KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:38
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 559.189 1.463.259 -18.488 1.444.771
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 559.189 1.463.259 -18.488 1.444.771
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.325.488 44.379.662 5.189.724 49.569.386
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.732 12.135 145.720 -441.726 115.424 1.765.379 1.594.200 193.416 1.787.616
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32 7 5.279 1.054 9.684 16.056 16.056
Kar Dağıtımı
4.234.547 -5.550.988 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.871.816 -3.871.816 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 40.953 0 1.614.766 2.565.679 -107.621 1.116.370 427.735 -835.071 786.797 29.014.306 3.784.184 1.765.379 44.673.477 5.174.389 49.847.866
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 43.439 94.022 -1.241.169 178.974 1.257.720 332.986 186.651 519.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.266 131.680 134.946 -9.304 125.642
Kar Dağıtımı
7.801.793 -7.791.913 9.880 -123.805 -113.925
Dağıtılan Temettü
0 -130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.791.913 -7.791.913 0 0
Diğer
9.880 9.880 6.198 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.093.894 3.480.029 -179.802 1.477.499 1.114.815 -3.165.187 969.239 36.838.961 2.643.308 1.257.720 50.069.710 6.076.537 56.146.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
182.624.801 360.686.484 543.311.285 162.350.429 324.183.710 486.534.139
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 31.462.122 64.685.247 96.147.369 32.977.443 60.576.037 93.553.480
Teminat Mektupları
31.238.034 39.834.755 71.072.789 32.819.062 38.538.848 71.357.910
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
754.523 2.546.366 3.300.889 817.618 3.525.794 4.343.412
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.680.774 14.120.538 15.801.312 1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
28.802.737 23.167.851 51.970.588 30.240.000 19.356.588 49.596.588
Banka Kredileri
0 4.356.037 4.356.037 0 3.622.582 3.622.582
İthalat Kabul Kredileri
0 220.944 220.944 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 4.135.093 4.135.093 0 3.417.020 3.417.020
Akreditifler
175.768 17.971.566 18.147.334 84.493 16.122.452 16.206.945
Belgeli Akreditifler
157.702 14.796.705 14.954.407 68.660 12.725.179 12.793.839
Diğer Akreditifler
18.066 3.174.861 3.192.927 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
16.708 0 16.708 17.395 0 17.395
Diğer Garantilerimizden
31.612 2.522.889 2.554.501 56.493 2.292.155 2.348.648
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
57.083.520 18.538.007 75.621.527 55.987.059 18.164.982 74.152.041
Cayılamaz Taahhütler
56.105.740 10.203.698 66.309.438 55.047.839 9.726.323 64.774.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
971.300 3.360.411 4.331.711 1.711.886 3.332.103 5.043.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
400 102.287 102.687 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.485.134 639.595 17.124.729 15.747.394 363.815 16.111.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.086.353 0 3.086.353 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.047 0 20.047 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.394.324 0 28.394.324 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
108.005 0 108.005 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.040.177 6.101.405 13.141.582 7.378.521 5.933.000 13.311.521
Cayılabilir Taahhütler
977.780 8.334.309 9.312.089 939.220 8.438.659 9.377.879
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
877.780 8.334.309 9.212.089 839.220 8.438.659 9.277.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
94.079.159 277.463.230 371.542.389 73.385.927 245.442.691 318.828.618
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.206.642 19.206.642 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.206.642 19.206.642 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.079.159 258.256.588 352.335.747 73.385.927 227.414.562 300.800.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.683.891 19.384.259 29.068.150 8.758.823 16.445.556 25.204.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.225.684 9.363.792 14.589.476 4.562.249 8.080.591 12.642.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.458.207 10.020.467 14.478.674 4.196.574 8.364.965 12.561.539
Para ve Faiz Swap İşlemleri
74.290.323 213.942.667 288.232.990 56.335.555 191.467.112 247.802.667
Swap Para Alım İşlemleri
18.253.436 73.512.235 91.765.671 14.173.178 61.593.554 75.766.732
Swap Para Satım İşlemleri
55.569.687 33.212.756 88.782.443 41.458.577 33.382.858 74.841.435
Swap Faiz Alım İşlemleri
233.600 53.608.838 53.842.438 351.900 48.245.350 48.597.250
Swap Faiz Satım İşlemleri
233.600 53.608.838 53.842.438 351.900 48.245.350 48.597.250
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.042.878 16.851.770 24.894.648 7.949.592 12.988.081 20.937.673
Para Alım Opsiyonları
3.407.217 8.022.495 11.429.712 4.088.149 5.348.163 9.436.312
Para Satım Opsiyonları
4.564.905 6.734.247 11.299.152 3.797.202 5.674.940 9.472.142
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.047.514 1.047.514 0 982.489 982.489
