KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2022 - 17:29
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 115.180.576 142.877.541
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.311.018 -2.702.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.869.558 140.175.433
BRÜT KAR (ZARAR)
112.869.558 140.175.433
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -64.381.533 -63.031.139
Pazarlama Giderleri
Not.29 -7.776.375 -5.158.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 41.046.840 13.873.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -23.352.297 -8.373.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.406.193 77.486.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.897.660 380.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.303.853 77.866.713
Finansman Gelirleri
Not.33 27.499.500 7.067.472
Finansman Giderleri
Not.33 -16.190.866 -838.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.612.487 84.095.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -18.068.241 -18.522.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.163.518 -18.593.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
95.277 71.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.544.246 65.573.322
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.544.246 65.573.322
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.544.246 65.573.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Not.36 1,78480000 2,18580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.226.764 13.112.913
Dönem Karı (Zararı)
53.544.245 65.573.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.544.245 65.573.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.579.294 21.203.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 4.355.626 1.872.986
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.788.282 442.910
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.788.282 442.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.003.522 606.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 729.226 654.454
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 274.296 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -47.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
858.745 -47.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -32.714 -47.827
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 891.459 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 0 3.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 18.068.241 18.522.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -1.495.122 -197.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.552.617 -56.485.539
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.729.491 -2.731.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -25.851.014 -35.464.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.851.014 -35.464.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.234.764 -54.203.117
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 41.472.696 -54.016.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -237.932 -186.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -10.679 -305.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 10.586.211 34.358.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.586.211 34.358.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 2.106.011 1.959.640
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 6.778.498 159.329
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.778.498 159.329
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.665 -258.392
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.676.156 30.291.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -236.331 -10.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -15.213.061 -17.168.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
769.291 -684.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.577.075 211.052
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 1.577.075 211.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -807.784 -895.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.770.848 -1.049.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 112.188.623 372.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -108.271.321 -405.826
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -3.124.863 -1.065.478
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Temettüler
-87.729.484 0
Ödenen Faiz
Not.33 -866.517 0
Alınan Faiz
Not.33 32.714 49.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.225.207 11.379.366
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.225.207 11.379.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 21.956.384 10.577.018
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 35.181.591 21.956.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 47.621.246 42.683.367
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.518 2.732.009
Ticari Alacaklar
147.336.796 123.274.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 147.336.796 123.274.064
Diğer Alacaklar
43.981.715 85.447.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.848.395 85.321.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 133.320 126.118
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 976.809 966.130
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 976.809 966.130
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 22.084 1.422
ARA TOPLAM
239.941.168 255.104.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.941.168 255.104.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
1.479.138 1.248.408
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.479.138 1.248.408
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.659.013 1.031.670
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 4.687.793 2.157.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
673.781 722.868
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 673.781 722.868
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
No.35 457.700 290.959
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.011.734 8.505.950
TOPLAM VARLIKLAR
252.952.902 263.610.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 33.749 3.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 7.787.420 1.715.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8-37 1.639.130 1.365.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 6.148.290 349.756
Ticari Borçlar
130.672.696 128.373.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 130.672.696 128.373.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 7.723.451 5.617.440
Diğer Borçlar
7.279.659 501.161
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 7.279.659 501.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 4.808.436 1.857.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.954.591 1.282.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.105.295 707.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 849.296 575.000
ARA TOPLAM
160.260.002 139.351.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.260.002 139.351.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 2.986.415 533.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.477.300 1.024.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.477.300 1.024.763
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.463.715 1.558.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.723.717 140.909.871
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 88.229.185 122.700.280
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-627.657 -341.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.192.690 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.880.094 11.897.960
Net Dönem Karı veya Zararı
53.544.246 65.573.322
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.229.185 122.700.280
TOPLAM KAYNAKLAR
252.952.902 263.610.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -13.250 65.573.322 65.560.072 65.560.072
Dönem Karı (Zararı)
65.573.322 65.573.322 65.573.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.250 -13.250 -13.250
Sermaye Arttırımı
19.317.308 -19.317.308
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Transferler
27 2.621.892 62.951.430 -65.573.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -285.857 53.544.246 53.258.389 53.258.389
Dönem Karı (Zararı)
53.544.246 53.544.246 53.544.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.857 -285.857 -285.857
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-87.729.484 -87.729.484 -87.729.484
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.544.246 65.573.322
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285.857 -13.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -357.321 -16.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.464 3.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 71.464 3.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-285.857 -13.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.258.389 65.560.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.258.389 65.560.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013459


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.