KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2019 - 18:34
KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 161 143 26.338 -16.548 250.288 1.232.863 0 888.155 5.914.400 0 5.914.400
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 161 -256 26.338 -4.597 250.288 1.641.302 0 888.155 6.334.391 0 6.334.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.565 15 8.794 -8.583 352.676 0 0 1.140.634 1.491.971 0 1.491.971
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 -31.274 0 0 31.274 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 625.216 0 -888.155 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 793.966 0 -888.155 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
46.655.305 63.802.736 110.458.041
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.163.251 6.724.218 8.887.469
Teminat Mektupları
2.135.210 4.474.703 6.609.913
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.570 0 14.570
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.120.640 4.474.703 6.595.343
Banka Kredileri
0 39.370 39.370
İthalat Kabul Kredileri
0 39.370 39.370
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
396 1.763.942 1.764.338
Belgeli Akreditifler
396 1.763.942 1.764.338
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
25.318 99.940 125.258
Diğer Garantilerimizden
0 247.879 247.879
Diğer Kefaletlerimizden
2.327 98.384 100.711
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.144.632 913.196 5.057.828
Cayılamaz Taahhütler
4.144.632 913.196 5.057.828
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
403.269 895.834 1.299.103
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.807.625 15.526 1.823.151
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
352.249 0 352.249
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.545 0 20.545
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.553.684 0 1.553.684
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.479 0 5.479
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.781 1.836 3.617
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 40.347.422 56.165.322 96.512.744
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
21.984.936 4.734.539 26.719.475
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
21.984.936 4.734.539 26.719.475
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.362.486 51.430.783 69.793.269
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.095.729 11.074.747 14.170.476
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.553.730 4.648.919 7.202.649
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
38.647.276 53.698.909
Swap Para Alım İşlemleri
3.332.426 18.037.056 21.369.482
Swap Para Satım İşlemleri
10.579.207 11.431.226 22.010.433
Swap Faiz Alım İşlemleri
570.000 4.589.497 5.159.497
Swap Faiz Satım İşlemleri
570.000 4.589.497 5.159.497
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
181.758 1.708.760 1.890.518
Para Alım Opsiyonları
90.879 854.380 945.259
Para Satım Opsiyonları
90.879 854.380 945.259
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
33.366 0 33.366
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
236.801.620 46.253.124 283.054.744
EMANET KIYMETLER
980.400 1.952.616 2.933.016
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
401.049 0 401.049
Emanete Alınan Menkul Değerler
89.196 291.567 380.763
Tahsile Alınan Çekler
308.278 412.217 720.495
Tahsile Alınan Ticari Senetler
169.395 1.143.098 1.312.493
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 105.734 118.216
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.573.782 9.371.568 45.945.350
Menkul Kıymetler
223.731 7.819 231.550
Teminat Senetleri
7.252.373 1.944.017 9.196.390
Emtia
910 0 910
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
25.499.601 6.140.983 31.640.584
Diğer Rehinli Kıymetler
3.597.167 1.278.749 4.875.916
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
199.247.438 34.928.940 234.176.378
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
283.456.925 110.055.860 393.512.785


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.140.634
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
351.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.550
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.974
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
352.887
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.794
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.642
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
447.901
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.491.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 7.273.105
Kredilerden Alınan Faizler
6.368.425
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
76.719
Bankalardan Alınan Faizler
92.767
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
281.594
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
269.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
33.150
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
73.946
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
162.730
Finansal Kiralama Gelirleri
55.460
Diğer Faiz Gelirleri
128.314
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.612.001
Mevduata Verilen Faizler
-2.911.610
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-656.348
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-15.070
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.632
Diğer Faiz Giderleri
-8.341
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.661.104
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
485.589
Alınan Ücret ve Komisyonlar
715.522
Gayri Nakdi Kredilerden
147.108
Diğer
(IV-12) 568.414
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-229.933
Gayri Nakdi Kredilere
-378
Diğer
(IV-12) -229.555
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -650.828
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 167
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -177.627
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-40.888
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.199.952
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.336.691
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 652.156
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.970.561
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -1.384.963
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.131.292
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.454.306
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.454.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -313.672
Cari Vergi Karşılığı
-240.335
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-308.433
