KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:21
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 556.957.825 239.426.340
Satışların Maliyeti
19 -205.347.320 -104.336.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
351.610.505 135.090.302
BRÜT KAR (ZARAR)
351.610.505 135.090.302
Genel Yönetim Giderleri
20 -46.974.932 -32.023.759
Pazarlama Giderleri
20 -139.862.874 -73.133.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 15.469.845 13.269.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -17.197.562 -5.750.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.044.982 37.451.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 210.335 546.033
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -12.658 -54.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
163.242.659 37.943.124
Finansman Giderleri
24 -6.367.196 -6.018.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.875.463 31.924.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.296.312 -3.842.194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -34.890.454 -2.934.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 8.594.142 -907.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.579.151 28.082.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.579.151 28.082.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
130.579.151 28.082.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 25 6,71700000 1,44460000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.863.269 24.003.845
Dönem Karı (Zararı)
130.579.151 28.082.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
130.579.151 28.082.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
269.114.658 67.371.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 16.017.623 17.247.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
516.283 -930.378
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 516.283 -930.378
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
213.570.067 44.344.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.016.992 3.968.979
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -44.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 211.553.075 40.419.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.876.901 3.364.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -144.860 -272.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 6.335.248 5.965.530
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-8.227.959 -3.566.457
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14.914.472 1.238.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 26.296.312 3.842.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.528 -464.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-162.528 -464.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -25.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.228.067 -36.825.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.869.553 -109.918.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.209.652 474.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-248.659.901 -110.392.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.482 208.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.482 208.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.465.952 -6.231.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.962.739 -5.943.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.749.724 50.931.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-235.462.178 30.158.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
307.211.902 20.773.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.397.504 646.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.421.953 27.040.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.569.478 6.439.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.989.969 5.125.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.579.509 1.314.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
156.465.742 58.628.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.754.037 -2.160.206
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -90.422.272 -28.518.025
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.426.164 -3.946.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.368.777 -14.436.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.030 771.253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.030 771.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.763.816 -15.505.467
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.763.816 -15.505.467
Alınan Temettüler
23 35.149 25.845
Alınan Faiz
21 144.860 272.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.558.509 -19.836.661
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -1.412.399
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.558.509 -18.424.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.935.983 -10.268.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.935.983 -10.268.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.558.086 20.826.980
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.494.069 10.558.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.494.069 10.558.086
Ticari Alacaklar
6 601.077.785 364.122.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.254.950 2.045.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 595.822.835 362.077.406
Diğer Alacaklar
7 84.946 134.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 84.946 134.013
Stoklar
9 114.326.276 22.376.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.518.564 7.590.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.518.564 7.590.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 535.710 1.011.461
Diğer Dönen Varlıklar
16 875.144 2.874.105
ARA TOPLAM
745.912.494 408.667.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
745.912.494 408.667.088
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 143.838 26.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 143.838 26.289
Maddi Duran Varlıklar
12 21.945.901 19.992.412
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 22.984.718 25.746.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.810.236 11.902.457
Peşin Ödenmiş Giderler
10 210.652 176.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 13.354.358 3.282.154
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.457.786 61.134.174
TOPLAM VARLIKLAR
814.370.280 469.801.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.139.514 5.491.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 299.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 299.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.139.514 5.191.727
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 8.139.514 5.191.727
Ticari Borçlar
6 370.899.180 307.377.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 28.603.559 272.293.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 342.295.621 35.083.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.273.319 2.875.815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 63.045.973 40.657.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.630.407 27.526.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.437.752 1.464.222
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 147.192.655 26.061.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 6.345.293 3.765.784
ARA TOPLAM
606.333.686 387.694.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
606.333.686 387.694.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.609.349 21.074.629
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.609.349 21.074.629
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 16.609.349 21.074.629
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 42.526 9.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.580.743 5.827.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.232.618 26.911.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
634.566.304 414.605.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.803.976 55.195.855
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.397.660 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.397.660 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.397.660 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-39.627.507 -67.710.166
Net Dönem Karı veya Zararı
130.579.151 28.082.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.803.976 55.195.855
TOPLAM KAYNAKLAR
814.370.280 469.801.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.732.689 -2.732.689 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.082.659 28.082.659 28.082.659
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Transferler
28.082.659 -28.082.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.971.030 130.579.151 124.608.121 124.608.121
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -7.397.660 1.977.778 -39.627.507 130.579.151 179.803.976 179.803.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
130.579.151 28.082.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.971.030 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.463.788 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.492.758 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.492.758 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.971.030 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.608.121 28.082.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
124.608.121 28.082.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118467


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.800 Değişim: -1,44% Hacim : 31.983 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 7.792 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9972 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2477 Değişim: 0,11%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.857,47 Değişim: -0,49%
Düşük 1.856,89 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.