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.047.514 1.047.514 0 982.489 982.489
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
23.435 0 23.435 21.440 0 21.440
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
47.321 0 47.321 42.801 0 42.801
Futures Para İşlemleri
1.701.427 1.666.281 3.367.708 248.427 231.154 479.581
Futures Para Alım İşlemleri
269.856 1.427.893 1.697.749 193.142 62.759 255.901
Futures Para Satım İşlemleri
1.431.571 238.388 1.669.959 55.285 168.395 223.680
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
360.640 6.411.611 6.772.251 93.530 6.282.659 6.376.189
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
602.947.788 585.768.815 1.188.716.603 595.134.339 544.307.169 1.139.441.508
EMANET KIYMETLER
85.409.148 31.765.255 117.174.403 89.026.303 30.008.264 119.034.567
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.132.080 4.282.454 72.414.534 69.371.076 3.760.338 73.131.414
Tahsile Alınan Çekler
13.972.748 11.308.606 25.281.354 16.339.012 10.700.589 27.039.601
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.923.220 12.219.923 15.143.143 2.944.080 11.905.030 14.849.110
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 395 395 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
381.100 3.953.877 4.334.977 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
517.538.640 554.003.560 1.071.542.200 506.108.036 514.298.905 1.020.406.941
Menkul Kıymetler
29.534.203 47.761.956 77.296.159 26.775.543 45.127.679 71.903.222
Teminat Senetleri
9.601.056 25.023.982 34.625.038 9.438.396 23.433.546 32.871.942
Emtia
107.019.606 23.598.406 130.618.012 104.598.885 21.604.581 126.203.466
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
303.023.159 295.699.620 598.722.779 297.464.738 278.499.219 575.963.957
Diğer Rehinli Kıymetler
68.360.616 161.919.596 230.280.212 67.830.474 145.633.880 213.464.354
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
785.572.589 946.455.299 1.732.027.888 757.484.768 868.490.879 1.625.975.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
629.712 4.181.215
Alınan Faizler
11.707.128 9.201.371
Ödenen Faizler
-6.381.538 -4.354.604
Alınan Temettüler
10.920 6.867
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.579.693 1.152.781
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.792.957 2.130.760
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
274.108 190.506
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.988.767 -1.573.900
Ödenen Vergiler
-1.366.149 -516.690
Diğer
-4.998.640 -2.055.876
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.203.420 -4.420.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-301.252 -166.279
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.355.279 -2.351.879
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
3.156.397 -4.286.563
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.086.554 -955.601
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.266.390 110.548
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.262.720 286.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
700.323 974.564
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.322.991 1.967.937
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.833.132 -239.455
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.253.083 -3.091.722
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -4.750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-50.516 -87.007
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
45.273 63.249
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.485.656 -5.214.380
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.578.895 1.952.137
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.665.824 -1.128.020
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.394.332 1.406.805
Diğer
-69.587 -79.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
369.142 1.545.596
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.287.669 5.696.336
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.650.976 -3.937.560
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-130.003 -213.180
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-137.548 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.282.409 210.281
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.231.600 -1.575.300
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.639.188 21.288.841
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.870.788 19.713.541


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.475.734 1.970.721
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-956.097 -177.826
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.233 17.576
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.137
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
43.233 12.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-999.330 -195.402
Yabancı Para Çevrim Farkları
91.941 144.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.633.737 -565.290
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
179.734 115.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
362.732 110.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
519.637 1.792.895


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.866.019 81.792.364 124.658.383 43.048.785 70.734.999 113.783.784
