.829.288 32.259.704
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.288.329 -17.604.886
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.113 -33.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -24.025
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-457.338 -338.219
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
233.761 249.272
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-31.902.680 -25.686.290
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.469.274 16.803.532
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-12.796.746 -13.639.094
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
13.680.630 5.549.623
Diğer
-510.117 -486.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.317.745 -2.002.136
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.621.859 25.851.739
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.481.832 -27.336.214
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.094.965 -190.292
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-362.807 -327.369
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.838.187 1.139.542
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.061.401 13.792.224
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.321.545 47.738.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
87.382.946 61.530.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.227.540 5.885.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.251.795 -25.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.036.099 -141.139
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.151.990 -8.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
55.081 -133.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-170.972 810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-784.304 116.052
Yabancı Para Çevrim Farkları
316.200 586.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.178.432 -943.453
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
659.595 320.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
418.333 152.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.479.335 5.860.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.170.608 169.950.673 246.121.281 62.727.896 125.080.583 187.808.479
Nakit ve Nakit Benzerleri
17.030.293 123.386.619 140.416.912 10.540.314 85.930.760 96.471.074
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 12.643.353 96.697.206 109.340.559 5.566.057 66.404.333 71.970.390
Bankalar
V-I-ç 2.549.851 26.691.427 29.241.278 2.815.653 19.533.980 22.349.633
Para Piyasalarından Alacaklar
1.853.789 59.080 1.912.869 2.174.268 27.259 2.201.527
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-16.700 -61.094 -77.794 -15.664 -34.812 -50.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 3.314.468 6.427.272 9.741.740 3.745.650 3.054.356 6.800.006
Devlet Borçlanma Senetleri
311.281 3.827.289 4.138.570 168.133 573.788 741.921
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
607.277 317.215 924.492 1.345.669 261.922 1.607.591
Diğer Finansal Varlıklar
2.395.910 2.282.768 4.678.678 2.231.848 2.218.646 4.450.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 55.682.674 32.830.035 88.512.709 48.079.020 29.748.250 77.827.270
Devlet Borçlanma Senetleri
53.278.310 27.908.684 81.186.994 46.408.231 25.355.465 71.763.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
217.015 449.727 666.742 203.583 346.271 549.854
Diğer Finansal Varlıklar
2.187.349 4.471.624 6.658.973 1.467.206 4.046.514 5.513.720
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 143.173 7.306.747 7.449.920 362.912 6.347.217 6.710.129
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
143.173 7.306.747 7.449.920 362.912 6.347.217 6.710.129
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
294.429.273 209.349.662 503.778.935 263.081.358 183.553.540 446.634.898
Krediler
V-I-e 263.791.378 206.289.255 470.080.633 236.661.521 178.069.783 414.731.304
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 3.234.652 5.897.402 9.132.054 2.710.419 4.993.807 7.704.226
Faktoring Alacakları
3.838.495 1.096.153 4.934.648 3.485.758 1.158.428 4.644.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 42.325.312 4.901.362 47.226.674 38.170.955 7.433.648 45.604.603
Devlet Borçlanma Senetleri
42.263.587 2.920.280 45.183.867 38.115.604 5.738.600 43.854.204
Diğer Finansal Varlıklar
61.725 1.981.082 2.042.807 55.351 1.695.048 1.750.399
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.760.564 -8.834.510 -27.595.074 -17.947.295 -8.102.126 -26.049.421
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 882.676 15.112 897.788 1.287.465 15.143 1.302.608
Satış Amaçlı
882.676 15.112 897.788 1.287.465 15.143 1.302.608
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
15.628.158 0 15.628.158 13.052.096 0 13.052.096
İştirakler (Net)
V-I-g 301.284 0 301.284 271.231 0 271.231
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
267.036 0 267.036 242.174 0 242.174
Konsolide Edilmeyenler
34.248 0 34.248 29.057 0 29.057
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 15.320.543 0 15.320.543 12.775.982 0 12.775.982
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
15.320.543 0 15.320.543 12.775.982 0 12.775.982
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 6.331 0 6.331 4.883 0 4.883
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.331 0 6.331 4.883 0 4.883
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.365.686 196.877 10.562.563 7.928.442 171.512 8.099.954
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.769.010 119.533 1.888.543 1.540.236 113.752 1.653.988
Şerefiye
63.968 0 63.968 35.974 0 35.974
Diğer
1.705.042 119.533 1.824.575 1.504.262 113.752 1.618.014
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.628.191 0 3.628.191 3.649.631 0 3.649.631
CARİ VERGİ VARLIĞI
64.614 3.887 68.501 46.085 2.838 48.923
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 2.170.332 1.596.351 3.766.683 2.324.870 1.347.866 3.672.736
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 47.764.151 9.534.162 57.298.313 43.766.791 8.462.159 52.228.950
VARLIKLAR TOPLAMI
452.872.699 390.766.257 843.638.956 399.404.870 318.747.393 718.152.263
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 167.040.322 288.526.021 455.566.343 133.332.439 248.360.954 381.693.393
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.921.545 85.148.518 90.070.063 4.434.966 73.167.922 77.602.888
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
32.069.679 9.244.225 41.313.904 19.985.947 5.998.700 25.984.647
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.402.316 33.655.130 42.057.446 7.134.909 32.364.397 39.499.306
Bonolar
5.568.081 453.641 6.021.722 5.095.133 0 5.095.133
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
879.509 0 879.509 377.032 0 377.032
Tahviller
