" />

KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 22:11
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.664 -594 44.806 425.480 70.240 797.293 1.717.925 2.515.218
Transferler
3.899 66.341 -70.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.638 3.894 14.689 20.221 79.598 99.819
Kar Payları
-5.823 -5.823 -101.668 -107.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -1.026 3.300 48.705 485.998 14.689 811.691 1.695.855 2.507.546
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -5.302 49.212 484.368 -23.401 764.902 1.738.091 2.502.993
Transferler
-8 -23.393 23.401 27.224 27.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.545 -66.594 -65.049 -109.627 -174.676
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.558 -10.558 1.838 -8.720
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.757 49.204 450.417 -66.594 689.295 1.657.526 2.346.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.343 165.441
Dönem Karı (Zararı)
-176.221 81.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.811 100.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.241 38.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.696 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.696 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
893 9.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
893 5.932
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.267 -6.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.421 -8.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 4.154 2.411
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
396 17.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 13.651
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.852 19.428
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 3.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -47
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 5.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
141.854 16.379
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.363 -259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.679 -13.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
32.656 19.867
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.286 -432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.046 12.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.214 -1.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
138.214 -1.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.444 198.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-966 -464
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.273 -227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.862 -26.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.734 -26.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.687 -36.446
Alınan Faiz
21.421 10.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.417 8.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.687 11.109
Ödenen Faiz
0 -2.411
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.660 148.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.688 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.348 148.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.234.013 1.321.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.346.361 1.469.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.353.165 1.235.070
Ticari Alacaklar
7.766 34.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.452 1.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.314 33.173
Diğer Alacaklar
1.136 2.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.136 2.700
Stoklar
5 146.104 178.760
Peşin Ödenmiş Giderler
12.378 11.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.215 102
Diğer Dönen Varlıklar
33.216 33.231
ARA TOPLAM
1.554.980 1.495.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.554.980 1.495.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 225.335 225.900
Diğer Alacaklar
6.324 1.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.324 1.258
Canlı Varlıklar
10.317 8.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
112.070 114.154
Maddi Duran Varlıklar
6 730.581 771.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.823 22.764
Şerefiye
15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.050 6.991
Peşin Ödenmiş Giderler
13.007 36.587
Ertelenmiş Vergi Varlığı
60.111 85.471
Diğer Duran Varlıklar
21.616 33.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.200.184 1.298.857
TOPLAM VARLIKLAR
2.755.164 2.794.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.259 24.449
Ticari Borçlar
47.431 63.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.146 5.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.285 57.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.900 4.627
Diğer Borçlar
14.301 15.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.301 15.414
Ertelenmiş Gelirler
2.941 5.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26.194 9.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.797 61.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335 9.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 75.462 52.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.370 6.398
ARA TOPLAM
192.193 196.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.193 196.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.717 15.447
Diğer Borçlar
15.565 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.565 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
185.322 59.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.631 10.219
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 176.691 49.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.546 3.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.150 94.540
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
408.343 291.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
689.295 764.902
Ödenmiş Sermaye
259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.757 -5.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.757 -5.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.757 -5.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.204 49.212
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
450.417 484.368
Net Dönem Karı veya Zararı
-66.594 -23.401
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.657.526 1.738.091
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.346.821 2.502.993
TOPLAM KAYNAKLAR
2.755.164 2.794.360


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 277.423 203.047
Satışların Maliyeti
8 -117.791 -132.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.632 70.835
BRÜT KAR (ZARAR)
159.632 70.835
Genel Yönetim Giderleri
-22.340 -33.058
Pazarlama Giderleri
-668 -4.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.636 -5.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.126 24.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -271.564 -19.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-123.450 32.013
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.423 -6.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-102.027 25.803
Finansman Gelirleri
10 39.386 101.291
Finansman Giderleri
10 -60.728 -26.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-123.369 100.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.852 -19.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.291 -24.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.561 4.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.221 81.215
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.221 81.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109.627 66.526
Ana Ortaklık Payları
-66.594 14.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.545 1.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.931 2.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-386 -471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-386 -471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 16.718
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 16.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.545 18.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-174.676 99.819
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109.627 79.598
Ana Ortaklık Payları
-65.049 20.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678694


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9001 Değişim: 0,01%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8612 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.535,45 Değişim: 0,02%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.