KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:46
KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 161 143 0 26.338 -16.548 250.288 0 1.232.863 0 888.155 5.914.400 0 5.914.400
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 161 -256 0 26.338 -4.597 250.288 0 1.641.302 0 888.155 6.334.391 0 6.334.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -816 15 0 0 -17.598 514.077 0 0 0 594.959 1.090.637 0 1.090.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 -24.301 0 0 0 31.274 0 0 6.973 0 6.973
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 625.216 0 -888.155 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 793.966 0 -888.155 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -655 -241 0 2.037 -22.195 764.365 0 2.297.792 0 594.959 7.263.251 0 7.263.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
60.549.858 71.952.943 132.502.801
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.688.075 6.737.693 9.425.768
Teminat Mektupları
2.622.432 3.944.568 6.567.000
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
23.847 0 23.847
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.598.585 3.944.568 6.543.153
Banka Kredileri
0 75.752 75.752
İthalat Kabul Kredileri
0 75.752 75.752
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
417 2.112.077 2.112.494
Belgeli Akreditifler
417 2.112.077 2.112.494
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
64.503 252.212 316.715
Diğer Garantilerimizden
0 247.085 247.085
Diğer Kefaletlerimizden
723 105.999 106.722
TAAHHÜTLER
(III-1) 8.178.678 3.306.502 11.485.180
Cayılamaz Taahhütler
8.178.678 3.306.502 11.485.180
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.222.668 3.173.839 4.396.507
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.069.617 131.029 2.200.646
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.129.331 0 3.129.331
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
16.055 0 16.055
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.733.895 0 1.733.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.345 0 5.345
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.767 1.634 3.401
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 49.683.105 61.908.748 111.591.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
24.958.322 5.188.161 30.146.483
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
24.958.322 5.188.161 30.146.483
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.724.783 56.720.587 81.445.370
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.382.203 12.274.876 15.657.079
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.376.980 5.440.485 7.817.465
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.005.223 6.834.391 7.839.614
Para ve Faiz Swap İşlemleri
20.896.220 42.650.799 63.547.019
Swap Para Alım İşlemleri
7.440.032 19.873.868 27.313.900
Swap Para Satım İşlemleri
12.796.188 14.444.485 27.240.673
Swap Faiz Alım İşlemleri
330.000 4.166.223 4.496.223
Swap Faiz Satım İşlemleri
330.000 4.166.223 4.496.223
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
414.268 1.794.912 2.209.180
Para Alım Opsiyonları
207.134 897.456 1.104.590
Para Satım Opsiyonları
207.134 897.456 1.104.590
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
32.092 0 32.092
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
234.794.317 39.334.151 274.128.468
EMANET KIYMETLER
1.110.058 1.783.352 2.893.410
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
731.806 0 731.806
Emanete Alınan Menkul Değerler
85.847 257.272 343.119
Tahsile Alınan Çekler
98.745 418.724 517.469
Tahsile Alınan Ticari Senetler
181.178 1.015.952 1.197.130
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 91.404 103.886
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.694.180 8.318.017 46.012.197
Menkul Kıymetler
229.431 7.832 237.263
Teminat Senetleri
7.351.741 1.699.081 9.050.822
Emtia
910 0 910
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.007.404 5.428.783 31.436.187
Diğer Rehinli Kıymetler
4.104.694 1.182.321 5.287.015
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
195.990.079 29.232.782 225.222.861
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
295.344.175 111.287.094 406.631.269


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
594.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
502.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-820
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.030
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
503.471
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-23.175
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
653.869
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.097.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.138.900 1.630.672
Kredilerden Alınan Faizler
2.803.809 1.460.162
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.587 18.262
Bankalardan Alınan Faizler
24.112 14.649
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
86.258 43.253
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
117.794 54.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.903 3.421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
25.663 13.757
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.228 36.866
Finansal Kiralama Gelirleri
24.961 13.006
Diğer Faiz Gelirleri
48.379 27.296
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.454.436 -778.466
Mevduata Verilen Faizler
-1.141.442 -607.265
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-287.600 -157.864
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.935 -3.108
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.344 -8.759
Diğer Faiz Giderleri
-7.115 -1.470
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.684.464 852.206
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
227.682 116.564
Alınan Ücret ve Komisyonlar
342.559 165.945
Gayri Nakdi Kredilerden
65.754 34.943
Diğer
(IV-12) 276.805 131.002
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-114.877 -49.381
Gayri Nakdi Kredilere
-238 -79
Diğer
(IV-12) -114.639 -49.302
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -316.428 -134.958
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 2 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -222.628 -79.730
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-23.621 -7.338
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.406.601 1.202.005
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.605.608 -1.274.397
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 581.660 141.779
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.954.752 895.861
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -648.702 -204.774
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -537.979 -279.545
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
