KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 17:54
KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -69.384 3.397.163 678.868 3.500.031 15.447.489 15.447.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.749 1.020.496 1.018.747
Kar Payları
3.500.031 -3.500.031
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -71.133 3.397.163 4.078.899 1.020.496 16.466.236 16.466.236
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.237 684.945 0
Kar Payları
4.181.389 -4.181.389 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -140.876 3.686.656 4.846.863 684.945 17.118.399 17.118.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
552.392 762.287
Dönem Karı (Zararı)
684.945 1.020.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-54.346 29.789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.187 7.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-315.889 -319.023
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 254.356 341.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.674 -35.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 184.316 -64.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.667 -33.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.975 61.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
644.273 1.014.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-91.881 -252.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.169 -3.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.169 -20.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.169 -20.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 17.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.223 759.226
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.484 6.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
543.739 766.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.034.866 15.851.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.578.605 16.617.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.724.456 17.156.972
Finansal Yatırımlar
4 100.463 101.537
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
100.463 101.537
Ticari Alacaklar
5 543.858 728.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
50.613 62.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
493.245 665.274
Peşin Ödenmiş Giderler
6 100.735 13.068
ARA TOPLAM
18.469.512 17.999.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.469.512 17.999.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
62.908 59.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.037 26.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 242.628 277.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
328.573 363.865
TOPLAM VARLIKLAR
18.798.085 18.363.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
69.103 71.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
364.103 180.022
Diğer Borçlar
21.643 41.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 137.456 219.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 522.349 881.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
471.081 840.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
51.268 41.216
ARA TOPLAM
1.114.654 1.393.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.114.654 1.393.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
565.032 521.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
565.032 521.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.679.686 1.914.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10 17.118.399 16.448.691
Ödenmiş Sermaye
4.580.000 4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.460.811 3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-140.876 -125.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.686.656 3.686.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.846.863 665.474
Net Dönem Karı veya Zararı
684.945 4.181.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.118.399 16.448.691
TOPLAM KAYNAKLAR
18.798.085 18.363.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.608.806 1.981.734
Satışların Maliyeti
-5.516 -5.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.603.290 1.976.498
BRÜT KAR (ZARAR)
1.603.290 1.976.498
Genel Yönetim Giderleri
-1.300.278 -1.121.664
Pazarlama Giderleri
-1.073 -1.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
651.351 508.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.989 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
939.301 1.362.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
939.301 1.362.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
939.301 1.362.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-254.356 -341.702
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -229.336 -303.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -25.020 -38.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
684.945 1.020.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
684.945 1.020.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
684.945 1.020.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.237 -1.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.046 -2.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.809 437
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
3.809 437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.237 -1.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
669.708 1.018.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
669.708 1.018.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679437


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.