KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2021 - 19:04
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.684 2.106 477.037 755.333 32.417 3.097.413 4.361.622 458.024 4.819.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
269 -289 30.672 -115 1 153 4.210 -125 106.186 -27.777 113.185 -390.907 -277.722
Kar Dağıtımı
6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.982.882 -6.982.882 0
Diğer
13.508 13.508 7.932 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.519 0 1.087.331 3.494.771 -243.157 1.568.721 1.938.927 1.236.565 1.054.045 43.947.463 1.402.595 3.097.413 63.124.193 6.950.346 70.074.539
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545 54.012 306.834 -1.391.017 596.478 4.078.496 3.632.258 703.606 4.335.864
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72 -1.158 -481 -6 44 -542 -17.714 -19.929 8.823 -11.106
Kar Dağıtımı
7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415 -299.226 -960.641
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183 -7.273.183 0
Diğer
14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 124.477 0 1.090.600 3.495.167 -303.280 1.499.002 2.373.790 -105.246 1.881.866 51.352.321 292.251 4.078.496 70.279.444 7.834.700 78.114.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 236.574.132 518.233.320 754.807.452 229.466.822 482.447.565 711.914.387
GARANTİ VE KEFALETLER
42.468.809 110.625.870 153.094.679 40.128.375 82.758.032 122.886.407
Teminat Mektupları
41.948.117 59.083.222 101.031.339 39.563.027 48.508.183 88.071.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
664.107 573.407 1.237.514 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.895.896 31.498.416 35.394.312 4.416.349 24.324.692 28.741.041
Diğer Teminat Mektupları
37.388.114 27.011.399 64.399.513 34.458.969 23.647.724 58.106.693
Banka Kredileri
73.300 11.939.840 12.013.140 84.800 8.965.543 9.050.343
İthalat Kabul Kredileri
0 402.942 402.942 0 387.585 387.585
Diğer Banka Kabulleri
73.300 11.536.898 11.610.198 84.800 8.577.958 8.662.758
Akreditifler
432.893 36.439.971 36.872.864 454.945 22.138.966 22.593.911
Belgeli Akreditifler
391.362 28.072.692 28.464.054 435.024 16.428.961 16.863.985
Diğer Akreditifler
41.531 8.367.279 8.408.810 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
1.443 0 1.443 9.355 0 9.355
Diğer Garantilerimizden
13.056 3.162.837 3.175.893 16.248 3.145.340 3.161.588
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
82.266.275 33.368.170 115.634.445 72.767.824 26.364.767 99.132.591
Cayılamaz Taahhütler
80.353.903 19.780.036 100.133.939 71.400.021 14.882.602 86.282.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.761.666 7.644.094 10.405.760 2.250.035 4.322.672 6.572.707
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 135.391 135.391 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.654.669 1.156.010 28.810.679 24.688.380 1.009.173 25.697.553
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.141.225 0 3.141.225 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
28.923 0 28.923 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
42.408.457 0 42.408.457 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
201.945 0 201.945 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.157.018 10.844.541 15.001.559 3.699.973 9.423.585 13.123.558
Cayılabilir Taahhütler
1.912.372 13.588.134 15.500.506 1.367.803 11.482.165 12.849.968
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.847.372 13.588.134 15.435.506 1.302.803 11.482.165 12.784.968
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
111.839.048 374.239.280 486.078.328 116.570.623 373.324.766 489.895.389
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
111.839.048 356.134.413 467.973.461 116.570.623 353.484.000 470.054.623
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.479.451 28.289.406 35.768.857 8.922.687 41.994.015 50.916.702
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.845.724 12.997.507 17.843.231 6.936.738 18.551.563 25.488.301
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.633.727 15.291.899 17.925.626 1.985.949 23.442.452 25.428.401
Para ve Faiz Swap İşlemleri
96.029.069 287.530.276 383.559.345 101.415.909 273.410.206 374.826.115
Swap Para Alım İşlemleri
7.330.220 98.331.066 105.661.286 6.088.408 96.398.304 102.486.712
Swap Para Satım İşlemleri
87.645.061 33.325.882 120.970.943 93.752.701 29.719.050 123.471.751
Swap Faiz Alım İşlemleri
526.894 77.936.664 78.463.558 787.400 73.646.426 74.433.826
Swap Faiz Satım İşlemleri
526.894 77.936.664 78.463.558 787.400 73.646.426 74.433.826
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.796.067 17.149.863 23.945.930 2.003.720 14.257.333 16.261.053
Para Alım Opsiyonları
4.015.223 4.955.515 8.970.738 1.023.470 3.069.627 4.093.097
Para Satım Opsiyonları
2.653.149 6.326.186 8.979.335 707.100 3.346.049 4.053.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.934.081 2.934.081 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.934.081 2.934.081 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
6.190 0 6.190 121.010 0 121.010
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
121.505 0 121.505 152.140 1.625 153.765
Futures Para İşlemleri
487.083 415.766 902.849 3.156.514 2.794.386 5.950.900
Futures Para Alım İşlemleri
266.018 291.827 557.845 507.826 2.647.387 3.155.213
Futures Para Satım İşlemleri
221.065 123.939 345.004 2.648.688 146.999 2.795.687
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.047.378 22.749.102 23.796.480 1.071.793 21.028.060 22.099.853
