KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:27
KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not 28 8.015.095 820.881.956
Satışların Maliyeti
Not 28 -3.785.723 -817.100.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.229.372 3.781.575
BRÜT KAR (ZARAR)
4.229.372 3.781.575
Genel Yönetim Giderleri
Not 29 -2.952.573 -3.091.268
Pazarlama Giderleri
Not 29 -585.060 -274.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not 31 1.971.636 2.992.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not 31 -1.524.011 -2.694.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.139.364 713.551
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not 32 -93.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.139.364 620.435
Finansman Gelirleri
Not 32 132.287 75.108
Finansman Giderleri
Not 33 -348.851 -97.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
922.800 598.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -263.122 -139.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -263.251 -144.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 129 4.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
659.678 458.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
659.678 458.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
659.678 458.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -57.587 1.481.962 6.378.576 2.889.540 29.159.816 29.159.816
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not 27 2.889.540 -2.889.540 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not 27 -10.462 458.458 447.996 447.996
Dönem Karı (Zararı)
458.458 458.458 458.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.462 -10.462 -10.462
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -68.049 1.481.962 9.268.116 458.458 29.607.812 29.607.812
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not 27 -712.500 2.018.481 -1.305.981 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not 27 12.948 62.423 659.678 735.049 735.049
Dönem Karı (Zararı)
659.678 659.678 659.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.948 62.423 75.371 75.371
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
Not 27 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -77.461 128.078 972.780 9.583.279 659.678 29.733.679 29.733.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.790.684 797.780
Dönem Karı (Zararı)
659.678 458.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
682.802 290.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 18-19 126.939 80.541
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not 11-12 -6.896 890
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.896 890
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.777 73.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not 24 76.777 73.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
187.400 -17.876
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -47.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 187.400 29.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.460 13.514
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35.460 13.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 35 263.122 139.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.725.206 -540.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -3.291.273 4.178.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.291.273 4.178.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.518 1.721.215
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not 11 -8.206 1.721.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not 15 -156.385 242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -5.099.235 -6.561.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.099.235 -6.561.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 20 66.377 -313.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.963 190.854
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 11 -100.963 190.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.209 243.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not 26 -38.929 243.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.382.726 208.439
Ödenen Faiz
Not 10 -187.400 -29.313
Alınan Faiz
Not 10 1.103 48.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not 22-24 -35.122 -33.797
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not 35 -186.539 604.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.458.838 -297.067
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.485.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 506.530
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not 18-19 506.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 17-19 -26.339 -803.597
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 17-19 -17.339 -771.141
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 17-19 -9.000 -32.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.949.794
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.949.794
Kredilerden Nakit Girişleri
5.949.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-382.052 500.713
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
128.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-253.974 500.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not 6 3.752.072 11.105.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not 6 3.498.098 11.606.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not 36 659.678 458.458
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.948 -10.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not 24 16.600 -13.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not 35 -3.652 2.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -3.652 2.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
62.423 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.423 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
62.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.371 -10.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
735.049 447.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
735.049 447.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.503.742 9.769.236
Finansal Yatırımlar
7 573.040 2.058.217
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 573.040 2.058.217
Ticari Alacaklar
10 40.836.315 37.538.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 40.836.315 37.538.146
Diğer Alacaklar
11 4.690.972 3.890.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 120.044 36.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.570.928 3.853.664
Peşin Ödenmiş Giderler
15 356.561 200.863
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 356.561 200.863
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.406 6.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 45.406 6.477
ARA TOPLAM
58.006.036 53.463.335
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.006.036 53.463.335
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 108.313 108.313
Diğer Alacaklar
11 989.024 1.698.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 989.024 1.698.082
Maddi Duran Varlıklar
18 1.345.192 1.442.524
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 421.464 458.049
Taşıtlar
18 200.367 220.586
Mobilya ve Demirbaşlar
18 198.957 210.899
Özel Maliyetler
18 522.479 550.720
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 1.925 2.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 576.265 579.534
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 576.265 579.534
Peşin Ödenmiş Giderler
84.219 83.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 84.219 83.532
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.103.013 3.911.985
TOPLAM VARLIKLAR
61.109.049 57.375.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.901.159 4.951.365
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.901.159 4.951.365
Banka Kredileri
8 10.901.159 4.951.365
Ticari Borçlar
10 19.425.263 22.536.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.425.263 22.536.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 319.266 252.889
Diğer Borçlar
11 13.291 51.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.291 51.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 262.840 76.301
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 167.470 136.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 128.303 96.921
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 39.167 39.167
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 13.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.280
ARA TOPLAM
31.089.289 28.016.949
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.089.289 28.016.949
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 75.924 167.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 75.924 167.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 204.958 191.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 204.958 191.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.199 1.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.081 359.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.375.370 28.376.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 29.733.679 28.998.630
Ödenmiş Sermaye
18.467.325 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.461 -90.409
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-77.461 -90.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
128.078 65.655
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
128.078 65.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
972.780 1.685.280
Yasal Yedekler
972.780 1.685.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.583.279 7.564.798
Net Dönem Karı veya Zararı
659.678 1.305.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.733.679 28.998.630
TOPLAM KAYNAKLAR
61.109.049 57.375.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682843


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 20.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,2630 Değişim: 0,56%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2684
Açılış: 9,2118
10,8043 Değişim: 0,50%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8243
Açılış: 10,7502
531,70 Değişim: 0,74%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 532,28
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.