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.886.608 53.881.397 61.768.005 9.120.481 46.978.521 56.099.002
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 4.203.135 37.618.139 41.821.274 6.427.599 34.494.643 40.922.242
Bankalar
V-I-ç 1.734.425 16.294.968 18.029.393 1.942.494 12.511.583 14.454.077
Para Piyasalarından Alacaklar
1.956.089 10.915 1.967.004 758.169 0 758.169
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.041 -42.625 -49.666 -7.781 -27.705 -35.486
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 2.089.283 2.691.739 4.781.022 939.793 2.557.312 3.497.105
Devlet Borçlanma Senetleri
214.206 13.080 227.286 429.346 15.465 444.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
445.322 0 445.322 115.702 0 115.702
Diğer Finansal Varlıklar
1.429.755 2.678.659 4.108.414 394.745 2.541.847 2.936.592
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 32.647.620 16.776.437 49.424.057 32.313.623 15.536.079 47.849.702
Devlet Borçlanma Senetleri
31.594.310 15.208.673 46.802.983 31.582.543 14.053.628 45.636.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
156.873 329.052 485.925 136.223 271.026 407.249
Diğer Finansal Varlıklar
896.437 1.238.712 2.135.149 594.857 1.211.425 1.806.282
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 242.508 8.442.791 8.685.299 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
242.508 8.442.791 8.685.299 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
177.217.062 156.564.068 333.781.130 179.388.814 150.955.326 330.344.140
Krediler
V-I-e 156.030.637 152.073.832 308.104.469 157.921.177 147.241.993 305.163.660 3.877.360 5.495.020 1.757.026 3.889.155 5.646.181
Faktoring Alacakları
2.338.361 853.393 3.191.754 2.232.511 528.478 2.760.989
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 27.244.292 3.498.741 30.743.033 26.501.047 2.512.460 29.013.507
Devlet Borçlanma Senetleri
26.713.070 3.019.196 29.732.266 26.180.153 2.047.977 28.228.130
Diğer Finansal Varlıklar
531.222 479.545 1.010.767 320.894 464.483 785.377
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.013.888 -3.739.258 -13.753.146 -9.022.947 -3.216.760 -12.239.707
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 286.991 19.573 306.564 256.334 26.804 283.138
Satış Amaçlı
286.991 19.573 306.564 256.334 26.804 283.138
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.841.821 0 9.841.821 9.418.560 0 9.418.560
İştirakler (Net)
V-I-g 224.583 0 224.583 212.705 0 212.705
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
192.448 0 192.448 181.741 0 181.741
Konsolide Edilmeyenler
32.135 0 32.135 30.964 0 30.964
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 9.613.541 0 9.613.541 9.202.767 0 9.202.767
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
9.613.541 0 9.613.541 9.202.767 0 9.202.767
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 3.697 0 3.697 3.088 0 3.088
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.697 0 3.697 3.088 0 3.088
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.975.518 154.533 8.130.051 7.060.877 43.164 7.104.041
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
773.600 97.499 871.099 787.447 96.094 883.541
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
737.626 97.499 835.125 751.473 96.094 847.567
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.711.288 0 3.711.288 3.704.581 0 3.704.581
CARİ VERGİ VARLIĞI
108.241 2.855 111.096 166.238 4.590 170.828
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 727.094 1.028.688 1.755.782 1.238.889 304.981 1.543.870
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 26.064.228 6.524.208 32.588.436 26.246.756 6.424.118 32.670.874
VARLIKLAR TOPLAMI
269.571.862 246.183.788 515.755.650 271.317.281 228.590.076 499.907.357
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 101.139.001 157.717.018 258.856.019 111.338.629 137.642.773 248.981.402
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.731.745 71.240.937 75.972.682 3.194.143 69.387.864 72.582.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.758.766 3.938.248 7.697.014 7.803.284 4.177.303 11.980.587
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 10.078.805 33.439.920 43.518.725 9.638.527 31.003.744 40.642.271
Bonolar
8.828.152 21.938 8.850.090 8.370.994 0 8.370.994
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.250.653 33.417.982 34.668.635 1.267.533 31.003.744 32.271.277
FONLAR
3.072 19.563 22.635 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
3.072 19.563 22.635 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 2.404.842 1.507.893 3.912.735 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.404.842 1.507.893 3.912.735 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 878.581 159.374 1.037.955 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 13.893.842 2.116.141 16.009.983 13.316.436 1.845.249 15.161.685
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.181.138 1.817 1.182.955 1.101.531 1.406 1.102.937
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
7.103.052 1.920.651 9.023.703 6.925.257 1.689.236 8.614.493
Diğer Karşılıklar
5.609.652 193.673 5.803.325 5.289.648 154.607 5.444.255
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 812.321 25.172 837.493 1.708.815 19.716 1.728.531
