KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:49
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.904 49.204 450.417 20.866 776.608 2.007.476 2.784.084
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.581 20.866 -20.866 1.581 -1.581 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.129 48.010 49.139 74.100 123.239
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.318 -5.318
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.775 50.785 471.283 48.010 827.328 2.074.677 2.902.005
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.775 50.785 471.283 86.140 865.458 2.403.701 3.269.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.581 -169.871 6.602 -164.850 93.477 -71.373
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.581 -169.871 6.602 -164.850 93.477 -71.373
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786
Transferler
92.742 -92.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
959 10.504 11.463 89.242 100.705
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -1.816 49.204 394.154 10.504 712.071 2.586.420 3.298.491


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.221 139.142
Dönem Karı (Zararı)
97.792 122.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.020 49.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 20.532 41.726
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.562
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-12 0 1.562
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.311 19.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.723 20.252
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.588 -1.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-45.143 -47.097
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.143 -49.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 2.149
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.985 33.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.335 -68
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.607 -39.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.315 -20.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.315 -20.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.091 -16.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.091 -16.161
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -36.582 -2.720
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.050 55
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.338 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.041 -17.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.041 -17.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-310 -1.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.683 20.073
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.683 20.073
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.707 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.205 131.956
Alınan Faiz
45.143 49.246
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.569 -42.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.488 -31.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 68
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 6 68
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.390 -31.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -57.595 -31.424
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-795
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.641
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.709 104.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.709 104.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.045.387 1.728.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.983.678 1.832.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.983.678 2.045.387
Ticari Alacaklar
9.158 42.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
460 33.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.698 9.140
Diğer Alacaklar
63.290 1.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
59.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.966 1.308
Stoklar
5 255.591 219.009
Canlı Varlıklar
10.514 11.564
Peşin Ödenmiş Giderler
53.488 33.657
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
130 301
Diğer Dönen Varlıklar
71.898 65.454
ARA TOPLAM
2.447.747 2.419.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.447.747 2.419.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 226.429 226.429
Diğer Alacaklar
3.388 7.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.388 7.279
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 224.863 109.585
Maddi Duran Varlıklar
7 602.736 680.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.794 17.216
Şerefiye
15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.021 1.443
Peşin Ödenmiş Giderler
20.109 19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 68.470 67.662
Diğer Duran Varlıklar
1.099 20.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.164.888 1.149.391
TOPLAM VARLIKLAR
3.612.635 3.568.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
38.113 49.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.822 20.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.291 28.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.582 10.605
Diğer Borçlar
32.960 19.031
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.523 19.031
Ertelenmiş Gelirler
8.393 2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.453 23.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 86.076 169.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.748 4.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 81.328 164.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.211 7.688
ARA TOPLAM
212.788 282.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.788 282.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
21.685 20.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.685 20.931
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.671 65.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.554 16.834
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 62.117 49.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.356 88.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
314.144 370.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
712.071 700.608
Ödenmiş Sermaye
9 259.786 259.786
Sermaye Düzeltme Farkları
9 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.816 -2.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.816 -2.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
394.154 301.412
Net Dönem Karı veya Zararı
10.504 92.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.586.420 2.497.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.298.491 3.197.786
TOPLAM KAYNAKLAR
3.612.635 3.568.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 216.149 249.132
Satışların Maliyeti
10 -101.104 -107.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.045 141.762
BRÜT KAR (ZARAR)
115.045 141.762
Genel Yönetim Giderleri
-59.061 -27.826
Pazarlama Giderleri
-963 -1.177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.767 -5.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
907 7.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.334 -6.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.827 108.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
46.127 49.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.954 157.926
Finansman Gelirleri
11 98.337 101.879
Finansman Giderleri
11 -59.514 -103.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.777 155.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.985 -33.786
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -35.388 -39.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 3.403 5.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.792 122.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.792 122.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87.288 74.100
Ana Ortaklık Payları
10.504 48.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.913 1.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.590 1.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-677 -282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-677 -282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.913 1.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.705 123.239
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.242 74.100
Ana Ortaklık Payları
11.463 49.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6480 Değişim: -0,02%
Düşük 13,6413 28.01.2022 Yüksek 13,6538
Açılış: 13,6502
15,2208 Değişim: -0,07%
Düşük 15,2118 28.01.2022 Yüksek 15,2354
Açılış: 15,2307
787,93 Değişim: -0,02%
Düşük 787,18 28.01.2022 Yüksek 788,30
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.