KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2020 - 15:10
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü Tutarları Sehven Hatalı Girilmiş Olup Genel Kurul Toplantı Tutanağına Göre Düzeltilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü Tutarları Sehven Hatalı Girilmiş Olup Genel Kurul Toplantı Tutanağına Göre Düzeltilmiştir

Karar Tarihi 11.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Peşin 8.239,4846187 823.948,46187 15 7.003,5619258 700.356,19258
B Grubu, INDES, TREINDX00019 Peşin 0,3648192 36,48192 15 0,3100963 31,00963

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 30.06.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 0 0
B Grubu, INDES, TREINDX00019 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 Perşembe günü saat 09:30'da yapılan olağan genel kurul toplantı sonucunda kar dağıtım tarihi 29.06.2020 olarak belirlenmiştir.
Gündem İlave Maddeleri
8. Gündem Maddesi İlave Değişikliği :
2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşüldü
- Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere 2019 yılı karının dağıtılmaması, Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 103.677.792 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 92.501.407 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması,oy çokluğu ile reddedilmiştir.
Şirket pay sahiplerinden Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen kar dağıtım önerisi ek madde olarak okundu
a) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,
b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 92.501.407 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 361.137 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 92.862.544 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 20.429.760 TL ( % 0,364819 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,364819 TL) toplam net 17.365.295,73 TL (% 0,3100963 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3100963 TL) kar payı dağıtılması,
c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 92.862.544 TL'den 1. temettü tutarı olan 20.429.760 TL düşüldükten sonra kalan 72.432.784 TL'den A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 2.621.639,22 TL (1 TL nominal değerli hisseye 8.239,48 TL ) net 2.228.393,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 7.003,56 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,
- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,
- Kar dağıtımına 29.06.2020 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 İndeks Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 56.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 33.144.430
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir."

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 121.787.781 118.362.029
4. Vergiler ( - ) 29.286.374 14.684.237
5. Net Dönem Kârı 92.501.407 103.677.792
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.501.407 103.677.792
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 361.137 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.862.544 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 20.429.760 0
* Nakit 20.429.760 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.621.639,22 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.025.140 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 67.424.868,21 78.601.253,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.228.393,3336 0 2,4 7.003,561926 700.356,1926
B Grubu 17.365.295,73 0 18,77 0,3100963 31,00963
TOPLAM 19.593.689,06 0 21,18 0,3498873 34,98873

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 18.06.2020 Perşembe günü saat 09:30'da yapılan olağan genel kurul toplantı sonucunda kar dağıtım tarihi 29.06.2020 olarak belirlenmiştir.
Gündem İlave Maddeleri
8. Gündem Maddesi İlave Değişikliği :
2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşüldü
- Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere 2019 yılı karının dağıtılmaması, Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 103.677.792 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 92.501.407 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması,oy çokluğu ile reddedilmiştir.
Şirket pay sahiplerinden Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen kar dağıtım önerisi ek madde olarak okundu
a) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,
b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 92.501.407 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 361.137 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 92.862.544 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 20.429.760 TL ( % 0,364819 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,364819 TL) toplam net 17.365.295,73 TL (% 0,3100963 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3100963 TL) kar payı dağıtılması,
c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 92.862.544 TL'den 1. temettü tutarı olan 20.429.760 TL düşüldükten sonra kalan 72.432.784 TL'den A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 2.621.639,22 TL (1 TL nominal değerli hisseye 8.239,48 TL ) net 2.228.393,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 7.003,56 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,
- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,
- Kar dağıtımına 29.06.2020 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852867


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4525 Değişim: 0,57%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4701
Açılış: 13,3767
15,2596 Değişim: 0,76%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,13 Değişim: 0,27%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.