1.954.726 33.201.489 35.156.215 1.662.744 32.364.397 34.027.141
FONLAR
12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.595.533 3.175.308 4.770.841 1.514.236 7.340.198 8.854.434
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.595.533 3.175.308 4.770.841 1.514.236 7.340.198 8.854.434
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 938.073 181.567 1.119.640 756.372 162.368 918.740
KARŞILIKLAR
V-II-g 23.143.348 5.274.581 28.417.929 20.036.922 3.990.144 24.027.066
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.855.510 2.185 1.857.695 1.618.739 2.192 1.620.931
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
11.649.937 4.511.773 16.161.710 9.987.925 3.382.651 13.370.576
Diğer Karşılıklar
9.637.901 760.623 10.398.524 8.430.258 605.301 9.035.559
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.063.869 22.480 1.086.349 2.836.995 14.987 2.851.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 76.884 1.867 78.751 138.027 6.404 144.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.293.418 26.477.604 28.771.022 2.286.510 22.139.611 24.426.121
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.293.418 26.477.604 28.771.022 2.286.510 22.139.611 24.426.121
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 59.218.074 7.414.735 66.632.809 50.970.159 6.195.271 57.165.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 83.905.132 -677.921 83.227.211 74.597.926 263.794 74.861.720
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.225.482 0 1.225.482 1.216.307 0 1.216.307
Hisse Senedi İhraç Primleri
143.597 0 143.597 124.549 0 124.549
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.081.885 0 1.081.885 1.091.758 0 1.091.758
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.478.985 100 6.479.085 4.649.809 100 4.649.909
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.986.495 -1.088.346 3.898.149 4.698.746 -60.675 4.638.071
Kar Yedekleri
51.347.702 4.619 51.352.321 44.060.209 4.619 44.064.828
Yasal Yedekler
5.829.240 1.930 5.831.170 5.335.033 1.930 5.336.963
Statü Yedekleri
225.220 0 225.220 178.599 0 178.599
Olağanüstü Yedekler
45.293.242 2.689 45.295.931 38.546.577 2.689 38.549.266
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.956.049 361.452 7.317.501 8.153.556 225.331 8.378.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.467 225.331 240.798 1.586.175 137.270 1.723.445
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.940.582 136.121 7.076.703 6.567.381 88.061 6.655.442
Azınlık Payları
V-II-ı 8.410.419 44.254 8.454.673 7.319.299 94.419 7.413.718
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
384.680.388 458.958.568 843.638.956 318.031.683 400.120.580 718.152.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 47.359.447 35.026.893 17.292.752 12.357.481
Kredilerden Alınan Faizler
33.418.776 25.549.432 11.991.826 8.881.143
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
576.664 33.696 253.801 23.571
Bankalardan Alınan Faizler
507.595 342.069 161.267 107.419
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
331.479 72.151 98.217 31.554
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.425.757 8.393.766 4.413.197 3.099.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
101.069 52.902 39.628 18.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.963.901 5.074.657 2.658.627 1.906.272
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.360.787 3.266.207 1.714.942 1.175.393
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
593.585 385.876 210.978 136.834
Diğer Faiz Gelirleri
505.591 249.903 163.466 77.077
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -23.317.842 -13.588.837 -8.577.605 -4.461.185
Mevduata Verilen Faizler
-13.301.011 -6.597.743 -4.984.895 -2.026.020
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.729.705 -1.814.461 -607.349 -552.102
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.807.465 -942.553 -1.530.175 -423.912
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.128.884 -3.584.963 -1.380.919 -1.189.472
Kiralama Faiz Giderleri
-118.460 -112.354 -42.737 -36.649
Diğer Faiz Giderleri
-232.317 -536.763 -31.530 -233.030
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
24.041.605 21.438.056 8.715.147 7.896.296
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.637.455 3.544.850 1.689.815 1.330.080
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.165.370 5.271.784 2.637.541 1.933.738
Gayri Nakdi Kredilerden
937.869 832.571 317.815 285.183
Diğer
6.227.501 4.439.213 2.319.726 1.648.555
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.527.915 -1.726.934 -947.726 -603.658
Gayri Nakdi Kredilere
-8.637 -3.889 -2.880 -1.477
Diğer
-2.519.278 -1.723.045 -944.846 -602.181
TEMETTÜ GELİRLERİ
62.543 30.432 3.415 2.826
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -5.876.057 286.740 -2.611.303 575.938
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
709.255 754.002 173.556 287.610
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.061.784 -802.927 -2.880.755 1.966.580
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.523.528 335.665 95.896 -1.678.252
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 11.575.385 8.411.312 4.184.591 2.821.449
FAALİYET BRÜT KÂRI
34.440.931 33.711.390 11.981.665 12.626.589
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -6.488.384 -8.496.712 -1.195.337 -3.006.340
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -1.029.158 -2.856.329 -314.465 -1.716.179
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.275.002 -4.834.347 -1.689.995 -1.416.984
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -14.354.531 -10.870.069 -5.055.969 -3.969.172
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.293.856 6.653.933 3.725.899 2.517.914
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.197.989 1.017.495 720.793 627.328
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.491.845 7.671.428 4.446.692 3.145.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -1.264.305 -1.786.166 -1.026.525 -805.421
Cari Vergi Karşılığı
-1.171.524 -2.369.606 -313.696 17.558
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.270.772 -1.441.353 -248.681 -1.063.184
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.177.991 2.024.793 -464.148 240.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.227.540 5.885.262 3.420.167 2.339.821
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 8.227.540 5.885.262 3.420.167 2.339.821
Grubun Karı (Zararı)
7.076.703 5.147.638 2.998.207 2.050.225
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.150.837 737.624 421.960 289.596
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,57260067 1,14391956 0,66626822 0,45560556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975286


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.