KAP ***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.11.2023 - 18:14
KAP ***INGBN* *GIN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***INGBN******GIN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.133 -235 0 75.728 70.465 -17.318 0 0 0 2.109.771 2.216.278 0 2.216.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -26.977 2.831 0 262.750 57.433 104.868 0 6.792.955 0 2.109.771 12.905.297 0 12.905.297
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -35.694 3.032 0 318.535 141.851 70.325 0 6.792.955 0 2.626.289 13.518.959 0 13.518.959
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 115.398 -35.694 3.032 0 318.535 141.851 70.325 0 6.792.955 0 2.626.289 13.518.959 0 13.518.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -60.583 -18 0 304.995 -756.136 -41.181 0 0 0 1.629.777 1.076.854 0 1.076.854
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -75.498 0 0 0 0 0 0 0 2.701.787 0 -2.626.289 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -75.498 0 0 0 0 0 0 0 2.701.787 0 -2.626.289 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 39.900 -96.277 3.014 0 623.530 -614.285 29.144 0 9.494.742 0 1.629.777 14.595.813 0 14.595.813


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
117.865.955 174.857.660 292.723.615 56.289.660 119.429.703 175.719.363
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 3.397.668 11.424.690 14.822.358 2.194.193 7.158.215 9.352.408
Teminat Mektupları
3.386.040 9.741.323 13.127.363 2.194.193 6.065.893 8.260.086
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.812 0 2.812 2.948 0 2.948
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.383.228 9.741.323 13.124.551 2.191.245 6.065.893 8.257.138
Banka Kredileri
0 4.423 4.423 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 4.423 4.423 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.675.105 1.675.105 0 1.089.701 1.089.701
Belgeli Akreditifler
0 1.675.105 1.675.105 0 1.089.701 1.089.701
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
11.628 3.839 15.467 0 2.621 2.621
TAAHHÜTLER
(III-1) 5.665.878 24.129.423 29.795.301 4.006.665 2.505.757 6.512.422
Cayılamaz Taahhütler
5.665.878 24.129.423 29.795.301 4.006.665 2.505.757 6.512.422
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
597.739 24.120.309 24.718.048 161.667 1.884.522 2.046.189
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.051.853 0 3.051.853 2.420.233 615.129 3.035.362
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
245.025 0 245.025 187.441 0 187.441
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.479.812 0 1.479.812 1.198.715 0 1.198.715
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
20.138 0 20.138 14.256 0 14.256
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
247.531 9.114 256.645 573 6.106 6.679
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 108.802.409 139.303.547 248.105.956 50.088.802 109.765.731 159.854.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
300.000 0 300.000 540.000 0 540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
300.000 0 300.000 540.000 0 540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
108.502.409 139.303.547 247.805.956 49.548.802 109.765.731 159.314.533
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.212.866 34.046.497 46.259.363 9.439.007 20.135.301 29.574.308
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
10.683.875 12.906.572 23.590.447 8.589.550 6.400.487 14.990.037
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.528.991 21.139.925 22.668.916 849.457 13.734.814 14.584.271
Para ve Faiz Swap İşlemleri
95.558.887 96.984.138 192.543.025 33.088.251 80.086.656 113.174.907
Swap Para Alım İşlemleri
497.700 47.087.143 47.584.843 3.750.108 32.723.409 36.473.517
Swap Para Satım İşlemleri
20.403.803 28.545.285 48.949.088 12.362.143 24.158.873 36.521.016
Swap Faiz Alım İşlemleri
37.328.692 10.675.855 48.004.547 8.488.000 11.602.187 20.090.187
Swap Faiz Satım İşlemleri
37.328.692 10.675.855 48.004.547 8.488.000 11.602.187 20.090.187
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
730.656 8.272.912 9.003.568 7.021.544 9.543.774 16.565.318
Para Alım Opsiyonları
365.328 4.136.456 4.501.784 3.510.772 4.771.887 8.282.659
Para Satım Opsiyonları
365.328 4.136.456 4.501.784 3.510.772 4.771.887 8.282.659
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
262.239.851 156.485.428 418.725.279 218.244.936 109.995.813 328.240.749
EMANET KIYMETLER
6.854.717 10.297.544 17.152.261 4.240.630 12.283.767 16.524.397
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.632.362 6.632.362 3.973.324 3.973.324
Emanete Alınan Menkul Değerler
973 3.588.199 3.589.172 5.973 7.673.344 7.679.317
Tahsile Alınan Çekler
84.359 715.827 800.186 114.655 519.764 634.419
Tahsile Alınan Ticari Senetler
137.022 5.889.688 6.026.710 146.677 4.019.716 4.166.393
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 103.830 103.831 1 70.943 70.944
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.332.641 14.758.257 37.090.898 20.386.962 11.280.685 31.667.647
Menkul Kıymetler
273.462 42.597 316.059 273.462 50.949 324.411
Teminat Senetleri
205.546 1.055.033 1.260.579 207.182 736.205 943.387
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.625.619 9.249.358 24.874.977 14.015.614 7.030.122 21.045.736
Diğer Rehinli Kıymetler
6.227.104 4.411.269 10.638.373 5.889.794 3.463.409 9.353.203
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
233.052.493 131.429.627 364.482.120 193.617.344 86.431.361 280.048.705
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
380.105.806 331.343.088 711.448.894 274.534.596 229.425.516 503.960.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.520.711 7.074.353
Alınan Faizler
11.163.825 6.285.307
Ödenen Faizler
-8.487.473 -3.263.513
Alınan Temettüler
575 873
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.031.240 684.881
Elde Edilen Diğer Kazançlar
893.198 131.851
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
246.666 281.240
