KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:56
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 68.529.458 371.191.871 29.950.845 204.559.471
Satışların Maliyeti
17 -31.150.048 -330.973.829 -14.303.683 -182.006.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.379.410 40.218.042 15.647.162 22.552.583
BRÜT KAR (ZARAR)
37.379.410 40.218.042 15.647.162 22.552.583
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.670.034 -14.673.474 -6.417.791 -8.334.568
Pazarlama Giderleri
18 -26.060.706 -34.377.018 -11.601.321 -16.618.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 14.220.755 25.850.612 5.147.777 14.605.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.846.692 -26.567.759 -864.460 -16.976.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.022.733 -9.549.597 1.911.367 -4.771.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.359 22.723 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.776 -376 0 -376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.045.316 -9.527.250 1.911.367 -4.772.113
Finansman Giderleri
22 -5.272.739 -6.084.239 -2.549.950 -2.976.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.772.577 -15.611.489 -638.583 -7.748.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.401.855 875.029 141.268 913.696
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -538.756 0 -43.136 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -863.099 875.029 184.404 913.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,19180000 -1,07020000 -0,02830000 -0,35160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.729.346 -23.782.527
Dönem Karı (Zararı)
3.370.722 -14.736.460
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.370.722 -14.736.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.764.175 40.065.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 10.123.035 11.945.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.518.975 683.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.493.286 191.936
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.689 491.860
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.218.296 18.605.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.298.190 1.720.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -20.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.516.486 16.904.601
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-23.463 -22.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.234.457 9.447.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-90.235 -531.680
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 4.819.108 10.894.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
838.626 -3.320.137
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-333.042 2.404.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
289.244 280.901
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.401.855 -875.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.776 376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.287.089 -35.723.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.590.905 -31.769.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
492.825 -938.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.083.730 -30.830.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.139.965 -931.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.139.965 -931.191
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.450.207 -827.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.859.785 -2.603.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.476.227 -8.678.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.560.604 13.939.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.084.377 -22.618.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.487.182 42.823
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.062.214 7.462.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.107.372 1.581.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.052.398 2.282.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-945.026 -701.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.847.808 -10.394.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -99.025 -805.781
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -13.862.391 -12.582.223
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.157.046 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-740.720 -434.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.037 721
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.037 721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -870.455 -1.003.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-870.455 -1.003.914
Alınan Temettüler
23.463 22.723
Alınan Faiz
90.235 545.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.675.101 23.316.280
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 12.300.000 42.396.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.627.194 -47.118.799
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.926.987 -10.092.127
Ödenen Faiz
-420.920 -5.702.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.313.525 -901.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.313.525 -901.228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.212.336 5.971.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.525.861 5.070.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.525.861 12.212.336
Ticari Alacaklar
6 333.644.133 294.642.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.126.753 2.618.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 331.517.380 292.024.985
Diğer Alacaklar
1.253.941 112.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.253.941 112.728
Stoklar
8 16.288.870 13.864.352
Peşin Ödenmiş Giderler
1.352.693 2.109.337
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 483.047 361.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
869.646 1.748.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 785.264 662.466
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.310.096 6.362.492
ARA TOPLAM
375.160.858 329.966.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
375.160.858 329.966.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 2.572.707 2.143.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.572.707 2.143.187
Diğer Alacaklar
26.313 27.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.313 27.561
Maddi Duran Varlıklar
11 21.634.577 23.770.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 44.359.373 48.292.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.971.175 3.688.898
Peşin Ödenmiş Giderler
524 26.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.218.754 3.081.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.791.506 81.039.245
TOPLAM VARLIKLAR
448.952.364 411.005.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 22.571.715 19.514.196
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.685.720 2.200.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.685.720 2.200.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 20.885.995 17.313.426
Banka Kredileri
7 8.782.224 5.162.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.103.771 12.150.583
Ticari Borçlar
6 337.641.890 294.327.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 321.432.196 262.842.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.209.694 31.484.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 844.473 2.331.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.423.209 15.449.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 538.756 2.034.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.313.845 12.932.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 828.648 1.101.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.485.197 11.831.102
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.607.360 2.552.383
ARA TOPLAM
386.941.248 349.141.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.941.248 349.141.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 29.716.445 31.780.092
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.537.667 2.964.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.537.667 2.964.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.178.778 28.815.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 28.178.778 28.815.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.057 123.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.456.385 5.580.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.456.385 5.580.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.259.887 37.484.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.201.135 386.625.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.751.229 24.380.507
Ödenmiş Sermaye
16 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.442.855 -70.153.342
Net Dönem Karı veya Zararı
3.370.722 -289.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.751.229 24.380.507
TOPLAM KAYNAKLAR
448.952.364 411.005.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Transferler
-37.862.724 37.862.724 0
Dönem Karı (Zararı)
-14.736.460 -14.736.460 -14.736.460
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 29.253.084 -1.426.630 115.994 -68.291.558 -14.736.460 11.795.344 11.795.344
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Transferler
-289.513 289.513 0
Dönem Karı (Zararı)
3.370.722 3.370.722 3.370.722
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 3.370.722 27.751.229 27.751.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866853


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.