" />

KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 15:33
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 8.726.341 18.169.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
Not.28 8.726.341 18.169.290
BRÜT KAR (ZARAR)
8.726.341 18.169.290
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -6.653.644 -10.066.241
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -972.447 -4.204.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 1.049.046 4.781.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -351.465 -4.119.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.797.831 4.560.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 2 472.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -12.297 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.785.536 5.033.298
Finansman Gelirleri
Not.33 966.762 515.435
Finansman Giderleri
Not.33 -80.640 -77.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.671.658 5.470.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-595.144 -1.104.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -646.943 -1.085.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 51.799 -19.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.076.514 4.366.014
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.076.514 4.366.014
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.076.514 4.366.014
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -266.032 12.053.495 6.676.614 22.083.616 51.230.385 51.230.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 22.083.616 -22.083.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 19.292 4.366.014 4.385.306 4.385.306
Dönem Karı (Zararı)
4.366.014 4.366.014 4.366.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.292 19.292 19.292
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -246.740 12.053.495 28.760.230 4.366.014 55.615.691 55.615.691
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.742.802 -8.742.802 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -60.773 2.076.514 2.015.741 2.015.741
Dönem Karı (Zararı)
-60.773 2.076.514 2.015.741 2.015.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -248.231 12.053.495 37.503.032 2.076.514 62.067.502 62.067.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.751.463 -7.579.351
Dönem Karı (Zararı)
2.076.514 4.366.014
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.076.514 4.366.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.138.055 1.033.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18,19 414.987 594.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.306 259.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 93.306 259.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.321 -455.153
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -42.040 -513.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 64.361 57.993
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 595.144 1.104.836
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.297 -469.903
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 12.297 -469.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
987.544 -9.902.837
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-30 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 4.830.426 9.034.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -54.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.830.426 9.089.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.038.256 -5.562.131
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.004.489 -5.545.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.767 -16.560
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -360.813 1.017.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 2.016.519 -7.559.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.260 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.033.779 -7.559.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -429.162 -6.388.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -52.980 -449.143
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.980 -449.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.840 4.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.840 4.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.202.113 -4.503.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -6.399 -486.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -444.251 -2.589.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.775 -10.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.775 656.997
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 8.775 656.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -667.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 0 -667.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.672 273.873
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 14.577 259.740
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 14.577 259.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -196.094 -540.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -196.094 -540.950
Ödenen Faiz
28.078 41.937
Alınan Faiz
32.767 513.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.639.566 -7.316.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.639.566 -7.316.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 17.102.560 29.792.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 20.742.126 22.476.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 2.076.514 4.366.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.773 19.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.966 24.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.193 -4.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.193 -4.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.773 19.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.015.741 4.385.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.015.741 4.385.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 20.751.399 17.102.560
Finansal Yatırımlar
Not.7 393 362
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
393 362
Ticari Alacaklar
Not.10 48.693.142 53.523.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 48.693.142 53.523.568
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 41.046.632 36.020.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 40.915.713 35.911.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 130.919 108.999
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 832.415 516.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 832.415 516.106
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 11.023 32.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 11.023 32.863
ARA TOPLAM
111.335.004 107.195.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.335.004 107.195.682
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 328.422 328.422
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
Not.7 328.422 328.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 545.192 533.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 545.192 533.346
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.331.706 2.691.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 444.406 501.470
Taşıtlar
Not.18 281.921 305.146
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 948.417 1.105.830
Özel Maliyetler
Not.18 655.862 778.124
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.100 1.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 771.254 847.183
Diğer Haklar
Not.19 152.735 156.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 618.519 690.676
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 50.591 6.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 50.591 6.087
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 19.040 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.046.205 4.406.881
TOPLAM VARLIKLAR
115.381.209 111.602.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.147 1.206
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.147 1.206
Banka Kredileri
Not.8 1.147 1.206
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 617.931 615.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 617.931 615.614
Banka Kredileri
Not.8 617.931 615.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
48.492.132 46.475.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 205.769 223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 48.286.363 46.252.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 2.287.163 2.716.325
Diğer Borçlar
Not.11 229.999 282.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 229.999 282.979
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 642.868 440.176
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 328.169 270.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 323.739 270.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 4.430 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
52.599.409 50.802.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.599.409 50.802.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 271.169 362.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 271.169 362.312
Banka Kredileri
Not.8 271.169 362.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 443.129 337.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 443.129 337.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 47.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
714.298 747.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.313.707 51.550.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 62.067.502 60.051.761
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-248.231 -187.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-248.231 -187.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.495 12.053.495
Yasal Yedekler
12.053.495 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.503.032 28.760.230
Net Dönem Karı veya Zararı
2.076.514 8.742.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.067.502 60.051.761
TOPLAM KAYNAKLAR
115.381.209 111.602.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679768


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8515 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6842 Değişim: 0,00%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.544,77 Değişim: -0,02%
Düşük 2.540,35 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.