KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 21:58
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 82.952.842 25.815.991 43.761.203 17.454.178
Satışların Maliyeti
Not.28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.952.842 25.815.991 43.761.203 17.454.178
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
82.952.842 25.815.991 43.761.203 17.454.178
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -34.593.970 -16.446.112 -18.611.550 -8.532.572
Pazarlama Giderleri
Not.29 -2.103.151 -2.463.206 -1.135.954 -1.198.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 6.552.521 1.932.355 4.089.749 742.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -3.069.883 -1.923.053 -2.588.052 -1.228.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.738.359 6.915.975 25.515.396 7.236.492
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 182.997 139.892 182.993 139.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -800 0 -800 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.920.556 7.055.867 25.697.589 7.376.382
Finansman Gelirleri
Not.33 2.814.257 2.617.211 1.594.831 1.420.129
Finansman Giderleri
Not.33 -227.185 -270.865 391.963 -232.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.507.628 9.402.213 27.684.383 8.563.764
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -11.493.225 -2.105.385 -5.896.648 -1.897.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.550.374 -2.343.575 -5.934.468 -2.062.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
57.149 238.190 37.820 164.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not:36 3,83930000 0,68305000 2,03950000 0,62398000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.517.928 -3.666.629
Dönem Karı (Zararı)
41.014.403 7.296.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.014.403 7.296.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.396.791 3.859.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18 - 19 639.427 903.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
115.585 58.905
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 115.585 58.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.743 779.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 216.295 197.714
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 575.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -47.552 7.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.069 11.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -26.069 -12.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 24.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 5.080 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 11.493.225 2.105.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 800 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.831.068 -14.058.000
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -1.612.011 -56
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -13.645.952 -4.722.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 -13.645.952 -4.722.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -15.584.472 -13.489.225
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 -15.499.719 -13.400.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -84.753 -88.656
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -291.573 -426.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 10.005.209 4.509.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-37 0 568.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 10.005.209 3.941.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 8.018.499 -250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 279.232 129.772
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 279.232 129.772
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0 -59.087
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.580.126 -2.901.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -10.658 -111.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -6.051.540 -652.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-425.561 -27.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 13.033 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -438.594 -27.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-374.185 -450.988
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 138.165 91.951
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -174.043 -340.454
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -364.646 -192.984
Ödenen Faiz
Not.33 0 -22.463
Alınan Faiz
Not.33 26.339 12.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.718.182 -4.145.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.718.182 -4.145.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 10.577.867 13.367.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 44.296.049 9.222.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 64.135.083 19.723.280
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.612.347 336
Ticari Alacaklar
Not.10 101.783.277 88.252.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 101.783.277 88.252.910
Diğer Alacaklar
Not.11 46.902.530 31.374.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 46.804.620 31.304.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 97.910 69.112
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 951.793 660.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 951.793 660.220
ARA TOPLAM
215.385.030 140.010.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
215.385.030 140.010.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
Not.11 1.174.442 1.118.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.174.442 1.118.487
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 839.591 686.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.588.408 1.080.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
753.306 735.511
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 753.306 735.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 277.414 216.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.687.470 6.892.087
TOPLAM VARLIKLAR
223.072.500 146.902.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 752 36.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 623.756 530.717
Ticari Borçlar
Not.10 103.132.309 82.433.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 103.132.309 82.433.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 11.676.300 3.657.800
Diğer Borçlar
Not.11 621.064 341.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 621.064 341.832
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 5.931.202 432.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 973.372 926.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 398.372 303.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 575.000 622.552
ARA TOPLAM
122.958.755 88.358.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.958.755 88.358.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.076.081 635.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
896.413 768.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 896.413 768.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.972.494 1.403.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.931.249 89.762.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 98.141.251 57.140.208
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-341.910 -328.550
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-341.910 -328.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 15.570.798
Yasal Yedekler
15.570.798 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.215.268 20.485.533
Net Dönem Karı veya Zararı
41.014.403 10.729.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.141.251 57.140.208
TOPLAM KAYNAKLAR
223.072.500 146.902.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 -20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
3.517.303 17.152.339 -20.669.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.531 7.296.828 7.295.297 7.295.297
Dönem Karı (Zararı)
7.296.828 7.296.828 7.296.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.531 -1.531 -1.531
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -301.401 15.570.798 20.485.533 7.296.828 53.734.450 53.734.450
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -13.360 41.014.403 41.001.043 41.001.043
Dönem Karı (Zararı)
41.014.403 41.014.403 41.014.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.360 -13.360 -13.360
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -341.910 15.570.798 31.215.268 41.014.403 98.141.251 98.141.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.014.403 7.296.828 21.787.735 6.665.794
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.360 -1.531 -70.210 12.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:24 -17.127 -1.962 -90.011 16.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.767 431 19.801 -3.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not:24 3.767 431 19.801 -3.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.360 -1.531 -70.210 12.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.001.043 7.295.297 21.717.525 6.678.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.001.043 7.295.297 21.717.525 6.678.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869242


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3652 Değişim: -1,21%
Düşük 13,3510 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,1699 Değişim: -0,96%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
792,16 Değişim: 0,34%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.