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
791.458.224 1.062.121.373 1.853.579.597 728.033.002 906.245.389 1.634.278.391
EMANET KIYMETLER
98.046.003 84.711.576 182.757.579 86.312.364 73.210.438 159.522.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
75.207.835 7.404.930 82.612.765 67.013.035 6.643.025 73.656.060
Tahsile Alınan Çekler
19.104.785 44.666.061 63.770.846 15.972.224 37.840.329 53.812.553
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.235.466 19.692.867 22.928.333 2.873.548 17.306.337 20.179.885
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
497.917 12.947.718 13.445.635 453.557 11.420.747 11.874.304
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
693.412.221 977.409.797 1.670.822.018 641.720.638 833.034.951 1.474.755.589
Menkul Kıymetler
48.229.379 93.298.125 141.527.504 47.823.113 78.780.877 126.603.990
Teminat Senetleri
13.318.995 35.725.351 49.044.346 11.883.928 28.867.329 40.751.257
Emtia
152.085.953 65.174.170 217.260.123 131.913.263 53.111.124 185.024.387
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
374.496.335 500.762.337 875.258.672 352.717.245 432.859.911 785.577.156
Diğer Rehinli Kıymetler
105.281.559 282.449.814 387.731.373 97.383.089 239.415.710 336.798.799
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.028.032.356 1.580.354.693 2.608.387.049 957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.331.581 16.661.599
Alınan Faizler
27.329.439 19.601.197
Ödenen Faizler
-13.829.106 -8.944.391
Alınan Temettüler
313.791 243.959
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.527.829 3.338.046
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.943.604 3.773.292
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.267.727 894.222
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.336.571 -6.239.733
Ödenen Vergiler
-2.902.083 -1.507.226
Diğer
-4.983.049 5.502.233
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
22.697.527 -1.069.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.094.963 -815.040
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-95.418 -7.428.424
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.039.998 -29.074.473
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-501.213 -5.735.998
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.130.349 -16.311
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
28.156.341 23.765.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.449.315 -3.941.413
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
15.953.812 22.176.805
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
31.029.108 15.591.803
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
55.429 -13.682.271
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-113 -33.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -24.025
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-292.288 -267.483
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
155.259 101.703
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.342.334 -18.867.001
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.322.498 12.748.528
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.033.541 -10.677.101
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
11.566.116 3.691.457
Diğer
-320.168 -354.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.346.899 -421.041
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.637.948 20.337.755
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.662.456 -20.348.727
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.094.965 -190.292
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-227.426 -219.777
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
105.595 268.779
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
24.843.233 1.757.270
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.321.545 47.738.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
77.164.778 49.495.878


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.807.373 3.545.441
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-471.509 1.274.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.467 -582
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-13.939 -2.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
54.012 2.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.394 298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-512.976 1.274.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
306.372 478.312
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.766.674 985.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
598.159 31.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
349.167 -221.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.335.864 4.819.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
71.636.731 154.849.486 226.486.217 62.727.896 125.080.583 187.808.479
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.327.387 110.270.202 124.597.589 10.540.314 85.930.760 96.471.074
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 9.427.167 84.048.691 93.475.858 5.566.057 66.404.333 71.970.390
Bankalar
V-I-ç 2.412.493 25.457.865 27.870.358 2.815.653 19.533.980 22.349.633
Para Piyasalarından Alacaklar
2.502.280 813.734 3.316.014 2.174.268 27.259 2.201.527
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.553 -50.088 -64.641 -15.664 -34.812 -50.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 3.696.601 6.668.888 10.365.489 3.745.650 3.054.356 6.800.006
Devlet Borçlanma Senetleri
