KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.02.2020 - 20:01
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.364.813 44.418.987 5.206.934 49.625.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
904.624 -72.169 312.801 738.771 -1.530.453 118.892 6.671.823 7.144.289 1.020.877 8.165.166
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.687 -524.131 29.300 -12 -3 7 -220 13.311 -171.502 -654.937 3.935 -651.002
Kar Dağıtımı
4.245.152 -5.561.593 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.882.421 -3.882.421 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 3.631.718 6.671.823 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.330 -63.214 132.555 441.126 2.401.164 231.492 6.009.805 9.135.598 1.202.026 10.337.624
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16 -3.008 4.084 -26 -1 -182 -124 -4 3.108 -105.394 -101.531 -35.594 -137.125
Kar Dağıtımı
7.804.611 -7.794.698 9.913 -123.838 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.794.698 -7.794.698 0 0
Diğer
9.913 9.913 6.165 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.250 0 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 2.403.449 6.009.805 58.635.878 7.065.589 65.701.467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
166.281.278 360.245.368 526.526.646 162.350.429 324.183.710 486.534.139
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 32.395.132 64.198.200 96.593.332 32.977.443 60.576.037 93.553.480
Teminat Mektupları
32.246.614 39.300.725 71.547.339 32.819.062 38.538.848 71.357.910
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
576.475 976.230 1.552.705 817.618 3.525.794 4.343.412
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.935.615 15.083.874 17.019.489 1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
29.734.524 23.240.621 52.975.145 30.240.000 19.356.588 49.596.588
Banka Kredileri
0 6.040.332 6.040.332 0 3.622.582 3.622.582
İthalat Kabul Kredileri
0 302.090 302.090 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 5.738.242 5.738.242 0 3.417.020 3.417.020
Akreditifler
107.344 16.209.490 16.316.834 84.493 16.122.452 16.206.945
Belgeli Akreditifler
95.025 12.420.423 12.515.448 68.660 12.725.179 12.793.839
Diğer Akreditifler
12.319 3.789.067 3.801.386 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
12.703 0 12.703 17.395 0 17.395
Diğer Garantilerimizden
28.471 2.647.653 2.676.124 56.493 2.292.155 2.348.648
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
58.369.590 15.860.570 74.230.160 55.987.059 18.164.982 74.152.041
Cayılamaz Taahhütler
57.351.837 8.909.626 66.261.463 55.047.839 9.726.323 64.774.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
930.528 2.059.373 2.989.901 1.711.886 3.332.103 5.043.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.588 96.782 100.370 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.930.150 691.607 19.621.757 15.747.394 363.815 16.111.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.673.042 0 2.673.042 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.261 0 23.261 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.090.963 0 31.090.963 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
113.842 0 113.842 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.586.463 6.061.864 9.648.327 7.378.521 5.933.000 13.311.521
Cayılabilir Taahhütler
1.017.753 6.950.944 7.968.697 939.220 8.438.659 9.377.879
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
932.753 6.950.944 7.883.697 839.220 8.438.659 9.277.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
75.516.556 280.186.598 355.703.154 73.385.927 245.442.691 318.828.618
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
75.516.556 263.666.168 339.182.724 73.385.927 227.414.562 300.800.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.689.923 21.432.032 30.121.955 8.758.823 16.445.556 25.204.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.494.247 10.543.785 15.038.032 4.562.249 8.080.591 12.642.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.195.676 10.888.247 15.083.923 4.196.574 8.364.965 12.561.539
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.852.105 225.412.722 287.264.827 56.335.555 191.467.112 247.802.667
Swap Para Alım İşlemleri
11.474.473 70.219.278 81.693.751 14.173.178 61.593.554 75.766.732
Swap Para Satım İşlemleri
49.621.032 30.328.506 79.949.538 41.458.577 33.382.858 74.841.435
Swap Faiz Alım İşlemleri
378.300 62.432.469 62.810.769 351.900 48.245.350 48.597.250
Swap Faiz Satım İşlemleri
378.300 62.432.469 62.810.769 351.900 48.245.350 48.597.250
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.814.654 13.201.733 18.016.387 7.949.592 12.988.081 20.937.673
Para Alım Opsiyonları
2.424.143 3.468.440 5.892.583 4.088.149 5.348.163 9.436.312
Para Satım Opsiyonları
2.329.757 3.351.807 5.681.564 3.797.202 5.674.940 9.472.142
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.190.743 3.190.743 0 982.489 982.489
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.190.743 3.190.743 0 982.489 982.489
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
24.499 0 24.499 21.440 0 21.440
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
36.255 0 36.255 42.801 0 42.801
Futures Para İşlemleri
54.833 64.219 119.052 248.427 231.154 479.581
Futures Para Alım İşlemleri
