KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.11.2019 - 18:30
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.344.147 44.398.321 5.198.717 49.597.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
795.148 84.626 1.242.344 -3.036.361 301.619 4.591.149 3.978.525 473.047 4.451.572
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-304 -317.287 5.279 1 1.054 37.311 -273.946 2.475 -271.471
Kar Dağıtımı
4.240.602 -5.557.043 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.877.871 -3.877.871 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 40.617 0 1.297.472 3.363.559 -107.621 1.188.861 1.524.360 -3.429.706 972.992 29.020.361 3.824.415 4.591.149 46.786.459 5.465.488 52.251.947
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.047 47.768 110.292 875.874 137.768 3.748.965 4.917.620 859.629 5.777.249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.225 -75.200 -51.975 -21.028 -73.003
Kar Dağıtımı
7.801.417 -7.791.537 9.880 -123.805 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.791.537 -7.791.537 0 0
Diğer
9.880 9.880 6.198 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.113.853 3.476.982 -179.802 1.481.828 1.131.085 -1.048.144 928.033 36.838.585 2.436.804 3.748.965 54.467.423 6.737.791 61.205.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
179.795.880 356.316.116 536.111.996 162.350.429 324.183.710 486.534.139
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 31.427.343 58.846.808 90.274.151 32.977.443 60.576.037 93.553.480
Teminat Mektupları
31.165.550 36.759.204 67.924.754 32.819.062 38.538.848 71.357.910
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
560.465 916.182 1.476.647 817.618 3.525.794 4.343.412
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.121.481 14.136.528 16.258.009 1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
28.483.604 21.706.494 50.190.098 30.240.000 19.356.588 49.596.588
Banka Kredileri
0 5.442.721 5.442.721 0 3.622.582 3.622.582
İthalat Kabul Kredileri
0 227.470 227.470 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 5.215.251 5.215.251 0 3.417.020 3.417.020
Akreditifler
224.930 14.169.091 14.394.021 84.493 16.122.452 16.206.945
Belgeli Akreditifler
219.046 10.661.852 10.880.898 68.660 12.725.179 12.793.839
Diğer Akreditifler
5.884 3.507.239 3.513.123 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
12.772 0 12.772 17.395 0 17.395
Diğer Garantilerimizden
24.091 2.475.792 2.499.883 56.493 2.292.155 2.348.648
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
61.233.049 22.069.832 83.302.881 55.987.059 18.164.982 74.152.041
Cayılamaz Taahhütler
59.844.573 14.924.981 74.769.554 55.047.839 9.726.323 64.774.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.398.810 8.466.531 13.865.341 1.711.886 3.332.103 5.043.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
18.500 0 18.500 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
400 93.086 93.486 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.386.761 628.598 18.015.359 15.747.394 363.815 16.111.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.677.153 0 2.677.153 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.611 0 22.611 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.555.710 0 29.555.710 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
110.528 0 110.528 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.674.100 5.736.766 10.410.866 7.378.521 5.933.000 13.311.521
Cayılabilir Taahhütler
1.388.476 7.144.851 8.533.327 939.220 8.438.659 9.377.879
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.303.476 7.144.851 8.448.327 839.220 8.438.659 9.277.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
87.135.488 275.399.476 362.534.964 73.385.927 245.442.691 318.828.618
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
87.135.488 255.714.000 342.849.488 73.385.927 227.414.562 300.800.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.160.782 14.860.007 23.020.789 8.758.823 16.445.556 25.204.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.404.668 7.174.022 11.578.690 4.562.249 8.080.591 12.642.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.756.114 7.685.985 11.442.099 4.196.574 8.364.965 12.561.539
Para ve Faiz Swap İşlemleri
70.920.548 217.973.680 288.894.228 56.335.555 191.467.112 247.802.667
Swap Para Alım İşlemleri
12.229.659 72.539.470 84.769.129 14.173.178 61.593.554 75.766.732
Swap Para Satım İşlemleri
58.234.289 27.287.264 85.521.553 41.458.577 33.382.858 74.841.435
Swap Faiz Alım İşlemleri
228.300 59.073.473 59.301.773 351.900 48.245.350 48.597.250
Swap Faiz Satım İşlemleri
228.300 59.073.473 59.301.773 351.900 48.245.350 48.597.250
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.289.798 16.842.100 24.131.898 7.949.592 12.988.081 20.937.673
Para Alım Opsiyonları
4.032.566 5.502.556 9.535.122 4.088.149 5.348.163 9.436.312
Para Satım Opsiyonları
3.201.178 5.703.294 8.904.472 3.797.202 5.674.940 9.472.142
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.818.125 2.818.125 0 982.489 982.489
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.818.125 2.818.125 0 982.489 982.489
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
31.391 0 31.391 21.440 0 21.440
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
24.663 0 24.663 42.801 0 42.801
Futures Para İşlemleri
579.912 516.074 1.095.986 248.427 231.154 479.581
Futures Para Alım İşlemleri
319.324 316.401 635.725 193.142 62.759 255.901
Futures Para Satım İşlemleri
260.588 199.673 460.261 55.285 168.395 223.680
