KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:02
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 642.420.139 631.623.183 203.701.157 181.922.769
Satışların Maliyeti
14 -582.439.219 -574.512.364 -182.966.870 -164.471.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.980.920 57.110.819 20.734.287 17.451.729
BRÜT KAR (ZARAR)
59.980.920 57.110.819 20.734.287 17.451.729
Genel Yönetim Giderleri
15 -24.154.465 -19.286.949 -5.800.059 -6.829.366
Pazarlama Giderleri
15 -54.093.804 -49.381.522 -18.941.253 -17.371.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 39.714.840 25.414.458 16.927.852 9.182.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -36.751.914 -23.908.056 -16.250.426 -8.713.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.304.423 -10.051.250 -3.329.599 -6.280.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.551 3.352.684 0 3.255.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.297.872 -6.698.566 -3.329.599 -3.025.127
Finansman Gelirleri
228.552 185.259 27.562 144.888
Finansman Giderleri
19 -4.676.879 -2.607.953 -801.649 -1.349.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.746.199 -9.121.260 -4.103.686 -4.229.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-531.221 -105.204 214.501 -46.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -531.221 -105.204 214.501 -46.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.277.420 -9.226.464 -3.889.185 -4.275.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.277.420 -9.226.464 -3.889.185 -4.275.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.277.420 -9.226.464 -3.889.185 -4.275.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -4,17230000 -1,89840000 -0,80020000 -0,87980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.226.464 -9.226.464 -9.226.464
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -69.757.930 -9.226.464 636.351 636.351
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 53.695.260 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158
Transferler
-24.965.450 24.965.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.384.558 -20.277.420 -12.892.862 -12.892.862
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 0 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -20.277.420 284.024 284.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.455.583 -11.211.665
Dönem Karı (Zararı)
-20.277.420 -9.226.464
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.277.420 -9.226.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.296.188 43.822.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 7.310.773 4.844.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.599.248 906.336
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.496.014 1.417.617
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 103.234 -511.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 12.805.511 35.325.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.068.983 579.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.446 76.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.675.082 34.669.381
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.056.693 2.798.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-584.900 -26.326
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.097.556 2.266.096
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.085.365 -875.813
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.629.402 1.434.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 531.221 105.204
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.258 -156.474
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.258 -156.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.502.046 -4.353.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.778.192 -34.637.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 23.747 -2.028.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.801.939 -32.609.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.152 29.897
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-422.152 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 29.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.407.032 -238.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
691.890 -6.958.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.147.438 26.815.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
89.750.478 37.708.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 21.396.960 -10.892.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-543.459 -498.941
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-5.567.911 13.664.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.372 -2.530.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
254.603 -1.693.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
122.769 -836.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.483.278 30.242.803
Alınan Temettüler
0 -3.187.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-416.142 -1.050.848
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.556.163 -37.216.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.462.921 -11.884.846
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
72.475.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.348 246.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.348 246.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.685.327 -15.344.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.685.327 -15.344.278
Alınan Temettüler
0 3.187.106
Alınan Faiz
584.900 26.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.851.442 23.647.146
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
299.414.682 25.913.242
Kredilerden Nakit Girişleri
299.414.682 25.913.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-339.174.090
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-339.174.090
Ödenen Faiz
-4.092.034 -2.266.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.896 550.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.896 550.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.751.736 391.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.907.632 942.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.277.420 -9.226.464 -3.889.185 -4.275.876
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.384.558 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7.773.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-388.661
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-388.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.384.558 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.892.862 -9.226.464 -3.889.185 -4.275.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.892.862 -9.226.464 -3.889.185 -4.275.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.907.632 1.751.736
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5 392.837.416 277.807.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 3.090.081 3.113.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 389.747.335 274.694.110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
501.011 89.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
501.011 89.707
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 15.890.382 13.586.584
Peşin Ödenmiş Giderler
12.846.340 13.328.282
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 295.918 1.117.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.550.422 12.210.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 175.628 90.406
Diğer Dönen Varlıklar
8 4.548.429 4.888.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.548.429 4.888.254
ARA TOPLAM
428.706.838 311.542.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
428.706.838 311.542.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 8.083 64.709.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 8.083 64.709.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8.083 64.709.864
Ticari Alacaklar
5 1.013.545 3.390.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.013.545 3.390.247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
33.195 22.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.195 22.347
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 25.291.121 27.080.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
46.120 50.162
Mobilya ve Demirbaşlar
6.590.642 7.335.396
Özel Maliyetler
17.722.668 17.311.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
931.691 2.383.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.024.972 6.942.434
Bilgisayar Yazılımları
5.024.972 6.942.434
Peşin Ödenmiş Giderler
121.254 331.202
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.593 331.202
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.419.762 2.124.916
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.911.932 104.601.205
TOPLAM VARLIKLAR
464.618.770 416.144.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.008.309 40.762.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.008.309 40.762.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
5 424.446.862 316.384.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,22 355.927.848 269.240.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 68.519.014 47.144.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.598.809 2.142.268
Diğer Borçlar
35.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.480
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
12 18.620.586 23.792.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.491.962 16.329.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.046.841 1.064.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.445.121 15.264.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.271.099 2.112.850
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.271.099 2.112.850
ARA TOPLAM
459.437.627 401.559.195
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.437.627 401.559.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
12 355.255 751.204
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
355.255 751.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.541.864 3.871.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.541.864 3.871.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.897.119 4.622.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
464.334.746 406.181.954
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
284.024 9.962.158
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.426.630 52.268.630
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
53.695.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-30.428.834 -69.757.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.277.420 -24.965.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
284.024 9.962.158
TOPLAM KAYNAKLAR
464.618.770 416.144.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716533


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.