KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 17:03
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 90.048.789 117.888.934 27.987.666 34.936.092
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.311.018 -1.451.560 -1.451.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.737.771 116.437.374 27.987.666 33.484.532
BRÜT KAR (ZARAR)
87.737.771 116.437.374 27.987.666 33.484.532
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -45.031.170 -49.056.455 -15.011.910 -14.462.485
Pazarlama Giderleri
Not.29 -4.979.489 -3.265.521 -1.569.037 -1.162.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 10.698.470 10.820.937 815.528 4.400.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -7.744.785 -2.964.520 -1.697.263 -203.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.680.797 71.971.815 10.524.984 22.056.701
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.897.658 382.417 1 199.420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.578.455 72.354.232 10.524.985 22.256.921
Finansman Gelirleri
Not.33 12.818.777 4.273.137 3.891.704 1.326.950
Finansman Giderleri
Not.33 -3.207.151 -668.542 96.945 -132.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.190.081 75.958.827 14.513.634 23.451.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -13.107.891 -16.693.745 -3.674.827 -5.200.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.354.689 -16.733.262 -3.539.792 -5.182.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
246.798 39.517 -135.035 -17.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.082.190 59.265.082 10.838.807 18.250.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.082.190 59.265.082 10.838.807 18.250.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.082.190 59.265.082 10.838.807 18.250.679
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Not.36 1,30270000 1,97550000 0,36130000 0,60840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.435.968 17.351.482
Dönem Karı (Zararı)
39.082.190 59.265.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.082.190 59.265.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.708.354 17.642.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 3.101.169 974.924
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.054.564 115.585
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.054.564 115.585
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
406.900 87.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 406.900 135.526
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -47.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
532.952 -35.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -30.327 -35.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 563.279 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 0 5.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 13.107.891 16.693.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -1.495.122 -199.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.554.941 -47.560.988
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.731.630 -2.148.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 4.774.811 -39.157.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.774.811 -39.157.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 48.640.102 -42.957.458
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.888.195 -42.803.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-248.093 -154.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 106.333 -76.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -17.856.334 32.835.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.856.334 32.835.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -165.773 3.686.967
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 322.753 203.283
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
322.753 203.283
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.419 52.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.345.485 29.346.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -236.331 -10.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -11.673.186 -11.984.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.111.219 -510.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.577.076 213.240
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 1.577.076 213.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -465.857 -723.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.291.745 -526.758
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 112.051.460 240.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -104.999.689 -262.852
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -2.104.891 -539.699
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Temettüler
-87.729.484 0
Ödenen Faiz
Not.33 -539.489 0
Alınan Faiz
Not.33 30.348 35.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.442 16.314.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.442 16.314.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 21.956.384 10.577.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 22.211.826 26.892.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 37.343.858 42.683.367
Finansal Yatırımlar
Not.7 379 2.732.009
Ticari Alacaklar
117.444.689 123.274.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 117.444.689 123.274.064
Diğer Alacaklar
36.638.079 85.447.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 36.432.896 85.321.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 205.183 126.118
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 859.797 966.130
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 859.797 966.130
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 1.422
ARA TOPLAM
192.286.802 255.104.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.286.802 255.104.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
1.417.436 1.248.408
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.417.436 1.248.408
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.515.346 1.031.670
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 5.458.700 2.157.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
723.866 722.868
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 723.866 722.868
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
No.35 562.142 290.959
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.731.799 8.505.950
TOPLAM VARLIKLAR
206.018.601 263.610.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.550 3.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 11.087.214 1.715.053
Ticari Borçlar
104.922.528 128.373.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 104.922.528 128.373.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 5.451.667 5.617.440
Diğer Borçlar
823.914 501.161
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 823.914 501.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 3.539.482 1.857.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.470.317 1.282.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 895.317 707.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 575.000 575.000
ARA TOPLAM
127.296.672 139.351.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.296.672 139.351.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 3.636.927 533.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.129.560 1.024.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.129.560 1.024.763
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.766.487 1.558.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.063.159 140.909.871
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 73.955.442 122.700.280
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-439.344 -341.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.258.202 11.897.960
Net Dönem Karı veya Zararı
39.082.190 65.573.322
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.955.442 122.700.280
TOPLAM KAYNAKLAR
206.018.601 263.610.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 21.478 59.265.082 59.286.560 59.286.560
Dönem Karı (Zararı)
59.265.082 59.265.082 59.265.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.478 21.478 21.478
Sermaye Arttırımı
19.317.308 -19.317.308
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -307.072 15.570.798 11.897.960 59.265.082 116.426.768 116.426.768
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Transferler
27 65.573.322 -65.573.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -97.544 39.082.190 38.984.646 38.984.646
Dönem Karı (Zararı)
39.082.190 39.082.190 39.082.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.544 -97.544 -97.544
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-87.729.484 -87.729.484 -87.729.484
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -439.344 15.570.798 -10.258.202 39.082.190 73.955.442 73.955.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.082.190 59.265.082 10.838.807 18.250.679
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-97.544 21.478 56.188 34.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -121.929 27.535 70.235 44.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.385 -6.057 -14.047 -9.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 24.385 -6.057 -14.047 -9.824
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.544 21.478 56.188 34.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.984.646 59.286.560 10.894.995 18.285.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.984.646 59.286.560 10.894.995 18.285.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973443


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,6025 Değişim: 0,83%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,6449
Açılış: 13,4901
15,3668 Değişim: 0,98%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,4196
Açılış: 15,2171
782,94 Değişim: 1,11%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 785,67
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.