KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.08.2018 - 18:26
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -13.215 0 20.495 284.561 -1.766.076 186.546 0 0 0 -1.287.689
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.318 3.335.012 3.243.694
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.141.867 -99.478 1.352.108 561.312 -2.173.577 899.054 27.238.705 5.750.989 3.335.012 45.074.609


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 151.375.010 251.899.404 403.274.414
GARANTİ VE KEFALETLER
31.892.884 62.785.455 94.678.339
Teminat Mektupları
31.818.657 36.760.639 68.579.296
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
801.383 2.859.172 3.660.555
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.794.990 11.214.072 13.009.062
Diğer Teminat Mektupları
29.222.284 22.687.395 51.909.679
Banka Kredileri
0 4.269.136 4.269.136
İthalat Kabul Kredileri
0 192.394 192.394
Diğer Banka Kabulleri
0 4.076.742 4.076.742
Akreditifler
74.227 19.796.266 19.870.493
Belgeli Akreditifler
23.549 16.256.052 16.279.601
Diğer Akreditifler
50.678 3.540.214 3.590.892
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.959.414 1.959.414
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
51.454.604 18.612.569 70.067.173
Cayılamaz Taahhütler
50.522.326 10.736.378 61.258.704
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.083.488 5.159.294 8.242.782
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.591.607 438.133 15.029.740
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.999.119 0 2.999.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.436 0 27.436
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.125.904 0 26.125.904
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
103.002 0 103.002
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.591.770 5.138.951 8.730.721
Cayılabilir Taahhütler
932.278 7.876.191 8.808.469
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
932.278 7.876.191 8.808.469
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
68.027.522 170.501.380 238.528.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
68.027.522 170.501.380 238.528.902
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.191.042 17.883.308 28.074.350
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.680.355 9.323.489 14.003.844
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.510.687 8.559.819 14.070.506
Para ve Faiz Swap İşlemleri
47.025.004 127.370.775 174.395.779
Swap Para Alım İşlemleri
6.152.955 51.419.193 57.572.148
Swap Para Satım İşlemleri
39.997.203 14.172.430 54.169.633
Swap Faiz Alım İşlemleri
437.423 30.889.576 31.326.999
Swap Faiz Satım İşlemleri
437.423 30.889.576 31.326.999
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.811.476 21.565.597 32.377.073
Para Alım Opsiyonları
4.692.573 11.044.880 15.737.453
Para Satım Opsiyonları
6.118.903 9.080.493 15.199.396
Faiz Alım Opsiyonları
0 720.112 720.112
Faiz Satım Opsiyonları
0 720.112 720.112
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 3.681.700 3.681.700
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
456.447.459 275.091.086 731.538.545
EMANET KIYMETLER
46.012.293 24.842.966 70.855.259
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
23.957.567 2.414.093 26.371.660
Tahsile Alınan Çekler
18.460.869 9.077.884 27.538.753
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.216.186 10.888.155 14.104.341
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.638 594 3.232
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
375.033 2.462.240 2.837.273
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
410.435.166 250.248.120 660.683.286
Menkul Kıymetler
18.377.972 0 18.377.972
Teminat Senetleri
3.055.483 12.580.609 15.636.092
Emtia
75.106.161 8.195.088 83.301.249
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
281.924.185 186.058.875 467.983.060
Diğer Rehinli Kıymetler
31.971.365 43.413.548 75.384.913
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
607.822.469 526.990.490 1.134.812.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.335.012
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.287.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-14.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
20.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.294.969
Yabancı Para Çevrim Farkları
284.561
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.216.384
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
186.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
450.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.047.323


