KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.03.2021 - 18:23
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 142.877.541 47.750.541
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.702.108 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.175.433 47.750.541
BRÜT KAR (ZARAR)
140.175.433 47.750.541
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -63.031.139 -34.705.619
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -5.158.563 -4.650.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 13.873.937 3.006.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -8.373.184 -2.965.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.486.484 8.435.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 380.229 143.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.866.713 8.579.057
Finansman Gelirleri
Not.33 7.067.472 5.907.883
Finansman Giderleri
Not.33 -838.256 -687.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.095.929 13.799.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -18.522.607 -3.070.192
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.593.756 -3.312.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
71.149 242.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.573.322 10.729.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.573.322 10.729.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
Not.36 65.573.322 10.729.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Not:36 2,18580000 0,35770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.112.913 -1.404.677
Dönem Karı (Zararı)
65.573.322 10.729.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.573.322 10.729.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.203.933 4.871.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 1.872.986 1.596.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
442.910 -657.761
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 442.910 -657.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
606.902 869.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 654.454 247.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 575.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -47.552 47.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.827 -21.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -47.827 -52.157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 30.344
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 3.573 18.936
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 18.522.607 3.070.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -197.218 -3.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.485.539 -13.631.781
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -2.731.673 -3.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -35.464.064 -19.860.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.464.064 -19.860.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -54.203.117 -11.087.105
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.016.190 -10.791.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-186.927 -295.674
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -305.910 -80.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 34.358.648 17.204.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.358.648 17.204.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 1.959.640 133.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 159.329 122.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
159.329 122.036
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0 -59.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.392 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.291.716 1.969.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -10.658 -122.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -17.168.145 -3.251.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-684.115 -477.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 211.052 3.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -895.167 -481.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.049.432 -908.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 372.831 223.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -405.826 -617.144
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -1.065.478 -539.932
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
Not.33 0 -26.471
Alınan Faiz
Not.33 49.041 51.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.379.366 -2.790.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.379.366 -2.790.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 10.577.018 13.367.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 21.956.384 10.577.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 42.683.367 19.723.280
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.732.009 336
Ticari Alacaklar
Not.10 123.274.064 88.252.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 123.274.064 88.252.910
Diğer Alacaklar
Not.11 85.447.209 31.374.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 85.321.091 31.304.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 126.118 69.112
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 966.130 660.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 966.130 660.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.422 0
ARA TOPLAM
255.104.201 140.010.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.104.201 140.010.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
Not.11 1.248.408 1.118.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.248.408 1.118.487
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.031.670 686.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 2.157.736 1.080.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
722.868 735.511
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 722.868 735.511
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 290.959 216.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.505.950 6.892.087
TOPLAM VARLIKLAR
263.610.151 146.902.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 3.635 36.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.635 36.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 1.715.053 530.717
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.365.297 423.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
349.756 107.046
Ticari Borçlar
Not.10 128.373.792 82.433.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 128.373.792 82.433.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 5.617.440 3.657.800
Diğer Borçlar
Not.11 501.161 341.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 501.161 341.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.857.979 432.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.282.616 926.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 707.616 303.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 575.000 622.552
ARA TOPLAM
139.351.676 88.358.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.351.676 88.358.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 533.432 635.509
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 635.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
533.432 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.763 768.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.024.763 768.431
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.558.195 1.403.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.909.871 89.762.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 122.700.280 57.140.208
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-341.800 -328.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.897.960 20.485.533
Net Dönem Karı veya Zararı
65.573.322 10.729.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.700.280 57.140.208
TOPLAM KAYNAKLAR
263.610.151 146.902.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
27 3.517.303 17.152.339 -20.669.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -28.680 10.729.735 10.701.055 10.701.055
Dönem Karı (Zararı)
10.729.735 10.729.735 10.729.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.680 -28.680 -28.680
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -13.250 65.573.322 65.560.072 65.560.072
Dönem Karı (Zararı)
65.573.322 65.573.322 65.573.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.250 -13.250 -13.250
Sermaye Arttırımı
19.317.308 -19.317.308
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.573.322 10.729.735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.250 -28.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -16.562 -36.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.312 8.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 3.312 8.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.250 -28.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.560.072 10.701.055
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.560.072 10.701.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922318


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.