54.293 7.329 61.622 193.142 62.759 255.901
Futures Para Satım İşlemleri
540 56.890 57.430 55.285 168.395 223.680
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
105.041 3.555.462 3.660.503 93.530 6.282.659 6.376.189
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
657.586.215 682.851.813 1.340.438.028 595.134.339 544.307.169 1.139.441.508
EMANET KIYMETLER
89.812.045 34.047.245 123.859.290 89.026.303 30.008.264 119.034.567
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
73.390.917 4.784.135 78.175.052 69.371.076 3.760.338 73.131.414
Tahsile Alınan Çekler
13.109.079 12.313.077 25.422.156 16.339.012 10.700.589 27.039.601
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.945.032 12.494.982 15.440.014 2.944.080 11.905.030 14.849.110
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
367.017 4.455.051 4.822.068 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
567.774.170 648.804.568 1.216.578.738 506.108.036 514.298.905 1.020.406.941
Menkul Kıymetler
41.638.400 54.528.282 96.166.682 26.775.543 45.127.679 71.903.222
Teminat Senetleri
10.544.691 28.052.674 38.597.365 9.438.396 23.433.546 32.871.942
Emtia
113.783.813 36.392.061 150.175.874 104.598.885 21.604.581 126.203.466
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
318.041.884 336.610.047 654.651.931 297.464.738 278.499.219 575.963.957
Diğer Rehinli Kıymetler
83.765.382 193.221.504 276.986.886 67.830.474 145.633.880 213.464.354
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674 757.484.768 868.490.879 1.625.975.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
17.270.799 16.900.414
Alınan Faizler
46.839.437 40.514.718
Ödenen Faizler
-25.968.978 -23.599.120
Alınan Temettüler
296.543 235.020
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.071.129 5.628.940
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.760.716 5.273.483
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
918.494 604.581
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.579.659 -7.202.631
Ödenen Vergiler
-3.150.744 -1.403.381
Diğer
V-VI -5.916.139 -3.151.196
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.202.973 7.519.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.229.408 75.461
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.310.524 7.926.833
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.509.133 -14.070.302
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.560.924 -6.031.809
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.532 -963.779
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
40.273.207 29.719.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-7.560.811 -265.422
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI -890.902 -8.870.657
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
28.473.772 24.420.390
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.931.289 -6.024.499
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-7.523 -13.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 3.840
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-319.080 -430.638
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
862.304 270.638
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.879.647 -17.020.749
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.171.316 12.785.480
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.600.127 -4.918.394
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.497.685 3.737.743
Diğer
V-VI -656.217 -438.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.352.732 -5.130.058
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.030.875 23.325.704
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-35.793.599 -26.033.103
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-130.003 -1.892.352
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-460.005 0
Diğer
V-VI 0 -530.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 909.669 84.514
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.099.420 13.350.347
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.639.188 21.288.841
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.738.608 34.639.188


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.031.631 7.571.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.305.993 593.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.594 1.367.210
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-19.247 1.203.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.951 -93.725
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
132.431 312.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.361 -55.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.256.399 -773.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
441.876 733.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.247.281 -2.059.975
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
229.925 118.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-662.683 434.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.337.624 8.165.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.312.184 94.371.995 146.684.179 43.048.785 70.734.999 113.783.784
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.301.164 67.456.533 75.757.697 9.120.481 46.978.521 56.099.002
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.263.162 48.812.966 54.076.128 6.427.599 34.494.643 40.922.242