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
235.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.140.634
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.140.634
Grubun Karı (Zararı)
1.140.634
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,32720000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.194.296 9.624.383 19.818.679
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.140.790 9.278.715 14.419.505
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 698.875 8.211.362 8.910.237
Bankalar
(I-3) 81.826 1.067.353 1.149.179
Para Piyasalarından Alacaklar
4.360.089 0 4.360.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 1.962 26.814 28.776
Devlet Borçlanma Senetleri
1.914 26.814 28.728
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
13 0 13
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 647.875 208 648.083
Devlet Borçlanma Senetleri
639.797 0 639.797
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.078 208 8.286
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.194.996 0 1.194.996
Devlet Borçlanma Senetleri
1.194.996 0 1.194.996
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.216.627 318.646 3.535.273
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 247.716 318.646 566.362
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 2.968.911 0 2.968.911
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -7.954 0 -7.954
KREDİLER (Net)
29.169.274 18.050.360 47.219.634
Krediler
(I-5) 28.093.331 16.794.475 44.887.806
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
28.093.331 16.794.475 44.887.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 46.502 1.068.105 1.114.607
Finansal Kiralama Alacakları
54.817 1.141.807 1.196.624
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-8.315 -73.702 -82.017
Faktoring Alacakları
567.736 187.780 755.516
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
567.736 187.780 755.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.088.790 0 2.088.790
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.627.085 0 -1.627.085
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-172.817 0 -172.817
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-389.419 0 -389.419
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.064.849 0 -1.064.849
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 684.290 7 684.297
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 40.788 0 40.788
Şerefiye
0 0 0
Diğer
40.788 0 40.788
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(II-9) 11.293 0 11.293
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 614.867 21.864 636.731
VARLIKLAR TOPLAMI
40.715.468 27.696.614 68.412.082
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.969.274 12.308.163 32.277.437
ALINAN KREDİLER
(II-3) 467.942 20.899.432 21.367.374
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.166 20.450 22.616
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
911.803 199.959 1.111.762
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 652.925 195.431 848.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 258.878 4.528 263.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
26 620 646
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 271.080 0 271.080
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
53.664 0 53.664
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
217.416 0 217.416
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 250.939 797 251.736
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 430.595 0 430.595
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.813.522 3.813.522
Krediler
0 3.813.522 3.813.522
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 1.058.514 149.188 1.207.702
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 7.662.094 -4.482 7.657.612
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
139.276 0 139.276
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
598.124 -4.482 593.642
Kar Yedekleri
2.297.792 0 2.297.792
Yasal Yedekler
201.819 0 201.819
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.095.973 0 2.095.973
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.140.634 0 1.140.634
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.140.634 0 1.140.634
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
31.024.433 37.387.649 68.412.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.156.742
Alınan Faizler
7.048.271
Ödenen Faizler
-3.577.512
Alınan Temettüler
167
Alınan Ücret ve Komisyonlar
708.306
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(VI-2) 81.958
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
621.575
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.446.325
Ödenen Vergiler
-135.760
Diğer
(VI-2) -143.938
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.452.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.404
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-152.173
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.250.906
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-2) 227.686
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-37.866
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
773.470
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.265.817
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-2) 1.612.979
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.609.153
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-317.713
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-333.101
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
135.125
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-241.296
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.049
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.041
Diğer
(VI-2) -23.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-168.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -265.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-2) 1.175.197
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.297.887
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 5.122.504
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 11.420.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,00% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 21.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,5992 Değişim: 1,04%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6072
Açılış: 9,5001
11,1791 Değişim: 0,90%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,1869
Açılış: 11,0798
550,78 Değişim: 1,02%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 550,92
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.