KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:22
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 570.444.968 642.420.139 199.253.097 203.701.157
Satışların Maliyeti
13 -510.345.766 -582.439.219 -179.371.937 -182.966.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.099.202 59.980.920 19.881.160 20.734.287
BRÜT KAR (ZARAR)
60.099.202 59.980.920 19.881.160 20.734.287
Genel Yönetim Giderleri
14 -21.826.553 -24.154.465 -7.153.079 -5.800.059
Pazarlama Giderleri
14 -49.625.387 -54.093.804 -15.248.369 -18.941.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 40.649.004 39.714.840 14.798.392 16.927.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -42.746.862 -36.751.914 -16.179.103 -16.250.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.450.596 -15.304.423 -3.900.999 -3.329.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.978 6.551 48.631 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.379.618 -15.297.872 -3.852.368 -3.329.599
Finansman Gelirleri
228.552 27.562
Finansman Giderleri
18 -8.380.618 -4.676.879 -2.296.379 -801.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.760.236 -19.746.199 -6.148.747 -4.103.686
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.046.630 -531.221 171.601 214.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.046.630 -531.221 171.601 214.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 -1,65940000 -4,17230000 -0,32690000 -0,80020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.461.140 -25.455.583
Dönem Karı (Zararı)
-20.713.606 -20.277.420
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.713.606 -20.277.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.271.348 31.296.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.4.1, 8 17.744.638 7.310.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-257.411 5.599.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 272.659 5.496.014
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -530.070 103.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.325.623 12.805.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.785.323 1.068.983
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -240.000 61.446
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24.780.300 11.675.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.491.145 5.056.693
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-595.069 -584.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.190.175 4.097.556
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.292.903 -3.085.365
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-396.864 4.629.402
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 62.238 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.046.630 531.221
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.255 -7.258
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-48.255 -7.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.436.574 -19.502.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.044.738 -122.778.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 532.871 23.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.577.609 -122.801.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.526 -422.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-509.526 -422.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -793.955 -2.407.032
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.112.151 691.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.447.960 111.147.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.310.845 89.750.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -29.758.805 21.396.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-970.425 -543.459
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.659.696 -5.567.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
558.183 377.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.689.580 254.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.131.397 122.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.878.832 -8.483.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-817.990 -416.142
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-17.764.318 -16.556.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.612.010 69.462.921
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
72.475.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.525 88.348
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.525 88.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.256.604 -3.685.327
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.256.604 -3.685.327
Alınan Faiz
595.069 584.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.205.630 -43.851.442
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.833.084 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 14.580.000 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.253.084 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.861.784 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.861.784 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 45.799.752 299.414.682
Kredilerden Nakit Girişleri
45.799.752 299.414.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -47.118.799 -339.174.090
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.118.799 -339.174.090
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -17.923.205 0
Ödenen Faiz
-523.418 -4.092.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-867.520 155.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-867.520 155.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.971.393 1.751.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.103.873 1.907.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.103.873 5.971.393
Ticari Alacaklar
4 371.820.760 344.635.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,21 2.172.758 2.705.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 369.648.002 341.929.757
Diğer Alacaklar
591.070 81.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
591.070 81.893
Stoklar
6 15.420.552 14.096.527
Peşin Ödenmiş Giderler
3.644.791 5.436.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 453.575 603.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.191.216 4.832.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 558.591 355.375
Diğer Dönen Varlıklar
4.062.287 5.955.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 4.062.287 5.955.083
ARA TOPLAM
401.201.924 376.531.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
401.201.924 376.531.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.083 8.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.083 8.083
Ticari Alacaklar
4 4.420.248 6.436.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.420.248 6.436.679
Diğer Alacaklar
34.421 34.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.421 34.072
Maddi Duran Varlıklar
8 25.009.715 27.091.338
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.730 44.772
Mobilya ve Demirbaşlar
6.904.660 7.168.808
Özel Maliyetler
17.294.507 19.311.469
Yapılmakta Olan Yatırımlar
769.818 566.289
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.4.1 53.500.105 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.357.070 4.832.170
Bilgisayar Yazılımları
3.357.070 4.832.170
Peşin Ödenmiş Giderler
2.733 323.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.733 323.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.388.241 4.341.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.720.616 43.067.353
TOPLAM VARLIKLAR
492.922.540 419.599.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 15.868.537 4.709.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.945.424 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.945.424 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.923.113 4.709.345
Banka Kredileri
5 3.403.049 4.709.345
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.520.064 0
Ticari Borçlar
4 385.056.147 398.211.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 355.369.679 338.739.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 29.686.468 59.472.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
940.054 1.910.479
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 14.987.818 9.219.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.987.818 9.219.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.376.807 15.650.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.134.646 1.184.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 21.242.161 14.466.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.304.627 2.436.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.304.627 2.436.025
ARA TOPLAM
440.533.990 432.137.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.533.990 432.137.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.760.236 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.877.227 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.877.227 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 37.883.009 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 37.883.009 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 141.978 250.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.978 250.244
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.529.922 4.512.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.529.922 4.512.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.432.136 4.763.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
488.966.126 436.900.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.956.414 -17.301.280
Ödenmiş Sermaye
12 19.440.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.861.784 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 29.253.084 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.977.778 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
1.861.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.153.342 -30.428.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.713.606 -37.862.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.956.414 -17.301.280
TOPLAM KAYNAKLAR
492.922.540 419.599.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.153 9.962.153
Transferler
-24.965.450 24.965.450
Dönem Karı (Zararı)
-20.277.420 -12.892.862 -12.892.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.384.558
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -20.277.420 284.024 284.024
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Transferler
-37.862.724 37.862.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.713.606 -20.713.606 -20.713.606
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -20.713.606 3.956.414 3.956.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.384.558 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.773.219 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 7.773.219 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -388.661 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -388.661 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.384.558 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.713.606 -12.892.862 -5.977.146 -3.889.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.713.606 -12.892.862 -5.977.146 -3.889.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794952


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6848 Değişim: -0,02%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5418 Değişim: -0,05%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
782,98 Değişim: -0,24%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.