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 56.778 0 56.778 80.066 0 80.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.130.503 12.513.819 13.644.322 1.136.214 11.572.361 12.708.575
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.130.503 12.513.819 13.644.322 1.136.214 11.572.361 12.708.575
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 33.206.979 4.836.083 38.043.062 32.393.567 3.442.958 35.836.525
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 57.658.814 -1.512.567 56.146.247 56.822.220 -1.207.327 55.614.893
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.133.128 0 1.133.128 1.129.862 0 1.129.862
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.234 0 39.234 39.234 0 39.234
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.093.894 0 1.093.894 1.090.628 0 1.090.628
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.777.516 210 4.777.726 4.734.077 210 4.734.287
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
400.050 -1.481.183 -1.081.133 1.085.876 -1.198.836 -112.960
Kar Yedekleri
36.834.342 4.619 36.838.961 29.032.549 4.619 29.037.168
Yasal Yedekler
4.895.355 1.930 4.897.285 4.486.040 1.930 4.487.970
Statü Yedekleri
135.439 0 135.439 112.204 0 112.204
Olağanüstü Yedekler
31.803.548 2.689 31.806.237 24.434.305 2.689 24.436.994
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.859.342 41.686 3.901.028 10.272.441 31.100 10.303.541
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.612.208 31.100 2.643.308 3.755.901 -124.183 3.631.718
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.247.134 10.586 1.257.720 6.516.540 155.283 6.671.823
Azınlık Payları
V-II-ı 6.154.436 -77.899 6.076.537 6.067.415 -44.420 6.022.995
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
229.754.049 286.001.601 515.755.650 239.134.707 260.772.650 499.907.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 12.120.082 8.870.666
Kredilerden Alınan Faizler
8.875.830 6.841.943
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
140.372 94.574
Bankalardan Alınan Faizler
186.067 145.810
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
120.030 27.818
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.498.541 1.545.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22.027 16.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.496.072 1.047.669
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
980.442 480.851
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
122.145 103.949
Diğer Faiz Gelirleri
177.097 111.423
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -7.179.447 -4.653.852
Mevduata Verilen Faizler
-4.785.639 -2.486.848
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-743.139 -519.982
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-354.124 -844.048
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.230.475 -794.577
Kiralama Faiz Giderleri
-40.172 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.898 -8.397
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.940.635 4.216.814
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.052.571 755.596
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.579.693 1.152.781
Gayri Nakdi Kredilerden
268.992 170.349
Diğer
1.310.701 982.432
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-527.122 -397.185
Gayri Nakdi Kredilere
-7.449 -5.799
Diğer
-519.673 -391.386
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.877 6.867
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -547.167 -362.973
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
112.332 38.866
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.197.085 691.401
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.856.584 -1.093.240
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 2.941.504 2.314.321
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.392.420 6.930.625
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.488.269 -1.265.974
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -280.383 -23.287
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.287.561 -1.117.419
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -2.853.167 -2.287.009
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.483.040 2.236.936
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
340.772 277.648
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.823.812 2.514.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -348.078 -543.863
Cari Vergi Karşılığı
-221.334 -343.755
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.028.354 -613.052
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.901.610 412.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.475.734 1.970.721
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.475.734 1.970.721
Grubun Karı (Zararı)
1.257.720 1.765.379
Azınlık Payları Karı (Zararı)
218.014 205.342
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,27949333 0,39230644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763327


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4610 Değişim: -0,34%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2572 Değişim: -0,29%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,41 Değişim: -0,26%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.