Bankalar
V-I-ç 1.988.674 18.565.357 20.554.031 1.942.494 12.511.583 14.454.077
Para Piyasalarından Alacaklar
1.058.871 120.577 1.179.448 758.169 0 758.169
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.543 -42.367 -51.910 -7.781 -27.705 -35.486
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 2.481.683 2.319.812 4.801.495 939.793 2.557.312 3.497.105
Devlet Borçlanma Senetleri
271.813 10.939 282.752 429.346 15.465 444.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
154.554 1.498 156.052 115.702 0 115.702
Diğer Finansal Varlıklar
2.055.316 2.307.375 4.362.691 394.745 2.541.847 2.936.592
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 41.263.642 19.750.078 61.013.720 32.313.623 15.536.079 47.849.702
Devlet Borçlanma Senetleri
39.332.002 17.666.968 56.998.970 31.582.543 14.053.628 45.636.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
158.784 423.727 582.511 136.223 271.026 407.249
Diğer Finansal Varlıklar
1.772.856 1.659.383 3.432.239 594.857 1.211.425 1.806.282
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 265.695 4.845.572 5.111.267 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
265.695 4.845.572 5.111.267 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
200.552.565 153.100.675 353.653.240 179.388.814 150.955.326 330.344.140
Krediler
V-I-e 179.157.891 149.081.976 328.239.867 157.921.177 147.241.993 305.163.170
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.605.008 3.899.070 5.504.078 1.757.026 3.889.155 5.646.181
Faktoring Alacakları
2.772.806 614.484 3.387.290 2.232.511 528.478 2.760.989
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 30.339.422 3.299.879 33.639.301 26.501.047 2.512.460 29.013.507
Devlet Borçlanma Senetleri
30.050.721 2.685.879 32.736.600 26.180.153 2.047.977 28.228.130
Diğer Finansal Varlıklar
288.701 614.000 902.701 320.894 464.483 785.377
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.322.562 -3.794.734 -17.117.296 -9.022.947 -3.216.760 -12.239.707
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 1.178.529 11.691 1.190.220 256.334 26.804 283.138
Satış Amaçlı
1.178.529 11.691 1.190.220 256.334 26.804 283.138
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
11.190.991 0 11.190.991 9.418.560 0 9.418.560
İştirakler (Net)
V-I-g 255.838 0 255.838 212.705 0 212.705
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
220.768 0 220.768 181.741 0 181.741
Konsolide Edilmeyenler
35.070 0 35.070 30.964 0 30.964
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 10.929.898 0 10.929.898 9.202.767 0 9.202.767
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.929.898 0 10.929.898 9.202.767 0 9.202.767
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 5.255 0 5.255 3.088 0 3.088
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.255 0 5.255 3.088 0 3.088
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 7.842.385 152.380 7.994.765 7.060.877 43.164 7.104.041
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 1.104.073 92.651 1.196.724 787.447 96.094 883.541
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
1.068.099 92.651 1.160.750 751.473 96.094 847.567
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 3.444.979 0 3.444.979 3.704.581 0 3.704.581
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.145 2.501 23.646 166.238 4.590 170.828
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 1.141.900 809.097 1.950.997 1.238.889 304.981 1.543.870
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-o 31.560.267 6.161.830 37.722.097 26.246.756 6.424.118 32.670.874
VARLIKLAR TOPLAMI
310.349.018 254.702.820 565.051.838 271.317.281 228.590.076 499.907.357
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 128.979.347 173.811.857 302.791.204 111.338.629 137.642.773 248.981.402
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.742.038 67.564.942 72.306.980 3.194.143 69.387.864 72.582.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.286.893 1.743.442 3.030.335 7.803.284 4.177.303 11.980.587
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.114.208 30.177.570 39.291.778 9.638.527 31.003.744 40.642.271
Bonolar
7.506.622 0 7.506.622 8.370.994 0 8.370.994
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
138.244 0 138.244 0 0 0
Tahviller
1.469.342 30.177.570 31.646.912 1.267.533 31.003.744 32.271.277
FONLAR
2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 681.191 2.050.633 2.731.824 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
681.191 2.050.633 2.731.824 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-f 822.574 134.310 956.884 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 15.281.940 2.578.645 17.860.585 13.316.436 1.845.249 15.161.685
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.353.611 2.420 1.356.031 1.101.531 1.406 1.102.937
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
8.209.952 2.264.775 10.474.727 6.925.257 1.689.236 8.614.493
Diğer Karşılıklar
5.718.377 311.450 6.029.827 5.289.648 154.607 5.444.255
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 1.549.792 36.760 1.586.552 1.708.815 19.716 1.728.531
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 75.379 913 76.292 80.066 0 80.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 2.281.084 13.095.892 15.376.976 1.136.214 11.572.361 12.708.575
