KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 17:53
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not 28 47.750.541 54.675.408
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.750.541 54.675.408
BRÜT KAR (ZARAR)
47.750.541 54.675.408
Genel Yönetim Giderleri
Not 29 -34.705.619 -35.219.664
Pazarlama Giderleri
Not 29 -4.650.476 -3.582.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not 31 3.205.969 19.685.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not 31 -3.240.288 -12.168.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.360.127 23.390.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not 32 143.505 301.895
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not 32 -9.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.503.632 23.682.794
Finansman Gelirleri
Not 33 5.708.774 3.141.423
Finansman Giderleri
Not 33 -412.479 -246.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.799.927 26.577.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -3.070.192 -5.908.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.312.915 -6.029.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
242.723 121.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.729.735 20.669.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.729.735 20.669.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.729.735 20.669.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Not:36 1,00440000 1,93480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.423.614 39.067.122
Dönem Karı (Zararı)
10.729.735 20.669.642
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.729.735 20.669.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.852.606 8.059.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 18-19 1.596.041 1.613.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-657.761 137.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -657.761 137.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
869.506 217.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not 24 247.083 217.529
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not 22 575.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not 22 47.423 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.813 173.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not 33 -52.157 -82
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not 33 30.344 173.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 35 3.070.192 5.908.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not 32 -3.559 9.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.631.782 16.493.166
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not 7 -3.598 25
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -19.860.935 -14.347.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not 10 -19.860.935 -14.347.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 11 -11.087.105 15.148.174
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not 11-37 -10.791.431 15.397.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not 11 -295.674 -249.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not 26 -80.936 -57.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 17.204.440 14.913.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 10-37 0 -223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 10 17.204.440 15.136.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 12 133.403 808.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 11 122.036 -63.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 11 122.036 -63.183
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not 26 -59.087 59.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.950.559 45.222.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not 24 -122.319 -56.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not 35 -3.251.854 -6.098.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.164.788 -13.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not 18-19 3.559 8.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 18 -19-32 -2.168.347 -22.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
798.476 -37.483.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not 8 223.570 82.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not 8 -617.144 -808.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not 8-18 1.166.226 0
Ödenen Temettüler
0 -36.756.012
Ödenen Faiz
Not 33 -26.471 -138
Alınan Faiz
Not 33 52.295 -441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.789.926 1.570.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.789.926 1.570.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not 6 13.367.793 11.797.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not 6 10.577.867 13.367.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not 6 19.723.280 17.972.917
Finansal Yatırımlar
Not 7 336 338
Ticari Alacaklar
Not 10 88.252.910 67.734.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not 10 88.252.910 67.734.214
Diğer Alacaklar
Not 11 31.374.013 20.610.632
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not 11-37 31.304.901 20.513.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not 11 69.112 97.162
Peşin Ödenmiş Giderler
Not 26 660.220 579.284
ARA TOPLAM
140.010.759 106.897.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.010.759 106.897.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not 7 3.054.309 3.050.709
Diğer Alacaklar
Not 11 1.118.487 794.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not 11 1.118.487 794.763
Maddi Duran Varlıklar
Not 18 686.617 1.364.471
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not 18 1.080.665 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
735.511 566.025
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not 19 735.511 566.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not 35 216.498 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.892.087 5.775.968
TOPLAM VARLIKLAR
146.902.846 112.673.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not 8 567.347 426.340
Ticari Borçlar
Not 10 82.433.209 60.688.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not 10 82.433.209 60.688.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not 12 3.657.800 3.524.398
Diğer Borçlar
Not 11 341.832 219.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not 11 341.832 219.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not 26 0 59.087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not 35 432.368 371.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 22 926.142 293.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 22 303.590 293.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 22 622.552 129
ARA TOPLAM
88.358.698 65.582.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.358.698 65.582.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not 8 635.509 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
768.431 617.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not 24 768.431 617.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not 35 0 34.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.403.940 651.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.762.638 66.234.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not 27 57.140.208 46.439.153
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-328.550 -299.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.550 -299.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.550 -299.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.485.533 3.333.194
Net Dönem Karı veya Zararı
10.729.735 20.669.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.140.208 46.439.153
TOPLAM KAYNAKLAR
146.902.846 112.673.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.586.174 2.586.174 2.586.174
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -187.458 12.053.495 31.346.404 8.742.802 62.637.935 62.637.935
Transferler
27 8.742.802 -8.742.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -112.412 20.669.642 20.557.230 20.557.230
Dönem Karı (Zararı)
20.669.642 20.669.642 20.669.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.412 -112.412 -112.412
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
27 -36.756.012 -36.756.012 -36.756.012
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
27 3.517.303 17.152.339 -20.669.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -28.680 10.729.735 10.701.055 10.701.055
Dönem Karı (Zararı)
10.729.735 10.729.735 10.729.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.680 -28.680 -28.680
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.729.735 20.669.642
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.680 -112.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not 24 -36.768 -140.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.088 28.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not 24 8.088 28.103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.680 -112.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.701.055 20.557.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.701.055 20.557.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840889


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.