KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:48
KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -69.384 3.397.163 578.868 3.500.031 15.447.489 15.447.489
Transferler
289.493 3.210.538 -3.500.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.137 3.088.889 3.071.752
Kar Payları
9 -3.123.932 -3.123.932
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -86.521 3.686.656 665.474 3.088.889 15.395.309 15.395.309
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Transferler
348.823 3.832.566 -4.181.389 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.655 1.856.120 1.816.465
Kar Payları
9 -3.717.229 -3.717.229
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -165.294 4.035.479 780.811 1.856.120 14.547.927 14.547.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.899.889 3.109.723
Dönem Karı (Zararı)
1.856.120 3.088.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
805.348 950.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 21.841 22.545
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.478 35.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 703.029 892.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.975 -236.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
299.591 52.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.492 -24.818
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.124 -264.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.727.443 3.803.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-827.554 -693.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.169 -16.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -174.169 -20.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.169 -20.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 4.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.717.229 -3.123.932
Ödenen Temettüler
-3.717.229 -3.123.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.991.509 -30.509
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.410 -1.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.005.919 -32.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.034.866 15.936.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.028.947 15.904.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.245.005 17.156.972
Finansal Yatırımlar
5 101.160 101.537
Ticari Alacaklar
6 428.583 728.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 43.500 62.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
385.083 665.274
Peşin Ödenmiş Giderler
7 46.560 13.068
ARA TOPLAM
15.821.308 17.999.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.821.308 17.999.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 219.775 59.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 18.518 26.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 288.279 277.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
526.572 363.865
TOPLAM VARLIKLAR
16.347.880 18.363.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.052 71.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.039 180.022
Diğer Borçlar
754 41.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 95.360 219.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
838.711 881.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
794.707 840.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
44.004 41.216
ARA TOPLAM
1.154.916 1.393.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.916 1.393.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
645.037 521.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
645.037 521.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.799.953 1.914.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.547.927 16.448.691
Ödenmiş Sermaye
9 4.580.000 4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.460.811 3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-165.294 -125.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 4.035.479 3.686.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 780.811 665.474
Net Dönem Karı veya Zararı
1.856.120 4.181.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.547.927 16.448.691
TOPLAM KAYNAKLAR
16.347.880 18.363.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.484.725 5.983.612 1.379.266 2.026.633
Satışların Maliyeti
-16.642 -15.251 -4.583 -5.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.468.083 5.968.361 1.374.683 2.021.478
BRÜT KAR (ZARAR)
4.468.083 5.968.361 1.374.683 2.021.478
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.198.087 -3.752.393 -1.404.414 -1.262.402
Pazarlama Giderleri
-4.715 -3.710 -1.149 -1.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.293.964 1.769.593 819.873 553.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-96 0 -8.065 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.559.149 3.981.851 780.928 1.311.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.559.149 3.981.851 780.928 1.311.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.559.149 3.981.851 780.928 1.311.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-703.029 -892.962 -214.551 -262.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -703.493 -896.873 -224.545 -289.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 464 3.911 9.994 27.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.856.120 3.088.889 566.377 1.048.677
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.856.120 3.088.889 566.377 1.048.677
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.856.120 3.088.889 566.377 1.048.677
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.655 -17.137 -30.879 -16.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.569 -21.421 -38.600 -20.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.914 4.284 7.721 4.179
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9.914 4.284 7.721 4.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.655 -17.137 -30.879 -16.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.816.465 3.071.752 535.498 1.031.944
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.816.465 3.071.752 535.498 1.031.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716252


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.