KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:33
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 112.959.939 49.260.996
Satışların Maliyeti
19 -38.459.330 -19.571.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.500.609 29.689.967
BRÜT KAR (ZARAR)
74.500.609 29.689.967
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.476.142 -6.676.111
Pazarlama Giderleri
20 -26.238.305 -17.351.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.397.382 23.435.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -937.099 -21.805.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.246.445 7.292.343
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 41.516 188.694
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -9.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.287.961 7.471.046
Finansman Giderleri
24 -1.260.994 -1.624.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.026.967 5.846.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.774.934 -1.190.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -8.292.932 -1.829.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -482.002 639.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.252.033 4.656.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.252.033 4.656.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.252.033 4.656.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 25 1,72100000 0,26490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.370.661 -8.988.291
Dönem Karı (Zararı)
30.252.033 4.656.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.614.664 20.006.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.445.397 3.865.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.226 205.768
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -14.226 205.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.676.448 16.499.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.628.994 686.756
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -44.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 46.047.454 15.856.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.277.112 80.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -25.570 -154.479
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.240.117 1.610.532
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-37.059.336 -3.928.097
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34.567.677 2.552.064
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 8.789.627 -639.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.470
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.931.157 -26.157.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-375.717.786 -109.621.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.908.652 838.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-373.809.134 -110.459.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-693.623 -761.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-693.623 -761.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.941.284 -2.360.437
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.247.345 -3.197.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
307.566.243 78.307.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
328.936.940 77.755.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.370.697 551.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.758.726 -1.188.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.139.119 12.355.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.227.555 308.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.850.417 1.497.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.377.138 -1.189.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.935.540 -1.493.382
Alınan Temettüler
23 -51.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -616.966
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -3.640.302 -8.677.936
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.924.577 1.851.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-240.132 247.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.632 145.943
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.632 145.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -308.483 -104.574
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-308.483 -104.574
Alınan Temettüler
23 35.149 51.690
Alınan Faiz
21 25.570 154.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.074.258 -3.073.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.074.258 -2.953.557
Ödenen Faiz
-120.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.271 -11.814.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.271 -11.814.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.558.086 20.826.980
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.614.357 9.012.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.614.357 10.558.086
Ticari Alacaklar
6 705.272.813 364.122.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.953.950 2.045.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 701.318.863 362.077.406
Diğer Alacaklar
7 782.636 134.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 782.636 134.013
Stoklar
9 42.332.117 22.376.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.256.012 7.590.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.256.012 7.590.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 1.011.461
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 2.874.105
ARA TOPLAM
774.257.935 408.667.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
774.257.935 408.667.088
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 71.289 26.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 71.289 26.289
Maddi Duran Varlıklar
12 19.033.162 19.992.412
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 25.705.818 25.746.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.353.691 11.902.457
Peşin Ödenmiş Giderler
10 263.120 176.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.785.459 3.282.154
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.220.622 61.134.174
TOPLAM VARLIKLAR
833.478.557 469.801.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.563.343 5.491.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 66.404 299.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 66.404 299.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.496.939 5.191.727
Banka Kredileri
6 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.496.939 5.191.727
Ticari Borçlar
6 577.884.322 307.377.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 564.171.300 280.633.183
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.713.022 26.744.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.117.089 2.875.815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 48.797.040 40.657.442
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 7.303.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.742.169 27.526.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.273.165 1.464.222
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 68.469.004 26.061.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 8.208.044 3.765.784
ARA TOPLAM
719.615.240 387.694.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.615.240 387.694.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.759.223 21.074.629
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.759.223 21.074.629
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 21.759.223 21.074.629
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.625 9.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.647.581 5.827.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.415.429 26.911.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
748.030.669 414.605.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.447.888 55.195.855
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-39.627.507 -67.710.166
Net Dönem Karı veya Zararı
30.252.033 28.082.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.447.888 55.195.855
TOPLAM KAYNAKLAR
833.478.557 469.801.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.732.689 -2.732.689 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.656.988 4.656.988 4.656.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 4.656.988 31.770.184 31.770.184
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.082.659 -28.082.659 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.252.033 30.252.033 30.252.033
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -39.627.507 30.252.033 85.447.888 85.447.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.252.033 4.656.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.252.033 4.656.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.252.033 4.656.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025861


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.430 Değişim: 1,02% Hacim : 16.708 Mio.TL Son veri saati : 14:25
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.448
Açılış: 2.409
16,7456 Değişim: 0,28%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7710
Açılış: 16,6984
17,4942 Değişim: -0,19%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
963,85 Değişim: -0,63%
Düşük 962,36 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.