768.071 411.542
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 768.071 411.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -173.112 -85.431
Cari Vergi Karşılığı
-4.568 65.320
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-171.996 -151.800
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.452 1.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 594.959 326.111
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 594.959 326.111
Grubun Karı (Zararı)
594.959 326.111
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17065786 0,09354158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.982.392 11.251.046 17.233.438
Nakit ve Nakit Benzerleri
902.428 10.865.009 11.767.437
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 650.757 7.768.412 8.419.169
Bankalar
(I-3) 83.423 3.096.597 3.180.020
Para Piyasalarından Alacaklar
168.248 0 168.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 11.226 13.760 24.986
Devlet Borçlanma Senetleri
11.161 13.760 24.921
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
30 0 30
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 474.909 183 475.092
Devlet Borçlanma Senetleri
466.832 0 466.832
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.077 183 8.260
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.179.416 0 1.179.416
Devlet Borçlanma Senetleri
1.179.416 0 1.179.416
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.436.847 372.094 3.808.941
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 604.050 372.094 976.144
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 2.832.797 0 2.832.797
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -22.434 0 -22.434
KREDİLER (Net)
32.919.065 17.931.087 50.850.152
Krediler
(I-5) 31.793.915 16.526.059 48.319.974
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
31.793.915 16.526.059 48.319.974
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 65.002 1.035.590 1.100.592
Finansal Kiralama Alacakları
77.511 1.105.363 1.182.874
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-12.509 -69.773 -82.282
Faktoring Alacakları
876.496 369.438 1.245.934
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
876.496 369.438 1.245.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.784.066 0 1.784.066
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.600.414 0 -1.600.414
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-141.875 0 -141.875
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-219.321 0 -219.321
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.239.218 0 -1.239.218
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 558.310 8 558.318
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 32.213 0 32.213
Şerefiye
0 0 0
Diğer
32.213 0 32.213
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 69.424 0 69.424
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(II-9) 6.905 0 6.905
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 460.173 39.663 499.836
VARLIKLAR TOPLAMI
40.029.142 29.221.804 69.250.946
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.346.844 12.512.832 31.859.676
ALINAN KREDİLER
(II-3) 892.863 22.822.792 23.715.655
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
91.490 6.091 97.581
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 254.712 0 254.712
Bonolar
254.712 0 254.712
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
411.305 393.948 805.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 359.019 389.589 748.608
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 52.286 4.359 56.645
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
118 987 1.105
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 181.564 27 181.591
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
50.363 0 50.363
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.201 27 131.228
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 90.819 307 91.126
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 562.639 0 562.639
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 209.997 3.334.605 3.544.602
Krediler
209.997 3.334.605 3.544.602
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 753.380 120.375 873.755
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 7.267.631 -4.380 7.263.251
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
140.025 0 140.025
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
748.587 -4.380 744.207
Kar Yedekleri
2.297.792 0 2.297.792
Yasal Yedekler
201.819 0 201.819
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.095.973 0 2.095.973
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
594.959 0 594.959
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
594.959 0 594.959
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.063.362 39.187.584 69.250.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-231.953
Alınan Faizler
3.108.217
Ödenen Faizler
-1.459.833
Alınan Temettüler
2
Alınan Ücret ve Komisyonlar
342.559
Elde Edilen Diğer Kazançlar
44.571
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
314.169
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-59.559
Ödenen Vergiler
-100.269
Diğer
-2.421.810
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.294.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.110
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-92.232
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.887.920
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.202.568
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.739.420
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.522.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.912.274
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.285.200
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.062.285
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-54.643
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-127.575
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.820
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-67.153
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.041
Diğer
-3.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
95.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -1.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
578.379
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.681.271
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.183.052
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.864.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700879


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6312 Değişim: 1,24%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1421 Değişim: 0,83%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
486,42 Değişim: 1,23%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.