KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 19:52
KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -69.384 3.397.163 578.868 3.500.031 15.447.489 15.447.489
Transferler
289.493 3.210.538 -3.500.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-405 2.040.213 2.039.808
Kar Payları
9 -3.123.932 -3.123.932
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -69.789 14.363.365 14.363.365
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Transferler
348.823 3.832.566 -4.181.389 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.775 1.289.743 1.280.968
Kar Payları
9 -3.717.229 -3.717.229
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -134.414 4.035.479 780.811 1.289.743 14.012.430 14.012.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.226.532 1.852.254
Dönem Karı (Zararı)
1.289.743 2.040.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
415.097 534.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 13.315 14.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-100.759 -111.073
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 502.541 630.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.371 -344.159
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
215.743 -51.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.808 -48.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.564 -243.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.715.211 2.230.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-488.679 -377.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.169 -17.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.169 -20.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.169 -20.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.380
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.717.229 -3.123.932
Ödenen Temettüler
-3.717.229 -3.123.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.497.866 -1.288.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.845 -5.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.521.711 -1.294.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.034.866 15.851.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.513.155 14.556.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.633.513 17.156.972
Finansal Yatırımlar
5 98.160 101.537
Ticari Alacaklar
6 512.431 728.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 60.954 62.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
451.477 665.274
Peşin Ödenmiş Giderler
7 80.003 13.068
ARA TOPLAM
15.324.107 17.999.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.324.107 17.999.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 59.233 59.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 20.584 26.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 256.502 277.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.319 363.865
TOPLAM VARLIKLAR
15.660.426 18.363.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
28.543 71.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
201.214 180.022
Diğer Borçlar
1.015 41.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 111.798 219.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
723.865 881.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
684.465 840.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
39.400 41.216
ARA TOPLAM
1.066.435 1.393.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.066.435 1.393.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
581.561 521.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.561 521.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.647.996 1.914.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.012.430 16.448.691
Ödenmiş Sermaye
9 4.580.000 4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.460.811 3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-134.414 -125.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 4.035.479 3.686.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 780.811 665.474
Net Dönem Karı veya Zararı
1.289.743 4.181.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.012.430 16.448.691
TOPLAM KAYNAKLAR
15.660.426 18.363.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 3.105.459 3.956.979 1.496.653 1.975.245
Satışların Maliyeti
-12.059 -10.096 -6.543 -4.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.093.400 3.946.883 1.490.110 1.970.385
BRÜT KAR (ZARAR)
3.093.400 3.946.883 1.490.110 1.970.385
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.793.673 -2.489.991 -1.493.395 -1.368.329
Pazarlama Giderleri
-3.566 -2.694 -2.493 -1.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.499.133 1.216.456 872.824 707.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.010 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.792.284 2.670.654 867.046 1.308.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.792.284 2.670.654 867.046 1.308.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.792.284 2.670.654 867.046 1.308.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-502.541 -630.441 -262.248 -288.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -478.948 -607.146 -249.612 -304.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -23.593 -23.295 -12.636 15.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.289.743 2.040.213 604.798 1.019.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.289.743 2.040.213 604.798 1.019.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.289.743 2.040.213 604.798 1.019.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.775 -405 6.463 1.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.969 -508 8.077 1.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.194 103 -1.614 -336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.194 103 -1.614 -336
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.775 -405 6.463 1.343
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.280.968 2.039.808 611.261 1.021.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.280.968 2.039.808 611.261 1.021.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700479


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,35% Hacim : 12.842 Mio.TL Son veri saati : 16:14
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
9,2518 Değişim: -0,46%
Düşük 9,2333 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7752 Değişim: -0,47%
Düşük 10,7365 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
531,56 Değişim: 0,55%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.