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
184.448 5.522.139 5.706.587 93.530 6.282.659 6.376.189
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
632.434.819 617.983.736 1.250.418.555 595.134.339 544.307.169 1.139.441.508
EMANET KIYMETLER
84.733.490 31.673.489 116.406.979 89.026.303 30.008.264 119.034.567
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.755.540 4.526.729 73.282.269 69.371.076 3.760.338 73.131.414
Tahsile Alınan Çekler
12.784.811 11.043.632 23.828.443 16.339.012 10.700.589 27.039.601
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.808.974 11.725.320 14.534.294 2.944.080 11.905.030 14.849.110
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
384.165 4.377.808 4.761.973 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
547.701.329 586.310.247 1.134.011.576 506.108.036 514.298.905 1.020.406.941
Menkul Kıymetler
40.702.228 48.999.098 89.701.326 26.775.543 45.127.679 71.903.222
Teminat Senetleri
10.307.929 25.137.150 35.445.079 9.438.396 23.433.546 32.871.942
Emtia
106.449.104 29.462.545 135.911.649 104.598.885 21.604.581 126.203.466
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
313.937.846 307.651.514 621.589.360 297.464.738 278.499.219 575.963.957
Diğer Rehinli Kıymetler
76.304.222 175.059.940 251.364.162 67.830.474 145.633.880 213.464.354
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
812.230.699 974.299.852 1.786.530.551 757.484.768 868.490.879 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
13.336.735 19.482.791
Alınan Faizler
34.703.715 29.204.749
Ödenen Faizler
-19.532.058 -15.444.156
Alınan Temettüler
295.449 239.649
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.170.421 4.014.162
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.653.032 4.648.715
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
725.652 428.153
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.667.862 -5.384.424
Ödenen Vergiler
-2.188.194 -1.177.901
Diğer
-2.823.420 2.953.844
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.030.180 3.384.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-278.728 68.163
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.210.597 14.461.809
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
3.378.535 -23.332.212
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.457.438 -8.109.121
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.143.172 -1.454.789
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.427.399 13.089.824
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.351.095 -351.633
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-334.724 9.012.425
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
18.366.915 22.867.257
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.006.094 -6.747.500
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-7.023 -4.750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 3.251
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-321.555 -243.515
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
374.848 206.615
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-16.151.854 -13.649.249
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.856.995 8.414.703
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.940.699 -3.868.415
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.661.570 2.673.825
Diğer
-478.376 -279.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.227.045 -962.787
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
26.623.198 17.787.081
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.398.710 -16.540.322
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-130.003 -1.892.352
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-321.530 0
Diğer
0 -317.194
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-444.227 -758.955
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.689.549 14.398.015
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.639.188 21.288.841
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.328.737 35.686.856


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.486.280 5.121.354
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.290.969 -669.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.721 1.015.090
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.386 1.004.370
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
47.768 84.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
339 -73.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.246.248 -1.684.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
111.609 1.233.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.235.853 -4.053.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
136.778 301.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-237.992 833.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.777.249 4.451.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.463.574 80.853.554 131.317.128 43.048.785 70.734.999 113.783.784
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.071.190 55.796.608 65.867.798 9.120.481 46.978.521 56.099.002
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.669.425 41.365.105 47.034.530 6.427.599 34.494.643 40.922.242
Bankalar
V-I-ç 2.394.363 14.400.896 16.795.259 1.942.494 12.511.583 14.454.077
Para Piyasalarından Alacaklar
2.016.605 68.234 2.084.839 758.169 0 758.169
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.203 -37.627 -46.830 -7.781 -27.705 -35.486
