;

KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:15
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
362.163 362.163 1.331.362 1.693.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-350 -5.538 -5.888 -85 -5.973
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Transferler
362.163 -362.163 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
660.509 660.509 2.251.295 2.911.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117 -117 -52 -169
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.854 49.204 1.173.656 660.509 2.139.540 8.536.253 10.675.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.375.950 1.343.081
Dönem Karı (Zararı)
2.911.804 1.693.525
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.911.804 1.693.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
572.243 662.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15 236.427 237.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.268 53.219
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.644 10.266
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.315 36.598
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.309 1.814
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
4.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
486.588 357.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 38.019 9.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 8.823 34.349
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 424.926 316.854
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 14.820 -2.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.134.650 -551.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.146.783 -556.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 12.133 5.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.039.913 565.543
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13 174
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-186.299 -430.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -16.240 -4.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.877 -139.458
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -45.483 -18.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-144.394 -120.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -39.518 -60.081
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 -1.416 1.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.759 -238.984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 105.980 35.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -5.162 6.492
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.114 7.369
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
811 -741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.232 -37.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-97.250 -48.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 54.018 10.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.297.748 1.925.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -6.495 -2.155
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -226.215 -146.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -689.088 -434.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
600.160 235.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
201 237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
201 237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-620.477 -302.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -615.869 -302.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -4.608 -835
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.503 -20.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007
Alınan Faiz
4,24 1.130.932 559.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.967 -13.532
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -21.945 -11.245
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 18.978 -2.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.973.143 1.565.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.973.143 1.565.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.165.595 4.600.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.138.738 6.165.595


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.179.190 6.190.196
Ticari Alacaklar
27.626 21.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.626 21.030
Diğer Alacaklar
56.129 32.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 56.129 32.622
Stoklar
7 450.990 423.787
Canlı Varlıklar
8 13.177 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.438 316.202
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
142
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.909 4.547
ARA TOPLAM
9.757.601 7.000.145
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.757.601 7.010.863
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 293.543 312.521
Diğer Alacaklar
164.236 117.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,26 160.955 115.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.281 1.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 221.882 227.209
Maddi Duran Varlıklar
14 1.429.593 718.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 36.953 4.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.278 12.414
Şerefiye
15 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.046 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.418 4.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 219.537 144.200
Diğer Duran Varlıklar
10 134.029 83.115
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.527.469 1.624.940
TOPLAM VARLIKLAR
12.285.070 8.635.803
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.470 3.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.470 3.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 19.470 3.598
Ticari Borçlar
215.803 109.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 215.803 109.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 21.212 26.374
Diğer Borçlar
17.957 19.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.957 17.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.147 613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 426.361 119.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
485.165 389.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 38.913 11.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 446.252 378.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.207 2.348
ARA TOPLAM
1.193.322 670.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.193.322 670.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.667 1.329
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.667 1.329
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 20.667 1.329
Diğer Borçlar
6 72.513 40.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
224
Uzun Vadeli Karşılıklar
322.551 159.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 48.952 39.837
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 273.599 119.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.955 201.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.609.277 871.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.139.540 1.479.148
Ödenmiş Sermaye
20 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.854 -3.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.854 -3.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.854 -3.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.173.656 811.493
Net Dönem Karı veya Zararı
660.509 362.163
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.536.253 6.285.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.675.793 7.764.158
TOPLAM KAYNAKLAR
12.285.070 8.635.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.156.232 3.329.590
Satışların Maliyeti
21 -1.641.775 -1.273.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.514.457 2.056.159
BRÜT KAR (ZARAR)
2.514.457 2.056.159
Genel Yönetim Giderleri
22 -281.407 -261.236
Pazarlama Giderleri
22 -8.266 -8.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -295.682 -131.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 272.747 41.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -207.114 -89.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.994.735 1.607.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.974.342 645.719
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-6.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.963.059 2.249.177
Finansman Gelirleri
9.891
Finansman Giderleri
-11.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.951.717 2.259.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.039.913 -565.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.115.449 -553.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 75.536 -11.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.911.804 1.693.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.911.804 1.693.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.251.295 1.331.362
Ana Ortaklık Payları
660.509 362.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-169 -435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-220 -544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51 109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51 109
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169 -5.973
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.911.635 1.687.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.251.243 1.331.277
Ana Ortaklık Payları
660.392 356.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005907


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.