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 16.638.075 0 8.814.409 0
Kredilerden Alınan Faizler
13.437.147 0 7.087.267 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
202.374 0 109.813 0
Bankalardan Alınan Faizler
29.293 0 16.954 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
613 0 570 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.959.207 0 1.598.567 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.048 0 5.916 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.890.086 0 971.361 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.058.073 0 621.290 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
9.441 0 1.238 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -8.637.730 0 -4.563.683 0
Mevduata Verilen Faizler
-5.127.519 0 -2.621.675 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-728.386 0 -414.487 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.479.801 0 -821.164 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.273.603 0 -685.914 0
Diğer Faiz Giderleri
-28.421 0 -20.443 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.000.345 0 4.250.726 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.986.605 0 1.065.700 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.402.741 0 1.298.465 0
Gayri Nakdi Kredilerden
361.066 0 196.014 0
Diğer
2.041.675 0 1.102.451 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-416.136 0 0
Gayri Nakdi Kredilere
-129 0 -61 0
Diğer
-416.007 0 -232.704 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.921.230 0 -1.007.451 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.492 0 2.371 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -1.446.488 0 -768.780 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22.804 0 4.648 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
535.594 0 -55.632 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.004.886 0 -717.796 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.166.923 0 377.055 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.795.647 0 3.919.621 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-d -2.734.102 0 -1.603.761 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -2.224.866 0 -1.175.797 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.836.679 0 1.140.063 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.178.688 0 668.582 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.015.367 0 1.808.645 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -680.355 0 -280.406 0
Cari Vergi Karşılığı
-142.298 0 32.681 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-886.967 0 -355.593 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
348.910 0 42.506 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.335.012 0 1.528.239 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 3.335.012 0 1.528.239 0
Grubun Karı (Zararı)
3.335.012 0 1.528.239 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,74111378 0,33960867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.158.322 54.954.512 112.112.834
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.913.870 37.965.620 44.879.490
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.844.254 35.331.330 41.175.584
Bankalar
V-I-ç 1.069.616 2.634.290 3.703.906
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 424.043 7.115 431.158
Devlet Borçlanma Senetleri
188.194 7.115 195.309
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
234.335 0 234.335
Diğer Finansal Varlıklar
1.514 0 1.514
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 26.458.248 10.593.158 37.051.406
Devlet Borçlanma Senetleri
26.404.839 10.311.205 36.716.044
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.409 198.974 252.383
Diğer Finansal Varlıklar
0 82.979 82.979
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 23.299.903 1.793.604 25.093.507
Devlet Borçlanma Senetleri
22.990.844 1.394.577 24.385.421
Diğer Finansal Varlıklar
309.059 399.027 708.086
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c 69.828 4.608.675 4.678.503
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
69.828 4.608.675 4.678.503
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.570 -13.660 -21.230
KREDİLER (Net)
152.378.206 107.154.363 259.532.569
Krediler
V-I-e 151.988.901 109.054.463 261.043.364
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
151.988.901 109.054.463 261.043.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.779.582 578.624 7.358.206
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.390.277 -2.478.724 -8.869.001
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-974.119 -846.626 -1.820.745
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-684.467 -1.522.349 -2.206.816
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.731.691 -109.749 -4.841.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 197.550 0 197.550
Satış Amaçlı
197.550 0 197.550
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
13.540.424 1.297.527 14.837.951
İştirakler (Net)
V-I-g 185.599 0 185.599
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
185.599 0 185.599
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 13.354.825 1.297.527 14.652.352
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.383.896 1.297.527 6.681.423
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.970.929 0 7.970.929
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.434.166 7.390 4.441.556
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
519.690 434 520.124
Şerefiye
0 0 0
Diğer
519.690 434 520.124
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
38.508 0 38.508
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 696.682 241.355 938.037
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 3.085.375 2.635.036 5.720.411
VARLIKLAR TOPLAMI
232.048.923 166.290.617 398.339.540
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 97.784.200 121.317.498 219.101.698
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.866.698 43.595.767 45.462.465
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.792.277 4.632.453 25.424.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 4.917.773 25.158.325 30.076.098
Bonolar
4.082.881 0 4.082.881
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
834.892 25.158.325 25.993.217
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b 1.112.678 1.009.840 2.122.518
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.112.678 1.009.840 2.122.518
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 6.257.328 126.289 6.383.617
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
895.327 0 895.327
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.362.001 126.289 5.488.290
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 459.766 7.670 467.436
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.127.382 8.664.565 9.791.947
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.127.382 8.664.565 9.791.947
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 10.951.639 3.482.783 14.434.422
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 46.159.191 -1.084.582 45.074.609
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.568.413 204 1.568.617
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.246 204 5.450
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.563.167 0 1.563.167
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.394.944 -447 3.394.497
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
371.128 -1.084.339 -713.211
Kar Yedekleri
27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
3.504.656 0 3.504.656
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.734.049 0 23.734.049
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
9.086.001 0 9.086.001
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.750.989 0 5.750.989
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.335.012 0 3.335.012
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
191.428.932 206.910.608 398.339.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.950.660
Alınan Faizler
16.223.736
Ödenen Faizler
-8.490.627
Alınan Temettüler
505.106
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.402.681
Elde Edilen Diğer Kazançlar
335.744
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
324.986
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.880.186
Ödenen Vergiler
-804.102
Diğer
-1.666.678
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
984.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-79.009
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.752.429
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.813.503
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-811.190
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-134.143
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.338.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.597.995
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.639.081
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.935.615
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.117.058
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-81.302
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-200.022
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
138.452
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.955.433
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.427.446
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.315.314
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.009.398
Diğer
-140.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
954.094
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.211.355
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.578.089
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.679.172
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-114.468
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.658.183
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.819.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.477.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699754


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3970 Değişim: -0,98%
Düşük 13,3510 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2106 Değişim: -0,70%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
792,41 Değişim: 0,37%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.