KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 18:27
KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 88.236.558 30.852.148
Satışların Maliyeti
28 -50.732.089 -15.305.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.504.469 15.546.755
BRÜT KAR (ZARAR)
37.504.469 15.546.755
Genel Yönetim Giderleri
29 -24.899.435 -13.295.988
Pazarlama Giderleri
29 -4.557.176 -2.449.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.013.825 16.450.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.016.499 -14.465.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.045.184 1.785.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 228.683 486.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.273.867 2.272.800
Finansman Gelirleri
32 1.952.463 2.092.689
Finansman Giderleri
33 -3.969.764 -1.831.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.256.566 2.534.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.584.509 -928.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.627.882 -766.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 43.373 -162.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.672.057 1.605.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.672.057 1.605.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.672.057 1.605.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,25300000 0,08690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.593.434 8.566.337
Dönem Karı (Zararı)
4.672.057 1.605.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.310.694 2.237.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18,19 1.618.363 522.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-176.695 186.824
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11,12 -176.695 186.824
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
604.756 160.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 604.756 160.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.908.444 446.142
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.072.458 -118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 2.983.196 446.260
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.472
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.584.509 928.707
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-228.683
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -228.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.883.072 5.639.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.912.095 12.106.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -117.912.095 12.106.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.450.581 -169.970
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.195 27.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.459.776 -197.507
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 24.778 -28.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.726.330 -6.517.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 62.621.219 -6.517.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.318.680 79.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.949 185.229
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-336.520 185.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-332.235 -16.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-332.235 -13.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.900.321 9.482.696
Alınan Faiz
10 1.072.458 118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -676.146 -75.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.089.425 -841.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.708.117 1.116.214
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 274.022 1.337.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
418.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 418.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.400.859 -221.501
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -4.198.598 -85.461
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -202.261 -136.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.155.741 -5.397.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.364.679 -4.951.365
Kredilerden Nakit Girişleri
8 18.176.029 -4.951.365
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 36.188.650
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-560.021
Ödenen Faiz
-2.648.917 -446.260
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.145.810 4.284.926
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
78.083 425.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.067.727 4.710.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.462.773 3.752.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.395.046 8.462.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 92.260.894 19.353.398
Finansal Yatırımlar
446.480 720.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
446.480 720.502
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 446.480 720.502
Ticari Alacaklar
143.335.766 25.244.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 143.335.766 25.244.682
Diğer Alacaklar
4.931.478 5.151.786
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.931.478 5.142.591
Peşin Ödenmiş Giderler
244.015 311.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 244.015 311.676
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 79
Diğer Dönen Varlıklar
337.544 9.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 337.544 9.150
ARA TOPLAM
241.556.177 50.791.273
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
241.556.177 50.791.273
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7 476.030 476.030
Diğer Alacaklar
6.277.551 606.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.277.551 606.662
Maddi Duran Varlıklar
4.357.530 1.055.625
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 2.162.740 315.917
Taşıtlar
18 724.214 138.586
Mobilya ve Demirbaşlar
18 276.693 173.912
Özel Maliyetler
18 1.193.883 426.340
Diğer Maddi Duran Varlıklar
870
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.284.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
731.414 664.883
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 731.414 664.883
Peşin Ödenmiş Giderler
43.796 913
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 43.796 913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.171.316 2.804.113
TOPLAM VARLIKLAR
255.727.493 53.595.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.698.959
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.811.779
Banka Kredileri
8 4.811.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.887.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 49.887.180
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
849.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
849.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 849.377
Ticari Borçlar
159.593.893 20.892.340
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 159.488.782 20.892.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.650.794 332.114
Diğer Borçlar
145.320 221.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 66.749 221.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 538.457 968
Kısa Vadeli Karşılıklar
140.476 139.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 90.268 139.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 50.208
ARA TOPLAM
217.617.276 21.586.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.617.276 21.586.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.647.769
Diğer Borçlar
182.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
182.015
Uzun Vadeli Karşılıklar
164.561 303.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 164.561 303.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 129.200 157.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.941.530 643.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.558.806 22.229.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.168.687 31.365.594
Ödenmiş Sermaye
27 18.467.325 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.983 -113.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-60.983 -113.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
928.858 850.775
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.858 425.775
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.840.670 1.334.933
Yasal Yedekler
1.840.670 1.334.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.320.760 9.220.906
Net Dönem Karı veya Zararı
4.672.057 1.605.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.168.687 31.365.594
TOPLAM KAYNAKLAR
255.727.493 53.595.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
425.000 -220 424.780 424.780
Diğer Düzeltmeler
362.153 -362.153
Transferler
27 -712.500 2.018.481 -1.305.981
Dönem Karı (Zararı)
27 1.605.591 1.605.591 1.605.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.527 360.120 336.593 336.593
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Transferler
27 505.737 1.099.854 -1.605.591
Dönem Karı (Zararı)
27 4.672.057 4.672.057 4.672.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.953 78.083 131.036 131.036
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.672.057 1.605.591
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.953 -23.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 67.889 -30.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.936 6.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -14.936 6.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
78.083 360.120
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.083 360.120
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
78.083 360.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.036 336.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.803.093 1.942.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.803.093 1.942.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820149


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2190 Değişim: -3,31%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0658 Değişim: -2,97%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
762,73 Değişim: -2,06%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.