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.525.841 -1.931.760
Ödenen Vergiler
-813.063 -831.238
Diğer
14.011.584 5.716.712
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
15.461.803 -3.441.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
165.247 -505.410
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-644.218 -487.682
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.217.834 -9.240.335
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.092.600 -950.316
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.936.304 265.118
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
23.758.307 10.283.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
139.117 -2.533.873
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.582.520 -272.722
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.982.514 3.632.667
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.770.422 -1.033.776
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(1-8.6) -10.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-156.955 -200.232
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
230.852 280.114
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.347.239 -927.572
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.558.514 510.655
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -3.633.089 -918.414
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.837.436 239.106
Diğer
-249.941 -17.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-524.308 323.647
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 748.030
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -428.030 -220.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 -120.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-96.278 -84.383
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.024.389 3.142.619
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
26.663.395 6.065.157
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.177.423 16.238.648
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
40.840.818 22.303.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.629.777 2.109.771
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-552.923 106.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.601 -22.368
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.680 -30.456
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.079 8.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-492.322 128.875
Yabancı Para Çevrim Farkları
304.995 75.728
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.065.875 92.526
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-51.968 -13.332
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
320.526 -26.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.076.854 2.216.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
38.715.727 16.983.222 55.698.949 11.804.549 16.376.020 28.180.569
Nakit ve Nakit Benzerleri
33.591.756 15.693.642 49.285.398 6.034.091 15.209.880 21.243.971
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 10.529.146 13.115.862 23.645.008 2.730.100 12.362.825 15.092.925
Bankalar
(I-3) 261.827 2.579.175 2.841.002 559.502 2.848.462 3.407.964
Para Piyasalarından Alacaklar
22.814.689 0 22.814.689 2.747.157 0 2.747.157
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -13.906 -1.395 -15.301 -2.668 -1.407 -4.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 26.101 402.647 428.748 162.518 432.698 595.216
Devlet Borçlanma Senetleri
25.704 402.647 428.351 162.308 432.698 595.006
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
397 0 397 210 0 210
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 4.052.039 1.657 4.053.696 4.368.329 1.139 4.369.468
Devlet Borçlanma Senetleri
3.978.114 0 3.978.114 4.294.404 0 4.294.404
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
73.925 1.657 75.582 73.925 1.139 75.064
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.045.831 885.276 1.931.107 1.239.611 732.303 1.971.914
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 992.178 885.276 1.877.454 1.167.735 732.303 1.900.038
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 53.653 53.653 71.876 0 71.876
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.407.679 32.008.264 89.415.943 44.243.666 32.130.899 76.374.565
Krediler
(I-5) 48.605.387 31.614.728 80.220.115 37.927.637 31.974.934 69.902.571
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 737.314 846.865 1.584.179 451.048 604.151 1.055.199
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 9.289.406 0 9.289.406 7.178.958 0 7.178.958
Devlet Borçlanma Senetleri
9.289.406 0 9.289.406 7.178.958 0 7.178.958
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.224.428 -453.329 -1.677.757 -1.313.977 -448.186 -1.762.163
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 0 0 0 660 0 660
Satış Amaçlı
0 0 0 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
181.382 0 181.382 171.382 0 171.382
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 181.382 0 181.382 171.382 0 171.382
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
181.382 0 181.382 171.382 0 171.382
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 666.713 87 666.800 638.921 54 638.975
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 246.299 0 246.299 256.508 0 256.508
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
246.299 0 246.299 256.508 0 256.508
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 2.765 0 2.765 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 2.183 2.183
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 1.375.111 0 1.375.111 273.731 0 273.731
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 8.003.821 404.869 8.408.690 1.826.151 230.402 2.056.553
VARLIKLAR TOPLAMI
106.599.497 49.396.442 155.995.939 59.215.568 48.739.558 107.955.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 73.691.221 30.620.161 104.311.382 37.433.909 29.624.621 67.058.530
ALINAN KREDİLER
(II-3) 140.826 25.680.260 25.821.086 652.315 16.979.701 17.632.016