365.825 4.068.424 4.434.249 168.133 573.788 741.921
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
948.889 327.080 1.275.969 1.345.669 261.922 1.607.591
Diğer Finansal Varlıklar
2.381.887 2.273.384 4.655.271 2.231.848 2.218.646 4.450.494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 53.544.914 30.604.469 84.149.383 48.079.020 29.748.250 77.827.270
Devlet Borçlanma Senetleri
51.350.578 25.819.720 77.170.298 46.408.231 25.355.465 71.763.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
218.474 437.367 655.841 203.583 346.271 549.854
Diğer Finansal Varlıklar
1.975.862 4.347.382 6.323.244 1.467.206 4.046.514 5.513.720
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 67.829 7.305.927 7.373.756 362.912 6.347.217 6.710.129
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
67.829 7.305.927 7.373.756 362.912 6.347.217 6.710.129
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
280.485.642 205.615.184 486.100.826 263.081.358 183.553.540 446.634.898
Krediler
V-I-e 253.464.368 202.901.919 456.366.287 236.661.521 178.069.783 414.731.304
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 3.113.661 5.786.507 8.900.168 2.710.419 4.993.807 7.704.226
Faktoring Alacakları
3.761.234 1.157.269 4.918.503 3.485.758 1.158.428 4.644.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 39.088.427 4.593.688 43.682.115 38.170.955 7.433.648 45.604.603
Devlet Borçlanma Senetleri
39.032.142 2.648.152 41.680.294 38.115.604 5.738.600 43.854.204
Diğer Finansal Varlıklar
56.285 1.945.536 2.001.821 55.351 1.695.048 1.750.399
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.942.048 -8.824.199 -27.766.247 -17.947.295 -8.102.126 -26.049.421
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.232.537 17.282 1.249.819 1.287.465 15.143 1.302.608
Satış Amaçlı
1.232.537 17.282 1.249.819 1.287.465 15.143 1.302.608
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.898.540 0 14.898.540 13.052.096 0 13.052.096
İştirakler (Net)
V-I-g 292.062 0 292.062 271.231 0 271.231
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
258.883 0 258.883 242.174 0 242.174
Konsolide Edilmeyenler
33.179 0 33.179 29.057 0 29.057
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 14.601.358 0 14.601.358 12.775.982 0 12.775.982
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
14.601.358 0 14.601.358 12.775.982 0 12.775.982
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 5.120 0 5.120 4.883 0 4.883
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.120 0 5.120 4.883 0 4.883
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.086.164 182.850 8.269.014 7.928.442 171.512 8.099.954
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.688.881 124.154 1.813.035 1.540.236 113.752 1.653.988
Şerefiye
63.968 0 63.968 35.974 0 35.974
Diğer
1.624.913 124.154 1.749.067 1.504.262 113.752 1.618.014
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.596.164 0 3.596.164 3.649.631 0 3.649.631
CARİ VERGİ VARLIĞI
28.710 4.794 33.504 46.085 2.838 48.923
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 2.937.836 1.630.583 4.568.419 2.324.870 1.347.866 3.672.736
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 46.233.694 10.539.793 56.773.487 43.766.791 8.462.159 52.228.950
VARLIKLAR TOPLAMI
430.824.899 372.964.126 803.789.025 399.404.870 318.747.393 718.152.263
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 157.290.433 273.948.643 431.239.076 133.332.439 248.360.954 381.693.393
ALINAN KREDİLER
V-II-c 5.598.435 85.419.542 91.017.977 4.434.966 73.167.922 77.602.888
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
27.436.792 8.826.056 36.262.848 19.985.947 5.998.700 25.984.647
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.251.707 32.296.936 40.548.643 7.134.909 32.364.397 39.499.306
Bonolar
5.445.424 0 5.445.424 5.095.133 0 5.095.133
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
852.104 0 852.104 377.032 0 377.032
Tahviller
1.954.179 32.296.936 34.251.115 1.662.744 32.364.397 34.027.141
FONLAR
5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 2.100.236 3.489.058 5.589.294 1.514.236 7.340.198 8.854.434
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.100.236 3.489.058 5.589.294 1.514.236 7.340.198 8.854.434
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 930.891 170.801 1.101.692 756.372 162.368 918.740
KARŞILIKLAR
V-II-g 21.804.530 4.920.815 26.725.345 20.036.922 3.990.144 24.027.066
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.797.674 3.058 1.800.732 1.618.739 2.192 1.620.931
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
11.324.137 4.201.416 15.525.553 9.987.925 3.382.651 13.370.576
Diğer Karşılıklar
8.682.719 716.341 9.399.060 8.430.258 605.301 9.035.559
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.200.610 20.844 1.221.454 2.836.995 14.987 2.851.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 62.280 2.811 65.091 138.027 6.404 144.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.293.181 25.887.122 28.180.303 2.286.510 22.139.611 24.426.121
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.293.181 25.887.122 28.180.303 2.286.510 22.139.611 24.426.121
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 55.533.565 8.074.290 63.607.855 50.970.159 6.195.271 57.165.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 78.380.938 -266.794 78.114.144 74.597.926 263.794 74.861.720
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.215.077 0 1.215.077 1.216.307 0 1.216.307
Hisse Senedi İhraç Primleri
