KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2021 - 18:18
KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.435.206.821 29.376.741
Satışların Maliyeti
28 -4.352.847.463 -6.411.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.359.358 22.965.598
BRÜT KAR (ZARAR)
82.359.358 22.965.598
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -23.534.095 -10.853.272
Pazarlama Giderleri
29,30 -5.680.255 -3.522.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.714.862 2.418.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.421.823 -1.914.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.438.047 9.094.100
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 79.067 20.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.471.969 9.114.818
Finansman Gelirleri
33 5.273.745 3.808.995
Finansman Giderleri
33 -11.615.835 -4.801.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.129.879 8.122.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.093.858 -1.861.779
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.133.192 -1.900.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 39.334 38.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.036.021 6.260.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.036.021 6.260.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.036.021 6.260.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,38040000 0,33900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.251.268 55.931.910
Dönem Karı (Zararı)
38.036.021 6.260.674
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.036.021 6.260.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.653.443 6.195.141
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.289.936 762.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 210.718 137.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 210.718 137.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 8.897.028 3.323.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.718.807 -335.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 11.615.835 3.658.893
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.110.655 130.527
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.110.655 130.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 9.093.858 1.861.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -33.922 -20.718
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-33.922 -20.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.893.123 43.762.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -223.886.748 8.935.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-223.886.748 8.935.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 41.763.065 2.461.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.763.065 2.461.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -942.260 -128.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 186.406.624 31.578.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
140.294 -105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 186.266.330 31.683.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 83.874 408.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 108.080 -102.369
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
108.080 -23.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -639.512 609.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-639.512 609.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.582.587 56.218.040
Alınan Faiz
10 2.718.807 335.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -63.605 -62.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -4.986.521 -558.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.145.999 -8.840.582
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -5.897.075 -7.792.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 169.404 178.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.404 178.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -1.418.328 -1.226.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-828.482 -940.578
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-589.846 -286.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.385.908 -17.895.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.475.850 3.988.465
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
46.475.850 3.988.465
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -58.394.866 -18.176.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.394.866 -18.176.029
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-522.270 -419.083
Ödenen Faiz
-10.944.622 -3.288.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.719.361 29.196.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.719.361 29.283.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.507.993 5.395.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 41.227.354 34.678.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 598.112.687 398.691.363
Finansal Yatırımlar
7 9.557.543 1.549.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.557.543 1.549.813
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
9.557.543 1.549.813
Ticari Alacaklar
10 809.380.667 585.493.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
809.380.667 585.493.919
Diğer Alacaklar
11 36.274.328 76.602.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.274.328 76.602.973
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.128.674 630.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.128.674 630.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.298.000
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.897.701 5.268.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.897.701 5.268.266
ARA TOPLAM
1.461.649.600 1.068.236.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.461.649.600 1.068.236.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 3.252.497 4.686.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.252.497 4.686.917
Maddi Duran Varlıklar
18 10.653.777 10.744.995
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.085.483 6.245.675
Taşıtlar
1.759.192 1.955.092
Mobilya ve Demirbaşlar
652.666 632.677
Özel Maliyetler
2.156.436 1.911.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.867.032 2.705.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.508.656 995.920
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.508.656 995.920
Peşin Ödenmiş Giderler
15 172.731 169.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
172.731 169.029
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.930.723 19.778.248
TOPLAM VARLIKLAR
1.481.580.323 1.088.014.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 211.196.908 222.319.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 17.309.645
Banka Kredileri
17.309.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.196.908 205.009.831
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.196.908 205.009.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.557.561 1.540.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.557.561 1.540.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.557.561 1.540.340
Ticari Borçlar
10 1.059.317.391 699.208.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 529.243 388.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.058.788.148 698.819.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.495.084 5.411.210
Diğer Borçlar
11 274.715 166.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
274.715 166.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 9.062.040 4.915.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 530.439 356.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 469.731 283.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
60.708 73.088
ARA TOPLAM
1.287.434.138 933.918.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.287.434.138 933.918.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.135.620 1.341.280
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.135.620 1.341.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.135.620 1.341.280
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 510.932 549.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 510.932 549.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 224.649 263.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.871.201 2.155.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.290.305.339 936.073.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 191.274.984 151.940.963
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.361.021 1.461.021
Yasal Yedekler
1.461.021 1.461.021
Girişim Sermayesi Fonu
5.900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
45.164.354 952.411
Net Dönem Karı veya Zararı
38.036.021 48.813.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.274.984 151.940.963
TOPLAM KAYNAKLAR
1.481.580.323 1.088.014.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
276.506 4.395.551 -4.672.057 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.427 6.260.674 6.364.101 6.364.101
Dönem Karı (Zararı)
27 6.260.674 6.260.674 6.260.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.427 103.427 103.427
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 607.285 425.000 2.117.176 14.716.311 6.260.674 42.532.788 42.532.788
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963
Transferler
5.900.000 44.211.943 -50.111.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 38.036.021 38.036.021 38.036.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 7.361.021 45.164.354 191.274.984 191.274.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 38.036.021 6.260.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 103.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 103.427
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 103.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 103.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.036.021 6.364.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.036.021 6.364.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930968


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.