KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:43
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -1.837 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121
Transferler
238.152 -238.152 0
Dönem Karı (Zararı)
980.666 980.666 291.086 1.271.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.083 -7.556 -473 5.984 5.511
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 5.246 -7.556 49.204 404.935 980.666 1.692.520 3.886.864 5.579.384
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558 0
Dönem Karı (Zararı)
300.036 300.036 1.074.080 1.374.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7 -5.538 -5.545 208 -5.337
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.394 49.204 811.493 300.036 1.417.364 6.028.021 7.445.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.039.060 912.158
Dönem Karı (Zararı)
1.374.116 1.271.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.374.116 1.271.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
516.887 123.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
181.190 159.301
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.309 -1.872
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
495 1.923
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.814 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.560 69.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.195 3.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.924 1.495
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 228.909 64.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 23.532 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-359.320 -435.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -365.041 -441.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.721 6.037
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 423.055 330.124
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
93 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-437.852 -174.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.351 -3.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.072 -28.727
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.687 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.385 -28.727
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -108.841 -94.107
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.391 -1.618
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-198.188 -19.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.305 -17.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.281 1.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.776 -5.044
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
559 2.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.150 -7.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.707 -4.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.557 -3.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.453.151 1.220.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.463 2.193
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-141.531 -52.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-271.097 -257.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
153.217 322.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-224.155 -117.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -224.032 -116.337
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -123 -1.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.677 -699
Alınan Faiz
364.601 441.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33.211 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.238 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.238 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.183.039 1.235.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.183.039 1.235.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.600.063 2.794.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.783.102 4.029.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.810.794 4.627.315
Ticari Alacaklar
31.451 26.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.451 26.569
Diğer Alacaklar
27.132 52.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.132 52.564
Stoklar
6 509.145 400.304
Canlı Varlıklar
11.129 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
51.834 23.712
Diğer Dönen Varlıklar
3.843 2.582
ARA TOPLAM
6.445.328 5.146.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.445.328 5.146.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 277.023 317.334
Diğer Alacaklar
110.424 98.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 108.559 96.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.865 1.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 229.084 213.748
Maddi Duran Varlıklar
8 702.728 649.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.565 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.588 17.304
Şerefiye
9 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 815 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
228.546 58.480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 149.399 153.970
Diğer Duran Varlıklar
76.781 46.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.803.138 1.559.522
TOPLAM VARLIKLAR
8.248.466 6.706.088
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.877 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.877 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.877 3.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
94.691 74.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
94.691 74.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.601 19.882
Diğer Borçlar
18.888 19.368
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.053 1.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.835 17.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.913 1.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 145.713 140.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
292.112 180.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.286 10.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 281.826 169.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.925 1.490
ARA TOPLAM
577.720 441.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.720 441.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.258 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.258 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.258 545
Diğer Borçlar
42.875 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.066 154.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 36.861 29.382
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 135.205 125.359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 162
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.361 187.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
803.081 629.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.417.364 1.122.873
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.394 -3.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.394 -3.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.394 -3.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
811.493 404.935
Net Dönem Karı veya Zararı
300.036 406.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.028.021 4.953.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.445.385 6.076.606
TOPLAM KAYNAKLAR
8.248.466 6.706.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.368.600 1.961.431 911.956 840.864
Satışların Maliyeti
12 -809.084 -685.723 -288.416 -258.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.559.516 1.275.708 623.540 582.235
BRÜT KAR (ZARAR)
1.559.516 1.275.708 623.540 582.235
Genel Yönetim Giderleri
-164.329 -120.241 -66.207 -42.409
Pazarlama Giderleri
-6.914 -6.078 -3.028 -2.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-78.414 -49.325 -27.627 -19.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
83.582 57.682 141.323 11.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-71.524 -54.023 -116.992 -17.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.321.917 1.103.723 551.009 512.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 479.941 500.401 152.871 153.339
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747 -3.893 -1.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.798.111 1.600.231 703.880 664.733
Finansman Gelirleri
3.278
Finansman Giderleri
-940 -1.633 -370 -437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.797.171 1.601.876 703.510 664.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-423.055 -330.124 -162.130 -146.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -416.810 -366.590 -163.381 -151.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -6.245 36.466 1.251 4.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.374.116 1.271.752 541.380 517.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.374.116 1.271.752 541.380 517.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.074.080 980.666 426.637 398.096
Ana Ortaklık Payları
300.036 291.086 114.743 119.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
201 -2.045 603 -932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
251 -3.158 753 -1.771
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 418 0 458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50 695 -150 381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-50 695 -150 381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 7.556 0 -159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 9.688 0 -203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 9.688 -203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -2.132 0 44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -2.132 44
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.337 5.511 603 -1.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.368.779 1.277.263 541.983 516.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.074.288 980.193 427.118 397.664
Ana Ortaklık Payları
294.491 297.070 114.865 118.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887497


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,14% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6928 Değişim: 0,33%
Düşük 16,5228 30.06.2022 Yüksek 16,7695
Açılış: 16,6382
17,5085 Değişim: 0,69%
Düşük 17,2330 30.06.2022 Yüksek 17,5385
Açılış: 17,3877
969,95 Değişim: -0,31%
Düşük 962,42 30.06.2022 Yüksek 981,52
Açılış: 973,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.