124.477 0 124.477 124.549 0 124.549
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.090.600 0 1.090.600 1.091.758 0 1.091.758
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.690.789 100 4.690.889 4.649.809 100 4.649.909
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.806.921 -656.511 4.150.410 4.698.746 -60.675 4.638.071
Kar Yedekleri
51.347.702 4.619 51.352.321 44.060.209 4.619 44.064.828
Yasal Yedekler
5.829.240 1.930 5.831.170 5.335.033 1.930 5.336.963
Statü Yedekleri
225.220 0 225.220 178.599 0 178.599
Olağanüstü Yedekler
45.293.242 2.689 45.295.931 38.546.577 2.689 38.549.266
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.061.814 308.933 4.370.747 8.153.556 225.331 8.378.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
66.920 225.331 292.251 1.586.175 137.270 1.723.445
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.994.894 83.602 4.078.496 6.567.381 88.061 6.655.442
Azınlık Payları
V-II-ı 7.758.635 76.065 7.834.700 7.319.299 94.419 7.413.718
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
360.889.158 442.899.867 803.789.025 318.031.683 400.120.580 718.152.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 30.066.695 22.669.412 15.942.265 11.319.063
Kredilerden Alınan Faizler
21.426.950 16.668.289 11.268.014 8.321.226
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
322.863 10.125 204.748 10.125
Bankalardan Alınan Faizler
346.328 234.650 195.209 102.310
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
233.262 40.597 113.879 16.999
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.012.560 5.293.883 3.785.806 2.661.151
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
61.441 34.684 31.113 11.827
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.305.274 3.168.385 2.336.343 1.608.649
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.645.845 2.090.814 1.418.350 1.040.675
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
382.607 249.042 201.657 126.600
Diğer Faiz Gelirleri
342.125 172.826 172.952 80.652
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -14.740.237 -9.127.652 -7.930.585 -4.338.080
Mevduata Verilen Faizler
-8.316.116 -4.571.723 -4.469.232 -2.053.560
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.122.356 -1.262.359 -601.815 -606.242
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.277.290 -518.641 -1.292.899 -318.112
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.747.965 -2.395.491 -1.419.758 -1.191.453
Kiralama Faiz Giderleri
-75.723 -75.705 -38.942 -37.922
Diğer Faiz Giderleri
-200.787 -303.733 -107.939 -130.791
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.326.458 13.541.760 8.011.680 6.980.983
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.947.640 2.214.770 1.540.098 987.446
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.527.829 3.338.046 2.380.751 1.491.159
Gayri Nakdi Kredilerden
620.054 547.388 325.150 284.403
Diğer
3.907.775 2.790.658 2.055.601 1.206.756
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.580.189 -1.123.276 -840.653 -503.713
Gayri Nakdi Kredilere
-5.757 -2.412 -3.036 -1.254
Diğer
-1.574.432 -1.120.864 -837.617 -502.459
TEMETTÜ GELİRLERİ
59.128 27.606 37.402 26.691
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -3.264.754 -289.198 -2.305.304 149.673
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
535.699 466.392 386.224 424.860
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.181.029 -2.769.507 -8.570.376 -2.725.353
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.619.424 2.013.917 5.878.848 2.450.166
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 7.390.794 5.589.863 3.416.865 2.635.834
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.459.266 21.084.801 10.700.741 10.780.627
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -5.293.047 -5.490.372 -2.296.393 -2.725.853
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -714.693 -1.140.150 -263.961 -671.171
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.585.007 -3.417.363 -1.812.732 -1.519.355
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -9.298.562 -6.900.897 -4.806.374 -3.445.889
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.567.957 4.136.019 1.521.281 2.418.359
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.477.196 390.167 838.144 63.249
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.045.153 4.526.186 2.359.425 2.481.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -237.780 -980.745 187.985 -560.473
Cari Vergi Karşılığı
-857.828 -2.387.164 -491.272 -2.165.734
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.022.091 -378.169 903.445 565.498
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.642.139 1.784.588 -224.188 1.039.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.807.373 3.545.441 2.547.410 1.921.135
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 4.807.373 3.545.441 2.547.410 1.921.135
Grubun Karı (Zararı)
4.078.496 3.097.413 2.195.565 1.619.751
Azınlık Payları Karı (Zararı)
728.877 448.028 351.845 301.384
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,90633244 0,68831400 0,48790333 0,35994467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957053


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6579 Değişim: 0,07%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6631
Açılış: 8,6519
10,1444 Değişim: 0,30%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1567
Açılış: 10,1144
490,94 Değişim: -0,20%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.