KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:22
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Transferler
362.163 -362.163
Dönem Karı (Zararı)
180.370 180.370 530.684 711.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.095 -1.095 -1.739 -2.834
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -4.832 49.204 1.173.656 180.370 1.658.423 6.813.955 8.472.378
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793
Transferler
660.509 -660.509
Dönem Karı (Zararı)
211.786 211.786 773.601 985.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.824 -3.824 -5.414 -9.238
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -7.678 49.204 1.834.165 211.786 2.347.502 9.304.440 11.651.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
367.663 528.130
Dönem Karı (Zararı)
985.387 711.054
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
985.387 711.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-67.935 3.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
72.574 39.114
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-47.216 942
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -48.913
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.697 942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.479 117.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.726 15.130
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 152.601 96.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.396 5.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-457.874 -237.080
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-462.194 -238.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.320 1.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 225.096 165.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.824 -51.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.201 -9.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.003 -9.639
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.431 -9.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -52.101 -8.854
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-642 1.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.366 -13.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.307 -3.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.032 -6.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.034 7.378
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.070 2.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.660 -11.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.709 -12.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
951 1.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
752.628 663.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.860 -1.716
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -6.061 -2.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-377.044 -130.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.272.103 221.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.569 3
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.569 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.075 -80.195
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -93.700 -77.974
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -375 -2.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.438
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.763 211.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.488.360 -311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.337 -1.010
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.337 -1.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.910.777 749.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.910.777 749.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.138.738 6.165.595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.227.961 6.914.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.279.493 9.179.190
Finansal Yatırımlar
5 4.068.791
Ticari Alacaklar
35.130 27.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.130 27.626
Diğer Alacaklar
78.385 56.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.385 56.129
Stoklar
6 552.004 450.990
Canlı Varlıklar
13.820 13.177
Peşin Ödenmiş Giderler
89.642 28.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
186 142
Diğer Dönen Varlıklar
2.030 1.909
ARA TOPLAM
10.119.481 9.757.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.119.481 9.757.601
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 869.464 293.543
Diğer Alacaklar
179.314 164.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 175.856 160.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.458 3.281
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 220.271 221.882
Maddi Duran Varlıklar
8 1.442.084 1.429.593
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.948 36.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.072 15.278
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.840 4.046
Peşin Ödenmiş Giderler
3.581 12.418
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 250.050 219.537
Diğer Duran Varlıklar
131.164 134.029
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.142.948 2.527.469
TOPLAM VARLIKLAR
13.262.429 12.285.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.527 19.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.527 19.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.527 19.470
Ticari Borçlar
166.496 215.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
166.496 215.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.244 21.212
Diğer Borçlar
18.081 17.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.081 17.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.308 1.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 302.618 426.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
595.227 485.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 35.108 38.913
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 560.119 446.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.859 6.207
ARA TOPLAM
1.158.360 1.193.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.158.360 1.193.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.013 20.667
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.013 20.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.013 20.667
Diğer Borçlar
81.752 72.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.423 72.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185 224
Uzun Vadeli Karşılıklar
358.177 322.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 63.301 48.952
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 294.876 273.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.127 415.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.610.487 1.609.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.347.502 2.139.540
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.678 -3.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.678 -3.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.678 -3.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.834.165 1.173.656
Net Dönem Karı veya Zararı
211.786 660.509
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.304.440 8.536.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.651.942 10.675.793
TOPLAM KAYNAKLAR
13.262.429 12.285.070


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.465.148 879.371
Satışların Maliyeti
12 -527.333 -361.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
937.815 517.640
BRÜT KAR (ZARAR)
937.815 517.640
Genel Yönetim Giderleri
-69.370 -81.261
Pazarlama Giderleri
-2.259 -1.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-97.337 -60.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
73.104 2.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-51.038 -5.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
790.915 371.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 475.041 504.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -48.117
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-5.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.212.540 876.313
Finansman Giderleri
-2.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.210.483 876.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-225.096 -165.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -253.301 -193.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 28.205 28.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
985.387 711.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
985.387 711.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
773.601 530.684
Ana Ortaklık Payları
211.786 180.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.238 -2.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.547 -3.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.309 708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.309 708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.238 -2.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
976.149 708.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
768.187 528.945
Ana Ortaklık Payları
207.962 179.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025829


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9558 Değişim: 0,72%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9616
Açılış: 15,8419
16,8810 Değişim: 0,27%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8918
Açılış: 16,8362
945,24 Değişim: 0,50%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 945,67
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.