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.281.084 13.095.892 15.376.976 1.136.214 11.572.361 12.708.575
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 39.770.069 3.511.942 43.282.011 32.393.567 3.442.958 35.836.525
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 65.945.911 -244.444 65.701.467 56.822.220 -1.207.327 55.614.893
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.126.870 0 1.126.870 1.129.862 0 1.129.862
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.250 0 39.250 39.234 0 39.234
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.087.620 0 1.087.620 1.090.628 0 1.090.628
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.790.255 100 4.790.355 4.734.077 210 4.734.287
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.349.172 -388.660 2.960.512 1.085.876 -1.198.836 -112.960
Kar Yedekleri
36.840.268 4.619 36.844.887 29.032.549 4.619 29.037.168
Yasal Yedekler
4.896.373 1.930 4.898.303 4.486.040 1.930 4.487.970
Statü Yedekleri
135.606 0 135.606 112.204 0 112.204
Olağanüstü Yedekler
31.808.289 2.689 31.810.978 24.434.305 2.689 24.436.994
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.275.984 137.270 8.413.254 10.272.441 31.100 10.303.541
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.372.239 31.210 2.403.449 3.755.901 -124.183 3.631.718
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.903.745 106.060 6.009.805 6.516.540 155.283 6.671.823
Azınlık Payları
V-II-k 7.063.362 2.227 7.065.589 6.067.415 -44.420 6.022.995
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
270.532.920 294.518.918 565.051.838 239.134.707 260.772.650 499.907.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 48.453.830 44.078.656
Kredilerden Alınan Faizler
35.676.426 33.172.163
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
391.921 516.952
Bankalardan Alınan Faizler
710.205 666.318
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
379.584 121.271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.259.795 8.573.477
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
73.285 95.544
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.115.454 5.295.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.071.056 3.182.027
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
486.593 491.438
Diğer Faiz Gelirleri
549.306 537.037
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -25.654.752 -24.492.384
Mevduata Verilen Faizler
-16.509.692 -13.326.370
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.907.975 -2.699.744
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.201.463 -4.320.946
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.795.089 -4.102.649
Kiralama Faiz Giderleri
-157.497 0
Diğer Faiz Giderleri
-83.036 -42.675
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.799.078 19.586.272
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.611.770 3.756.035
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.071.129 5.628.940
Gayri Nakdi Kredilerden
1.091.699 886.972
Diğer
5.979.430 4.741.968
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.459.359 -1.872.905
Gayri Nakdi Kredilere
-20.580 -23.764
Diğer
-2.438.779 -1.849.141
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 20.819 19.655
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -4.633.920 -2.293.686
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
430.068 197.556
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.970.798 -2.601.163
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-93.190 109.921
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 10.942.888 8.120.963
FAALİYET BRÜT KÂRI
33.740.635 29.189.239
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -8.570.651 -6.904.155
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -665.632 -108.698
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.252.399 -4.501.780
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -12.260.512 -10.154.346
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.991.441 7.520.260
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.462.479 1.569.036
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 8.453.920 9.089.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -1.422.289 -1.517.912
Cari Vergi Karşılığı
-2.473.633 -1.659.581
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-889.445 -824.035
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.940.789 965.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 7.031.631 7.571.384
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 7.031.631 7.571.384
Grubun Karı (Zararı)
6.009.805 6.671.823
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.021.826 899.561
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,33551222 1,48262733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817767


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.817 Değişim: 0,23% Hacim : 16.398 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 1.814 25.11.2021 Yüksek 1.834
Açılış: 1.816
12,0524 Değişim: 1,39%
Düşük 11,8488 25.11.2021 Yüksek 12,2212
Açılış: 11,8876
13,5371 Değişim: 1,56%
Düşük 13,2452 25.11.2021 Yüksek 13,7288
Açılış: 13,3297
689,79 Değişim: 0,92%
Düşük 680,76 25.11.2021 Yüksek 704,56
Açılış: 683,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.