KAP ***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 19:17
KAP ***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***INGRM*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 0 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.364.249 22.364.249 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.654.664 971.634 274.914.278 -22.364.249 56.617.056 278.484.055 7.721.255 286.205.310
Dönem Karı (Zararı)
34.252.807 34.252.807 6.658.707 40.911.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
971.634 274.914.278 275.885.912 1.062.548 276.948.460
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-31.654.664 -31.654.664 -31.654.664
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -31.517.664 2.181.979 812.112.761 6.609.528 61.302.685 34.252.807 908.942.096 19.570.353 928.512.449
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -31.517.998 1.808.486 826.875.709 6.609.528 61.302.685 66.886.745 955.965.155 22.631.141 978.596.296
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
66.886.745 -66.886.745 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.817.510 421.280.037 0 64.185.024 483.647.551 13.799.301 497.446.852
Dönem Karı (Zararı)
64.185.024 64.185.024 7.507.427 71.692.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.817.510 421.280.037 0 0 419.462.527 6.291.874 425.754.401
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-128.189.430 -128.189.430 -128.189.430
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -31.517.998 -9.024 1.248.155.746 6.609.528 0 64.185.024 1.311.423.276 36.430.442 1.347.853.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.659.358 331.670.993
Dönem Karı (Zararı)
71.692.452 40.911.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.692.452 40.911.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
241.368.235 136.388.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 26.655.073 6.495.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.027.708 4.250.576
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.614.673 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.413.035 4.250.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.722.390 1.166.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.722.390 1.166.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.089.260 43.852.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.242.294 -1.048.110
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 100.428.001 29.183.300
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.935.480 20.252.893
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-11.031.927 -4.535.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.469.452 -4.767.282
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.469.452 -4.767.282
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 135.396.256 85.388.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.416 2.718
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.416 2.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-220.918.706 247.434.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
907.115.570 13.676.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.013.629 32.411.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
908.129.199 -18.734.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
411.796.735 -362.589.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.342.657.804 699.413.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.471.589 17.810.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.300.186.215 681.602.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.865.347 -15.792.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.490.965 -44.548.973
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.490.965 -44.548.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.816.895 -42.723.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-51.816.895 -42.723.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.141.981 424.734.610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-82.482.623 -93.063.617
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.645.159 -9.561.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.968 571.313
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.968 571.313
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.843.127 -10.133.072
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.715.842 -4.586.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.127.285 -5.547.025
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-684.583.383 197.741.457
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.654.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.282.394.986 2.841.055.485
Kredilerden Nakit Girişleri
11.282.394.986 2.841.055.485
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.738.889.407 -2.585.022.252
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.738.889.407 -2.585.022.252
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.465.272 -5.581.328
Ödenen Temettüler
-128.189.430 0
Ödenen Faiz
-86.676.554 -22.103.894
Alınan Faiz
4.242.294 1.048.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-734.569.184 519.850.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
128.605.937 153.536.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-605.963.247 673.387.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 855.093.179 140.116.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 249.129.932 813.503.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 249.129.932 855.093.179
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5.746.851.541 4.697.224.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 444.335 1.714.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.746.407.206 4.695.510.306
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.689.538 1.109.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.689.538 1.109.357
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
4.929.168 1.459.716
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.929.168 1.459.716
Stoklar
8 984.335.158 1.019.226.771
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 10.910.683 288.590
Diğer Dönen Varlıklar
87.035.269 30.167.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
87.035.269 30.167.703
ARA TOPLAM
7.084.881.289 6.604.569.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.084.881.289 6.604.569.843
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
62.760.075 39.465.147
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 62.760.075 39.465.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 131.684.444 37.467.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.620.637 12.556.694
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.620.637 12.556.694
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.206.269 3.359.206
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.271.425 92.848.857
TOPLAM VARLIKLAR
7.340.152.714 6.697.418.700
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
202.355.946 365.963.890
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
202.355.946 365.963.890
Banka Kredileri
5 179.786.510 358.992.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 22.569.436 6.971.819
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.032.727.600 1.081.709.507
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.032.727.600 1.081.709.507
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.032.727.600 1.081.709.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3.869.359.008 3.784.192.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 28.572.332 39.815.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.840.786.676 3.744.376.782
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 115.556.726 33.455.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.432.103 11.392.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.432.103 11.392.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
82.388.179 111.540.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
82.388.179 111.540.343
ARA TOPLAM
5.318.819.562 5.388.254.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.318.819.562 5.388.254.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
668.235.920 318.107.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
668.235.920 318.107.028
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 112.376.042 34.285.688
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.859.878 283.821.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.243.514 7.367.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.243.514 7.367.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.093.450
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
673.479.434 330.568.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.992.298.996 5.718.822.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.311.423.276 955.965.155
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-31.517.998 -31.517.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.248.146.722 828.684.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 1.808.486
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 1.808.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 1.248.155.746 826.875.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.609.528 6.609.528
Yasal Yedekler
12 6.609.528 6.609.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 61.302.685
Net Dönem Karı veya Zararı
64.185.024 66.886.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.430.442 22.631.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.347.853.718 978.596.296
TOPLAM KAYNAKLAR
7.340.152.714 6.697.418.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 10.961.983.723 6.412.635.766 4.499.680.808 2.564.009.635
Satışların Maliyeti
13 -10.403.934.225 -6.087.163.021 -4.265.806.767 -2.427.301.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
558.049.498 325.472.745 233.874.041 136.708.277
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
558.049.498 325.472.745 233.874.041 136.708.277
Genel Yönetim Giderleri
14 -117.765.565 -65.340.178 -47.212.167 -23.649.252
Pazarlama Giderleri
14 -118.329.864 -50.326.882 -49.696.732 -20.492.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
264.373.869 146.267.226 61.378.440 82.575.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-191.380.063 -205.178.993 -35.264.740 -120.373.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
394.947.875 150.893.918 163.078.842 54.767.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
394.947.875 150.893.918 163.078.842 54.767.809
Finansman Gelirleri
16 164.703.592 59.728.634 111.490.260 26.361.908
Finansman Giderleri
17 -352.562.758 -84.322.823 -166.193.803 -36.469.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
207.088.709 126.299.729 108.375.299 44.659.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-135.396.256 -85.388.215 -82.376.862 -28.648.271
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -148.433.597 -65.690.528 -105.810.339 -26.622.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 13.037.341 -19.697.687 23.433.477 -2.025.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.692.453 40.911.514 25.998.437 16.011.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.692.453 40.911.514 25.998.437 16.011.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.507.429 6.658.707 -4.790.001 2.460.510
Ana Ortaklık Payları
64.185.024 34.252.807 30.788.438 13.550.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.817.510 971.634 0 320.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.271.888 1.214.543 0 400.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
454.378 -242.909 0 -80.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
454.378 -242.909 0 -80.025
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
427.571.911 275.976.826 83.078.095 92.152.630
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
427.571.911 275.976.826 83.078.095 92.152.630
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
427.571.911 275.976.826 83.078.095 92.152.630
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
425.754.401 276.948.460 83.078.095 92.472.727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
497.446.854 317.859.974 109.076.532 108.484.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.799.301 7.721.255 -3.834.885 3.062.398
Ana Ortaklık Payları
483.647.553 310.138.719 112.911.417 105.421.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215354


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.827 Değişim: -1,10% Hacim : 26.955 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 7.824 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9991 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2300 Değişim: 0,05%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.859,02 Değişim: -0,41%
Düşük 1.856,89 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.