KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2021 - 18:22
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.224 -59.091 156.552 220.557 2.207.429 665.823 6.067.587 9.241.633
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
282 -3.888 -85.186 -88.792
Kar Dağıtımı
6.769.085 -6.769.085 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.769.085 -6.769.085 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 5.907.998 6.067.587 58.873.465
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.332 -57.831 -64.294 587.725 738.072 459.584 6.810.917 8.458.841
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.910 -2.548 366.784 449.146
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 6.270.908 6.810.917 67.781.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 216.016.443 398.524.226 614.540.669 149.796.339 290.959.998 440.756.337
GARANTİ VE KEFALETLER
39.746.728 79.828.486 119.575.214 31.903.241 61.085.821 92.989.062
Teminat Mektupları
39.206.983 48.225.907 87.432.890 31.795.897 38.451.496 70.247.393
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
687.709 535.767 1.223.476 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.416.349 24.422.710 28.839.059 1.935.615 15.107.009 17.042.624
Diğer Teminat Mektupları
34.102.925 23.267.430 57.370.355 29.283.807 22.368.257 51.652.064
Banka Kredileri
84.800 9.374.903 9.459.703 0 6.504.495 6.504.495
İthalat Kabul Kredileri
0 216.670 216.670 0 111.643 111.643
Diğer Banka Kabulleri
84.800 9.158.233 9.243.033 0 6.392.852 6.392.852
Akreditifler
454.945 19.082.336 19.537.281 107.344 13.482.177 13.589.521
Belgeli Akreditifler
435.024 13.372.331 13.807.355 95.025 9.693.110 9.788.135
Diğer Akreditifler
19.921 5.710.005 5.729.926 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.145.340 3.145.340 0 2.647.653 2.647.653
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
70.648.692 20.505.458 91.154.150 57.195.362 12.394.658 69.590.020
Cayılamaz Taahhütler
69.830.795 14.234.226 84.065.021 56.523.318 8.259.675 64.782.993
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.240.523 4.198.612 6.439.135 926.022 1.770.544 2.696.566
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 rak Taahhütleri
0 0 0 3.588 0 3.588
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.688.380 1.009.054 25.697.434 18.930.150 691.460 19.621.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.641.068 0 2.641.068 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.068 0 26.068 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.915.127 0 37.915.127 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
179.370 0 179.370 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.140.259 9.026.560 11.166.819 2.762.450 5.797.671 8.560.121
Cayılabilir Taahhütler
817.897 6.271.232 7.089.129 672.044 4.134.983 4.807.027
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
752.897 6.271.232 7.024.129 587.044 4.134.983 4.722.027
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
105.621.023 298.190.282 403.811.305 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
105.621.023 298.190.282 403.811.305 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.312.076 28.172.122 34.484.198 5.471.564 16.739.104 22.210.668
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.782.648 12.591.821 17.374.469 2.941.784 8.195.147 11.136.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.529.428 15.580.301 17.109.729 2.529.780 8.543.957 11.073.737
Para ve Faiz Swap İşlemleri
95.665.431 237.078.233 332.743.664 51.678.508 186.651.608 238.330.116
Swap Para Alım İşlemleri
4.334.346 87.338.121 91.672.467 4.648.644 61.491.754 66.140.398
Swap Para Satım İşlemleri
89.556.285 22.896.516 112.452.801 46.073.264 18.992.170 65.065.434
Swap Faiz Alım İşlemleri
887.400 63.421.798 64.309.198 478.300 53.083.842 53.562.142
Swap Faiz Satım İşlemleri
887.400 63.421.798 64.309.198 478.300 53.083.842 53.562.142
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.523.960 14.050.208 15.574.168 3.547.664 11.745.692 15.293.356
Para Alım Opsiyonları
951.985 2.936.454 3.888.439 1.980.082 2.565.449 4.545.531
Para Satım Opsiyonları
571.975 3.273.722 3.845.697 1.567.582 2.766.699 4.334.281
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.920.016 3.920.016 0 3.206.772 3.206.772
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.920.016 3.920.016 0 3.206.772 3.206.772
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.119.556 1.949.448 4.069.004 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
1.521 1.948.141 1.949.662 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.118.035 1.307 2.119.342 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 16.940.271 16.940.271 0 2.343.115 2.343.115
EMANET VE R
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.