KAP ***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:10
KAP ***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.112 5.924 5.435 3.088
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7 3 -20 -11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7 3 -20 -11
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 4 -25 -14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2 -1 5 3
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2 -1 5 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.119 5.927 5.415 3.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 40.000 5 23.452 1.173 22.279 10.414 10.414 73.871
Yeni Bakiye
40.000 23.452 1.173 2.279 10.414 10.414 73.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 3
Dönem Net Karı (Zararı)
5.924 5.924 5.924
Kar Dağıtımı
10.414 521 9.893 -10.414 -10.414
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.414 521 9.893 -10.414 -10.414
Dönem Sonu Bakiyeler
16 40.000 8 33.866 1.694 32.172 5.924 5.924 79.798
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 40.000 8 33.866 1.694 32.172 13.079 13.079 86.953
Yeni Bakiye
40.000 8 33.866 1.694 32.172 13.079 13.079 86.953
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7 7
Dönem Net Karı (Zararı)
10.112 10.112 10.112
Kar Dağıtımı
13.079 654 12.425 -13.079 -13.079
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16 13.079 654 12.425 -13.079 -13.079
Dönem Sonu Bakiyeler
16 40.000 15 46.945 2.348 44.597 10.112 10.112 97.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
10.006 1.978
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
41.830 23.514
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
0
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.878 664
Elde Edilen Diğer Kazançlar
648 589
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 0 35
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.638 -3.432
Ödenen Vergiler
-1.457 -1.229
Diğer
-29.255 -18.163
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-6.163 27.977
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-215.834 120.417
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
3.165 122
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
595 -958
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
202.308 -89.515
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.603 -2.089
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.843 29.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
12,13 -191 178
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-191 178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.910 4.519
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.742 34.652
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 723 25.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 2.465 59.884


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 48.144 25.396 27.168 12.915
FAKTORİNG GELİRLERİ
48.144 25.396 27.168 12.915
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
45.023 23.664 25.498 12.096
İskontolu
12.651 5.640 7.146 2.744
Diğer
32.372 18.024 18.352 9.352
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.121 1.732 1.670 819
İskontolu
618 198 283 92
Diğer
2.503 1.534 1.387 727
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-30.440 -14.184 -16.448 -7.125
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.177 -13.437 -15.801 -6.778
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.263 -747 -647 -347
BRÜT KAR (ZARAR)
17.704 11.212 10.720 5.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -5.749 -5.281 -2.952 -2.741
Personel Giderleri
-4.067 -3.855 -2.005 -1.978
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-20 -21 -12 -10
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-388 -301 -225 -155
Diğer
-1.274 -1.104 -710 -598
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.955 5.931 7.768 3.049
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 650.957 172.949 428.359 33.888
Bankalardan Alınan Faizler
20 113 941 38 511
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
22.993 12.896
Türev Finansal İşlemlerden
22.993 12.896
Kambiyo İşlemleri Karı
627.203 171.419 414.951 33.043
Diğer
20 648 589 474 334
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
7 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-649.534 -171.271 -428.601 -33.076
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-34.170 0 -22.660 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-615.215 -171.194 -405.852 -33.013
Diğer
-149 -77 -89 -63
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
13.378 7.609 7.526 3.861
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19 13.378 7.609 7.526 3.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.266 -1.685 -2.091 -773
Cari Vergi Karşılığı
-4.274 -1.628 -1.176 -763
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-57 -915 -10
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
19 1.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.112 5.924 5.435 3.088
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.112 5.924 5.435 3.088
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
10.112 5.924 5.435 3.088
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.792 0 2.792 4.824 0 4.824
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 2.792 0 2.792 4.824 0 4.824
BANKALAR
6 439 2.026 2.465 171 552 723
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 876.007 368.104 1.244.111 813.054 210.674 1.023.728
İskontolu Faktoring Alacakları
240.705 45.595 286.300 337.913 0 337.913
Yurt İçi
245.923 46.394 292.317 342.369 0 342.369
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-5.218 -799 -6.017 -4.456 0 -4.456
Diğer Faktoring Alacakları
635.302 322.509 957.811 475.141 210.674 685.815
Yurt İçi
635.302 59.412 694.714 475.141 0 475.141
Yurt Dışı
0 263.097 263.097 0 210.674 210.674
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
7 8.629 8.629
Özel Karşılıklar (-)
-8.629 0 -8.629
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 90 0 90 123 0 123
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 585 0 585 561 0 561
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
585 0 585 561 0 561
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
14 1.281 52 1.333 674 7 681
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 2.026 0 2.026 1.019 0 1.019
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
883.220 370.182 1.253.402 820.426 211.233 1.031.659
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
883.220 370.182 1.253.402 820.426 211.233 1.031.659
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 4.691 0 4.691 0 0 0
ALINAN KREDİLER
8 611.665 534.157 1.145.822 499.827 440.849 940.676
FAKTORİNG BORÇLARI
117 983 1.100 24 481 505
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
9 143 750 893 102 582 684
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
11 5 13 18 3 3 6
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.679 0 1.679 929 0 929
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
10 1.299 27 1.326 1.848 0 1.848
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10 641 0 641 485 0 485
Diğer Karşılıklar
10 658 27 685 1.363 0 1.363
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
19 801 0 801 58 0 58
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
620.400 535.930 1.156.330 502.791 441.915 944.706
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 97.072 0 97.072 86.953 0 86.953
Ödenmiş Sermaye
16 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 0 15 8 0 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
46.945 0 46.945 33.866 0 33.866
Yasal Yedekler
2.348 0 2.348 1.694 0 1.694
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
44.597 0 44.597 32.172 0 32.172
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
10.112 0 10.112 13.079 0 13.079
Net Dönem Karı veya Zararı
10.112 0 10.112 13.079 0 13.079
PASİF TOPLAMI
717.472 535.930 1.253.402 589.744 441.915 1.031.659


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 24.465 96.340 120.805 17.252 103.166 120.418
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
39.984 154.921 194.905 142.699 6.683 149.382
ALINAN TEMİNATLAR
6 3.262.675 1.603.081 4.865.756 2.687.975 1.355.766 4.043.741
VERİLEN TEMİNATLAR
596 0 596 613 0 613
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
281.761 274.237 555.998 100.660 95.542 196.202
Alım Satım Amaçlı İşlemler
281.761 274.237 555.998 100.660 95.542 196.202
Swap Alım Satım İşlemleri
281.761 274.237 555.998 100.660 95.542 196.202
EMANET KIYMETLER
75.172 25.708 100.880 52.458 31.301 83.759
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.684.653 2.154.287 5.838.940 3.001.657 1.592.458 4.594.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700832


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6360 Değişim: 1,29%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1361 Değişim: 0,77%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,16 Değişim: 1,38%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.