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 2.166.559 2.134.696 4.301.255 939.793 2.557.312 3.497.105
Devlet Borçlanma Senetleri
246.557 25.246 271.803 429.346 15.465 444.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
164.647 0 164.647 115.702 0 115.702
Diğer Finansal Varlıklar
1.755.355 2.109.450 3.864.805 394.745 2.541.847 2.936.592
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 37.401.922 18.617.270 56.019.192 32.313.623 15.536.079 47.849.702
Devlet Borçlanma Senetleri
36.367.861 16.304.248 52.672.109 31.582.543 14.053.628 45.636.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.919 367.662 513.581 136.223 271.026 407.249
Diğer Finansal Varlıklar
888.142 1.945.360 2.833.502 594.857 1.211.425 1.806.282
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 823.903 4.304.980 5.128.883 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
823.903 4.304.980 5.128.883 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
186.311.269 144.451.214 330.762.483 179.388.814 150.955.326 330.344.140
Krediler
V-I-e 165.741.763 140.099.724 305.841.487 157.921.177 147.241.993 305.163.170
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.493.084 3.755.127 5.248.211 1.757.026 3.889.155 5.646.181
Faktoring Alacakları
2.143.633 384.407 2.528.040 2.232.511 528.478 2.760.989
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 28.803.406 3.457.342 32.260.748 26.501.047 2.512.460 29.013.507
Devlet Borçlanma Senetleri
28.338.651 2.986.601 31.325.252 26.180.153 2.047.977 28.228.130
Diğer Finansal Varlıklar
464.755 470.741 935.496 320.894 464.483 785.377
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.870.617 -3.245.386 -15.116.003 -9.022.947 -3.216.760 -12.239.707
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.168.190 12.484 1.180.674 256.334 26.804 283.138
Satış Amaçlı
1.168.190 12.484 1.180.674 256.334 26.804 283.138
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10.323.956 0 10.323.956 9.418.560 0 9.418.560
İştirakler (Net)
V-I-g 245.168 0 245.168 212.705 0 212.705
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
211.832 0 211.832 181.741 0 181.741
Konsolide Edilmeyenler
33.336 0 33.336 30.964 0 30.964
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 10.075.438 0 10.075.438 9.202.767 0 9.202.767
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
150 0 150 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.075.288 0 10.075.288 9.202.767 0 9.202.767
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 3.350 0 3.350 3.088 0 3.088
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.350 0 3.350 3.088 0 3.088
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.898.660 144.941 8.043.601 7.060.877 43.164 7.104.041
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.008.255 87.622 1.095.877 787.447 96.094 883.541
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
972.281 87.622 1.059.903 751.473 96.094 847.567
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.721.493 0 3.721.493 3.704.581 0 3.704.581
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.768 2.440 24.208 166.238 4.590 170.828
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.293.622 768.602 2.062.224 1.238.889 304.981 1.543.870
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 30.010.091 7.774.012 37.784.103 26.246.756 6.424.118 32.670.874
VARLIKLAR TOPLAMI
292.220.878 234.094.869 526.315.747 271.317.281 228.590.076 499.907.357
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 114.492.389 155.406.941 269.899.330 111.338.629 137.642.773 248.981.402
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.036.935 66.081.905 70.118.840 3.194.143 69.387.864 72.582.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.393.613 2.211.346 3.604.959 7.803.284 4.177.303 11.980.587
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.328.453 30.970.316 40.298.769 9.638.527 31.003.744 40.642.271
Bonolar
8.139.758 0 8.139.758 8.370.994 0 8.370.994
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.188.695 30.970.316 32.159.011 1.267.533 31.003.744 32.271.277
FONLAR
2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 830.779 3.718.374 4.549.153 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
830.779 3.718.374 4.549.153 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 836.458 141.976 978.434 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 14.025.004 2.126.054 16.151.058 13.316.436 1.845.249 15.161.685
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.285.452 1.491 1.286.943 1.101.531 1.406 1.102.937
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
7.743.845 1.945.671 9.689.516 6.925.257 1.689.236 8.614.493
Diğer Karşılıklar
4.995.707 178.892 5.174.599 5.289.648 154.607 5.444.255
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.486.874 13.304 1.500.178 1.708.815 19.716 1.728.531
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 121.746 3.036 124.782 80.066 0 80.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.285.311 12.546.605 14.831.916 1.136.214 11.572.361 12.708.575
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.285.311 12.546.605 14.831.916 1.136.214 11.572.361 12.708.575
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 39.685.087 3.329.336 43.014.423 32.393.567 3.442.958 35.836.525
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 61.807.190 -601.976 61.205.214 56.822.220 -1.207.327 55.614.893
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.153.087 0 1.153.087 1.129.862 0 1.129.862
