KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 13:02
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 35.997.869 40.637.431 10.181.878 16.167.764
Satışların Maliyeti
Not.28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.997.869 40.637.431 10.181.878 16.167.764
BRÜT KAR (ZARAR)
35.997.869 40.637.431 10.181.878 16.167.764
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -24.813.526 -25.425.113 -8.367.414 -9.899.313
Pazarlama Giderleri
Not.29 -3.289.408 -2.510.169 -826.202 -719.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 2.640.082 18.193.650 707.727 13.445.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.883.815 -7.884.646 -960.762 -5.837.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.651.202 23.011.153 735.227 13.156.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 139.892 2 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 -9.154 0 3.143
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.791.094 23.002.001 735.227 13.159.924
Finansman Gelirleri
Not.33 4.345.288 2.358.503 1.728.077 457.390
Finansman Giderleri
Not.33 -385.834 -208.137 -114.969 -77.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.750.548 25.152.367 2.348.335 13.539.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.638.759 -5.567.565 -533.374 -2.990.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.875.195 -5.651.201 -531.620 -3.005.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
236.436 83.636 -1.754 15.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç NOT.36 0,85295000 1,83330000 0,16990000 0,98750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.346.526 51.466.576
Dönem Karı (Zararı)
9.111.789 19.584.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.111.789 19.584.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.961.081 7.013.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 1.217.094 1.230.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-657.761 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -657.761 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
750.534 155.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 162.100 155.038
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 575.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 13.434 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.455 51.131
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -16.693 -103.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 29.148 154.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 2.638.759 5.567.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 9.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.591.860 28.018.378
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -104 30
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -14.187.960 -9.299.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -281.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.187.960 -9.018.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -12.854.920 24.680.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.760.305 24.790.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.615 -109.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -148.068 -180.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 13.408.843 11.354.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.825 -223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.392.018 11.577.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -921.580 1.520.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 170.658 -86.746
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
170.658 -86.746
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 138.788 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-197.517 29.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.518.990 54.616.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -111.943 -56.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -2.715.593 -3.093.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.658.080 -12.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 0 8.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -1.658.080 -21.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
745.353 -37.201.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 112.164 62.172
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -466.512 -607.551
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 1.109.550 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Temettüler
0 -36.756.012
Ödenen Faiz
Not.33 -27.035 -136
Alınan Faiz
17.186 100.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.259.253 14.253.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.259.253 14.253.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 13.367.793 17.102.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 8.108.540 31.355.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 13.913.080 17.972.917
Finansal Yatırımlar
Not.7 442 338
Ticari Alacaklar
Not.10 82.579.935 67.734.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 82.579.935 67.734.214
Diğer Alacaklar
Not.11 33.322.319 20.610.632
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 33.273.775 20.513.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 48.544 97.162
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 727.352 579.284
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
130.543.128 106.897.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.543.128 106.897.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.050.709 3.050.709
Diğer Alacaklar
Not.11 937.996 794.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 937.996 794.763
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 687.358 1.364.471
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.006.556 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
677.563 566.025
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 677.563 566.025
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 204.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.564.920 5.775.968
TOPLAM VARLIKLAR
137.108.048 112.673.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 543.955 426.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 75.099.577 60.688.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 16.825 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 75.082.752 60.688.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 2.602.817 3.524.398
Diğer Borçlar
Not.11 390.454 219.796
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 390.454 219.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 197.875 59.087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 530.909 371.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
not.22 871.826 293.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 283.263 293.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 588.563 129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
80.237.413 65.582.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.237.413 65.582.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 639.695
Uzun Vadeli Karşılıklar
689.270 617.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 689.270 617.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 34.313
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.328.965 651.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.566.378 66.234.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 55.541.670 46.439.153
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-309.142 -299.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.485.533 3.333.194
Net Dönem Karı veya Zararı
9.111.789 20.669.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.541.670 46.439.153
TOPLAM KAYNAKLAR
137.108.048 112.673.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Not.205 0 0 8.742.802 62.631.095 62.631.095
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.742.802 -8.742.802 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.584.802 0 19.471.536 0 19.471.536
Dönem Karı (Zararı)
19.584.802 19.584.802 19.584.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.266 -113.266 -113.266
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
27 0 -36.756.012 -36.756.012 -36.756.012
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -300.724 12.053.495 3.326.354 19.584.802 45.346.619 45.346.619
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Not.2.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
27 0 3.517.303 17.152.339 -20.669.642 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 -9.272 9.111.789 9.102.517 9.102.517
Dönem Karı (Zararı)
9.111.789 9.111.789 9.111.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.272 -9.272 -9.272
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -309.142 15.570.798 20.485.533 9.111.789 55.541.670 55.541.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.111.789 19.584.802 1.814.961 10.549.180
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.272 -113.266 -7.741 12.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -11.887 -141.581 -9.925 15.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.615 28.315 2.184 -3.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 2.615 28.315 2.184 -3.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.272 -113.266 -7.741 12.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.102.517 19.471.536 1.807.220 10.561.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.102.517 19.471.536 1.807.220 10.561.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794755


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.