KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 17:38
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 45.381.063 92.687.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
Not.28 45.381.063 92.687.323
BRÜT KAR (ZARAR)
45.381.063 92.687.323
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -31.470.263 -48.043.821
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -8.846.837 -22.688.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 10.434.595 10.135.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -6.830.526 -6.010.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.668.032 26.080.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.132 1.130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.669.164 26.081.683
Finansman Gelirleri
Not.33 2.574.404 1.791.799
Finansman Giderleri
Not.33 -223.481 -178.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.020.087 27.694.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.277.285 -5.610.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.032.791 -5.771.090
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -244.494 160.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.742.802 22.083.616
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.742.802 22.083.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.742.802 22.083.616
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -74.118 8.773.006 1.774.583 38.241.059 59.397.222 59.397.222
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.280.489 34.960.570 -38.241.059 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.914 22.083.616 21.891.702 21.891.702
Dönem Karı (Zararı)
22.083.616 22.083.616 22.083.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.914 -191.914 -191.914
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.058.539 -30.058.539 -30.058.539
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -266.032 12.053.495 6.676.614 22.083.616 51.230.385 51.230.385
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -266.032 12.053.495 6.676.614 22.083.616 51.230.385 51.230.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.083.616 -22.083.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.574 8.742.802 8.821.376 8.821.376
Dönem Karı (Zararı)
8.742.802 8.742.802 8.742.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.574 78.574 78.574
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.298.905 4.856.608
Dönem Karı (Zararı)
8.742.802 22.083.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-83.073 6.770.881
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18,19 1.918.369 1.840.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-523.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -523.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-355.612 957.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 -355.612 957.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.504.143 -1.645.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.32,33 -2.648.649 -1.826.571
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 144.506 129.898
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 51.266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 2.277.285 5.610.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-895.524 8.294
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32,33 -895.524 8.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.197.555 8.699.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.825.736 -1.601.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
465 933.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.826.201 -2.535.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.627.141 7.177.796
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.573.894 6.804.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.247 373.103
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.14 2.717.260 2.954.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.932 -2.107.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
223.029 -9.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-252.961 -2.097.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.089.123 2.139.789
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.351 -60.428
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-161.307 -60.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.468 197.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.468 197.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.537.826 37.554.460
Ödenen Temettüler
-30.058.539
Ödenen Faiz
599.018 132.543
Alınan Faiz
2.648.649 1.826.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -832.555 -99.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -4.176.191 -4.499.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
686.893 -1.267.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.354.574 199
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-32 1.354.574 199
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-667.681 -1.267.819
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18 -614.884 -720.370
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.19 -52.797 -547.449
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.382.189 339.129
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 32.884.528 14.954.040
Kredilerden Nakit Girişleri
32.884.528 14.954.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -34.266.717 -14.614.911
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -34.266.717 -14.614.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.994.201 3.928.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.994.201 3.928.117
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 29.792.184 25.864.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 11.797.983 29.792.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 8.742.802 22.083.616
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.574 -191.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.218 -239.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.644 47.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.644 47.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.574 -191.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.821.376 21.891.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.821.376 21.891.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 17.102.922 34.892.184
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
Not.10 53.523.568 51.174.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 53.523.568 51.173.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 36.020.223 16.517.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 35.911.224 16.337.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 108.999 180.544
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 516.106 3.236.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 516.106 3.236.312
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 32.863 55.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 32.863 55.332
ARA TOPLAM
107.195.682 105.876.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.195.682 105.876.086
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 328.422 328.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 328.422 328.422
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 533.346 408.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 533.346 408.553
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.691.843 4.096.862
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 501.470 831.963
Taşıtlar
Not.18 305.146 730.385
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 1.105.830 1.188.541
Özel Maliyetler
Not.18 778.124 1.342.678
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.273 3.295
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 847.183 1.151.902
Diğer Haklar
Not.19 156.507 170.525
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 690.676 981.377
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 6.087 3.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 6.087 3.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 216.186
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.406.881 6.205.066
TOPLAM VARLIKLAR
111.602.563 112.081.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.206 57.831
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.206 57.831
Banka Kredileri
Not.8 1.206 57.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 615.614 672.737
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 615.614 672.737
Banka Kredileri
Not.8 615.614 672.737
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
46.475.613 46.300.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 223.029 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 46.252.584 46.300.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 2.894.607 7.983.730
Diğer Borçlar
Not.11 104.697 470.048
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 204.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 104.697 266.004
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 440.176 2.583.576
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 270.972 1.391.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 270.972 1.391.226
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
50.802.885 59.459.754
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.802.885 59.459.754
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 362.312 887.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 362.312 887.229
Banka Kredileri
Not.8 362.312 887.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 337.653 503.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 337.653 503.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 47.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
747.917 1.391.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.550.802 60.850.767
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 60.051.761 51.230.385
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-187.458 -266.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-187.458 -266.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.495 12.053.495
Yasal Yedekler
12.053.495 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.760.230 6.676.614
Net Dönem Karı veya Zararı
8.742.802 22.083.616
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.051.761 51.230.385
TOPLAM KAYNAKLAR
111.602.563 112.081.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.502 Değişim: 2,08% Hacim : 10.621 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.503
Açılış: 1.492
7,3227 Değişim: -1,38%
Düşük 7,2996 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,8206 Değişim: -1,66%
Düşük 8,8147 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
411,14 Değişim: -0,28%
Düşük 410,91 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.