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
14.684 288.208 302.892 3.066.062 301.570 3.367.632
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 394.172 0 394.172
Bonolar
0 0 0 394.172 0 394.172
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.430.843 951.561 2.382.404 1.064.487 499.791 1.564.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.430.843 951.561 2.382.404 1.064.487 499.791 1.564.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 130.987 0 130.987 184.109 184.109
KARŞILIKLAR
(II-8) 417.662 180.036 597.698 381.895 182.880 564.775
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
211.318 0 211.318 151.746 0 151.746
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
206.344 180.036 386.380 230.149 182.880 413.029
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 302.801 12.320 315.121 457.471 104 457.575
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 2.763 0 2.763 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 6.313.864 1.221.929 7.535.793 1.976.859 1.236.221 3.213.080
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 14.595.813 0 14.595.813 13.518.959 0 13.518.959
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-53.363 0 -53.363 82.736 0 82.736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
38.389 0 38.389 530.711 0 530.711
Kar Yedekleri
9.494.742 0 9.494.742 6.792.955 0 6.792.955
Yasal Yedekler
565.760 0 565.760 432.247 0 432.247
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.928.982 0 8.928.982 6.360.708 0 6.360.708
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.629.777 0 1.629.777 2.626.289 0 2.626.289
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.629.777 0 1.629.777 2.626.289 0 2.626.289
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
97.041.464 58.954.475 155.995.939 59.130.238 48.824.888 107.955.126


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.571.419 7.012.831 5.280.848 2.730.585
Kredilerden Alınan Faizler
8.479.032 5.728.897 3.608.370 2.221.346
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
29.422 39.684 22.959 0
Bankalardan Alınan Faizler
197.938 60.674 74.853 38.248
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.351.042 314.139 810.171 150.349
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.302.248 807.341 678.620 290.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
28.220 37.075 8.505 14.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
386.535 142.757 201.720 54.680
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
887.493 627.509 468.395 221.291
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
210.324 55.604 85.180 28.843
Diğer Faiz Gelirleri
1.413 6.492 695 860
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -9.601.208 -3.675.533 -4.593.247 -1.480.054
Mevduata Verilen Faizler
-8.370.352 -3.110.515 -4.100.601 -1.266.763
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.037.604 -262.442 -459.995 -122.299
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-73.999 -177.754 -10.423 -48.870
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-33.858 -44.679 0 -28.682
Kiralama Faiz Giderleri
-21.073 -21.251 -8.045 -7.448
Diğer Faiz Giderleri
-64.322 -58.892 -14.183 -5.992
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.970.211 3.337.298 687.601 1.250.531
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
613.122 370.687 272.206 138.569
Alınan Ücret ve Komisyonlar
929.268 564.523 417.767 208.398
Gayri Nakdi Kredilerden
94.699 80.826 35.023 20.363
Diğer
(IV-12) 834.569 483.697 382.744 188.035
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-316.146 -193.836 -145.561 -69.829
Gayri Nakdi Kredilere
-1.884 -309 -775 -111
Diğer
(IV-12) -314.262 -193.527 -144.786 -69.718
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 575 873 575 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 2.610.502 1.372.082 288.076 787.095
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
44.236 46.415 -78.044 53.073
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.546.346 2.511.936 294.470 751.652
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-980.080 -1.186.269 71.650 -17.630
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 893.198 848.291 349.383 201.467
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.087.608 5.929.231 1.597.841 2.377.662
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -532.252 -703.892 -138.436 -233.836
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-12.270 -31.319 -7.364 -3.712
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.753.800 -982.145 -603.316 -412.768
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -2.417.471 -1.351.927 -882.483 -485.650
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.371.815 2.859.948 -33.758 1.241.696
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.371.815 2.859.948 -33.758 1.241.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) 257.962 -750.177 142.280 -295.857
Cari Vergi Karşılığı
-491.050 -1.497.734 -137.533 -672.802
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-56.008 -242 -6.961 -25
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
805.020 747.799 286.774 376.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.629.777 2.109.771 108.522 945.839
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.629.777 2.109.771 108.522 945.839
Grubun Karı (Zararı)
1.629.777 2.109.771 108.522 945.839
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,46750000 0,60520000 0,03110000 0,27130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214043


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.898 Değişim: -1,97% Hacim : 90.337 Mio.TL Son veri saati : 17:53
Düşük 7.865 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9303 Değişim: 0,17%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2315 Değişim: 0,05%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.887,56 Değişim: 0,68%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.