KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:26
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
219.010.271 212.891.755
Satışların Maliyeti
-201.010.302 -193.524.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.999.969 19.367.396
BRÜT KAR (ZARAR)
17.999.969 19.367.396
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.701.109 -6.156.924
Pazarlama Giderleri
15 -17.141.917 -15.303.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.673.366 5.507.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.771.486 -5.488.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.941.177 -2.074.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
39.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.901.379 -2.074.416
Finansman Giderleri
19 -1.706.019 -329.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.607.398 -2.404.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
341.875 128.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 341.875 128.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.265.523 -2.276.224
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.265.523 -2.276.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.265.523 -2.276.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 20 -1,49500000 -0,46840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.276.224 -2.276.224 -2.276.224
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -69.757.930 -2.276.224 7.586.591 7.586.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 53.695.260 -1.426.630 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158
Transferler
-24.965.450 24.965.450 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.265.523 -7.265.523 -7.265.523
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 53.695.260 -1.426.630 115.994 -94.723.380 -7.265.523 2.696.635 2.696.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.390.675 -4.967.449
Dönem Karı (Zararı)
-7.265.523 -2.276.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.356.608 13.011.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.307.615 1.545.780
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.622.092 -566.816
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.561.375 51.837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 60.717 -618.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.836.455 11.154.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.928 458.653
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.701.527 10.695.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.940.901 1.005.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -23.800 -144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.074.681 309.353
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -1.159.934 -2.458.512
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 1.049.954 3.155.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -341.875 -128.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.580 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.580 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
260.351 2.601.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.592.486 -50.712.416
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 804.107 -439.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -46.396.593 -50.273.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.101.350 45.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.101.350 45.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.663.661 -723.022
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.045.492 -13.482.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.820.954 57.880.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 56.819.064 59.738.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -9.998.110 -1.858.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-309.936 -1.025.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 423.574 12.049.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
637.764 -1.430.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.313.800 -997.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-676.036 -432.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.351.436 13.336.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-185.948 -332.725
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.556.163 -17.971.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-486.620 -4.256.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.130 2.331
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.130 2.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-580.550 -4.259.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -580.550 -4.259.374
Alınan Faiz
17 23.800 144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.682.888 10.246.696
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.457.152 17.099.999
Kredilerden Nakit Girişleri
92.457.152 17.099.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.160.854 -6.543.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.160.854 -6.543.950
Ödenen Faiz
19 -1.613.410 -309.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.194.407 1.022.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.194.407 1.022.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.751.736 391.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
557.329 1.413.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.265.523 -2.276.224
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.265.523 -2.276.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.265.523 -2.276.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
557.329 1.751.736
Ticari Alacaklar
5 317.360.281 277.807.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.309.721 3.113.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 315.050.560 274.694.110
Diğer Alacaklar
1.161.710 89.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.161.710 89.707
Stoklar
7 15.189.528 13.586.584
Peşin Ödenmiş Giderler
12.374.212 13.328.282
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
175.572 1.117.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.198.640 12.210.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
93.976 90.406
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.570.884 4.888.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.570.884 4.888.254
ARA TOPLAM
350.307.920 311.542.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
350.307.920 311.542.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 64.709.864 64.709.864
Ticari Alacaklar
5 5.819.061 3.390.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.819.061 3.390.247
Diğer Alacaklar
51.694 22.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.694 22.347
Maddi Duran Varlıklar
9 25.911.588 27.080.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
48.815 50.162
Mobilya ve Demirbaşlar
6.883.855 7.335.396
Özel Maliyetler
16.314.988 17.311.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.663.930 2.383.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.322.426 6.942.434
Bilgisayar Yazılımları
6.322.426 6.942.434
Peşin Ödenmiş Giderler
239.780 331.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
239.780 331.202
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.466.791 2.124.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.521.204 104.601.205
TOPLAM VARLIKLAR
455.829.124 416.144.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.519.764 40.762.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 47.519.764 40.762.195
Ticari Borçlar
5 362.045.809 316.384.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 324.735.088 269.240.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 37.310.721 47.144.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.832.332 2.142.268
Diğer Borçlar
0 35.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 35.480
Ertelenmiş Gelirler
12 24.346.920 23.792.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.324.868 16.329.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
914.748 1.064.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.410.120 15.264.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.472.294 2.112.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.472.294 2.112.850
ARA TOPLAM
448.541.987 401.559.195
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.541.987 401.559.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
12 620.406 751.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
620.406 751.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.970.096 3.871.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.970.096 3.871.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.590.502 4.622.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
453.132.489 406.181.954
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.696.635 9.962.158
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 53.695.260 53.695.260
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
53.695.260 53.695.260
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
53.695.260 53.695.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-94.723.380 -69.757.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.265.523 -24.965.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.696.635 9.962.158
TOPLAM KAYNAKLAR
455.829.124 416.144.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682834


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.