KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 15:54
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 39.191.639 8.361.813
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.191.639 8.361.813
BRÜT KAR (ZARAR)
39.191.639 8.361.813
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -15.982.420 -7.913.540
Pazarlama Giderleri
Not.29 -967.197 -1.264.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 2.462.772 1.189.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -481.831 -694.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.222.963 -320.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 4 2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.222.967 -320.515
Finansman Gelirleri
Not.33 1.219.426 1.197.082
Finansman Giderleri
Not.33 -619.148 -38.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.823.245 838.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.596.577 -207.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.615.906 -281.093
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.329 73.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.226.668 631.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.226.668 631.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.226.668 631.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.807.277 -5.449.778
Dönem Karı (Zararı)
19.226.668 631.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.226.668 631.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.050.531 717.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not: 18-19 291.359 342.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.585
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.384 17.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -9.384 -31
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 17.391
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 5.596.577 207.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.761 -6.415.821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -877.659 -9
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 7.032.570 -18.610.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 7.032.570 -18.610.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.930.816 -3.737.882
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.908.463 -3.602.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.353 -135.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -692.167 -779.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -5.649.423 17.775.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.649.423 17.775.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 6.240.327 -1.094.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -158.593 76.949
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.593 76.949
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 -46.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.241.438 -5.067.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -9.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -434.161 -373.484
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.285 -14.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not-18-19-32 -420.285 -14.750
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.285 -14.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.579 -115.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 116.222
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -122.945 -145.187
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 60.655
Ödenen Faiz
Not.33 29.121
Alınan Faiz
Not.33 9.647 521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.450.571 -5.580.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.450.571 -5.580.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 10.577.867 13.367.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 35.028.438 7.787.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 49.515.687 19.723.280
Finansal Yatırımlar
Not.7 877.995 336
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 877.995 336
Ticari Alacaklar
Not.10 81.220.340 88.252.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 81.220.340 88.252.910
Diğer Alacaklar
Not.11 37.329.169 31.374.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 37.213.364 31.304.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 115.805 69.112
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.352.387 660.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.352.387 660.220
ARA TOPLAM
170.295.578 140.010.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.295.578 140.010.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
Not.11 1.094.147 1.118.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.094.147 1.118.487
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 734.693 686.617
Tesis, Makine ve Cihazlar
198.498 222.846
Taşıtlar
143.414 143.414
Mobilya ve Demirbaşlar
388.610 314.237
Özel Maliyetler
4.170 6.070
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1 50
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.139.309 1.080.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
757.717 735.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 757.717 735.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 219.793 216.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.999.968 6.892.087
TOPLAM VARLIKLAR
177.295.546 146.902.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 646.602 567.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
646.602 567.347
Banka Kredileri
Not.8 646.602 567.347
Ticari Borçlar
Not.10 82.125.885 82.433.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 82.125.885 82.433.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 9.898.127 3.657.800
Diğer Borçlar
Not.11 183.239 341.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 183.239 341.832
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 5.614.113 432.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.042.100 926.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 376.216 303.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 665.884 622.552
ARA TOPLAM
99.510.066 88.358.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.510.066 88.358.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 610.186 635.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.186 635.509
Banka Kredileri
Not.8 610.186 635.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
751.568 768.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 751.568 768.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.361.754 1.403.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.871.820 89.762.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 76.423.726 57.140.208
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-271.700 -328.550
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.700 -328.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 15.570.798
Yasal Yedekler
15.570.798 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.215.268 20.485.533
Net Dönem Karı veya Zararı
19.226.668 10.729.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.423.726 57.140.208
TOPLAM KAYNAKLAR
177.295.546 146.902.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
Not.27 3.517.303 20.669.642 -20.669.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -14.446 631.034 616.588 616.588
Dönem Karı (Zararı)
631.034 631.034 631.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.446 -14.446 -14.446
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Not.27 -3.517.303 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -314.316 15.570.798 20.485.533 631.034 47.055.741 47.055.741
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
Not.27 0 10.729.735 -10.729.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 56.850 19.226.668 19.283.518 19.283.518
Dönem Karı (Zararı)
19.226.668 19.226.668 19.226.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.850 56.850 56.850
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Not.27 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3147 Değişim: 0,11%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3307
Açılış: 8,3056
10,0089 Değişim: 0,25%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0194
Açılış: 9,9842
478,22 Değişim: 0,36%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 478,31
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.