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.234 0 39.234 39.234 0 39.234
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.113.853 0 1.113.853 1.090.628 0 1.090.628
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.778.798 210 4.779.008 4.734.077 210 4.734.287
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.712.486 -701.512 1.010.974 1.085.876 -1.198.836 -112.960
Kar Yedekleri
36.833.966 4.619 36.838.585 29.032.549 4.619 29.037.168
Yasal Yedekler
4.895.355 1.930 4.897.285 4.486.040 1.930 4.487.970
Statü Yedekleri
135.439 0 135.439 112.204 0 112.204
Olağanüstü Yedekler
31.803.172 2.689 31.805.861 24.434.305 2.689 24.436.994
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.068.743 117.026 6.185.769 10.272.441 31.100 10.303.541
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.405.704 31.100 2.436.804 3.755.901 -124.183 3.631.718
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.663.039 85.926 3.748.965 6.516.540 155.283 6.671.823
Azınlık Payları
V-II-ı 6.760.110 -22.319 6.737.791 6.067.415 -44.420 6.022.995
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
250.331.959 275.983.788 526.315.747 239.134.707 260.772.650 499.907.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 36.915.668 31.527.685 12.181.760 12.686.838
Kredilerden Alınan Faizler
27.102.454 24.209.527 8.935.455 9.674.697
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
390.855 345.222 110.040 138.462
Bankalardan Alınan Faizler
554.163 439.326 190.841 182.155
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
317.009 83.377 83.729 27.843
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.732.099 5.693.074 2.589.799 2.366.626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
50.300 40.173 9.938 13.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.636.677 3.624.451 1.533.861 1.470.668
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.045.122 2.028.450 1.046.000 882.006
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
359.828 354.096 116.773 135.259
Diğer Faiz Gelirleri
459.260 403.063 155.123 161.796
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -20.552.516 -16.865.728 -6.379.988 -6.972.541
Mevduata Verilen Faizler
-13.300.016 -8.493.001 -4.370.063 -3.398.893
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.222.164 -2.065.361 -692.862 -873.765
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.155.524 -3.204.162 -95.827 -1.364.932
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.683.232 -3.067.472 -1.171.830 -1.328.938
Kiralama Faiz Giderleri
-120.006 0 -38.936 0
Diğer Faiz Giderleri
-71.574 -35.732 -10.470 -6.013
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.363.152 14.661.957 5.801.772 5.714.297
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.347.383 2.659.575 1.170.708 975.415
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.170.421 4.014.162 1.843.421 1.486.524
Gayri Nakdi Kredilerden
812.670 603.484 265.117 232.476
Diğer
4.357.751 3.410.678 1.578.304 1.254.048
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.823.038 -1.354.587 -672.713 -511.109
Gayri Nakdi Kredilere
-18.562 -16.971 -4.703 -5.726
Diğer
-1.804.476 -1.337.616 -668.010 -505.383
TEMETTÜ GELİRLERİ
22.963 25.755 523 7.759
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -4.212.035 -1.050.764 -1.933.681 -308.696
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
294.739 130.405 61.027 68.604
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.005.915 826.734 -2.011.209 202.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.499.141 -2.007.903 16.501 -580.260
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 7.971.962 5.870.973 2.362.699 1.658.029
FAALİYET BRÜT KÂRI
23.493.425 22.167.496 7.402.021 8.046.804
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -6.167.802 -5.956.939 -1.361.874 -3.115.919
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -302.368 -90.210 -35.907 36.730
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.012.134 -3.401.513 -1.307.251 -1.073.319
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -8.743.235 -7.930.136 -3.028.536 -3.062.269
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.267.886 4.788.698 1.668.453 832.027
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.008.201 1.389.596 320.653 679.749
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.276.087 6.178.294 1.989.106 1.511.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -789.807 -1.056.940 -373.462 -121.988
Cari Vergi Karşılığı
-1.499.281 -648.665 -848.635 -236.378
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-994.656 -1.672.254 47.914 -671.268
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.704.130 1.263.979 427.259 785.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.486.280 5.121.354 1.615.644 1.389.788
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 4.486.280 5.121.354 1.615.644 1.389.788
Grubun Karı (Zararı)
3.748.965 4.591.149 1.367.902 1.269.275
Azınlık Payları Karı (Zararı)
737.315 530.205 247.742 120.513
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,83310333 1,02025533 0,30397822 0,28206111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797040


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9538 Değişim: 0,71%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9616
Açılış: 15,8419
16,8833 Değişim: 0,28%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
944,03 Değişim: 0,37%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 944,88
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.