KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:15
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -69.226.672 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -3.643.471 0 -3.643.471 0 0 0 0 0 0 72.644.953 0 0 0 0 113.836.664 0 0 0 562.934.379 103.277.683 666.212.062 993.131.338 151.458.290 1.144.589.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.238.582 483.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 960.861 572.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -18.796 3.792
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 30.296.517 -92.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.329.399 24.770.379
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -61.292.748 -34.918.366
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 111.271.101 65.865.202
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.387.915 -1.916.974
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 5.738.961 -4.259.483
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 46.101.095 18.067.535
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -21.530.209 -53.025.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.990.246 53.347.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.963.187 68.660.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 317.481 -32.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -239.136.428 -135.839.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 88.811.657 145.332.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.980.231 -24.773.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.223.189 112.760.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -633.015 -79.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -119.397.223 -22.382.535
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-127.909.982 -86.525.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-269.530 -282.322
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 173.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.728
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -269.530 -456.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -269.530 -429.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -26.422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.173.053 -473.046.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 634.793.484 195.750.396
Kredilerden Nakit Girişleri
8 634.793.48473.358.485 -46.400.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.159.614 -469.555.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.159.614 -469.555.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.094.828.248 1.318.809.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.911.668.634 849.254.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.912.023.303 2.095.002.284
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 3.549.001.407 3.553.845.206
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 338.631 1.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.548.662.776 3.553.844.088
Diğer Alacaklar
11 1.247.529 1.565.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.247.529 1.565.010
Türev Araçlar
12 3.059.590 42.950.689
Stoklar
13 1.213.080.628 983.955.474
Peşin Ödenmiş Giderler
15 95.297.726 41.148.906
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.678 16.467
Diğer Dönen Varlıklar
26 141.747.399 120.217.190
ARA TOPLAM
6.915.464.260 6.838.701.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.915.464.260 6.838.701.226
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 55.456.719 55.742.575
Maddi Duran Varlıklar
18 28.962.967 29.521.712
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 12.186.337 11.733.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.344.051 12.668.620
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.446.352 10.770.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 27.555.814 3.734.975
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.544.829 113.440.500
TOPLAM VARLIKLAR
7.051.009.089 6.952.141.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.200.294.841 1.120.922.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 4.339.641.307 4.253.217.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 120.947 96.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.339.520.360 4.253.120.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.630.600 1.250.015
Diğer Borçlar
11 36.270.074 32.289.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 36.270.074 32.289.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 115.640.096 221.255.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 69.127.799 119.286.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 122.507.658 92.229.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 122.507.658 92.229.937
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
5.885.112.375 5.840.451.964
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.885.112.375 5.840.451.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.487.538 6.774.488
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.819.548 11.962.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.819.548 11.962.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.307.086 18.737.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.906.419.461 5.859.189.241
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 993.131.338 948.166.507
Ödenmiş Sermaye
224.000.000 224.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-69.226.672 -4.979.617
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.643.471 -1.775.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.643.471 -1.775.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.643.471 -1.775.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.644.953 64.843.261
Yabancı Para Çevrim Farkları
72.644.953 64.843.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
113.836.664 46.315.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
562.934.379 227.417.678
Net Dönem Karı veya Zararı
103.277.683 403.037.567
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 151.458.290 144.785.978
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.144.589.628 1.092.952.485
TOPLAM KAYNAKLAR
7.051.009.089 6.952.141.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.168.474.374 2.871.093.244
Satışların Maliyeti
28 -4.948.403.350 -2.757.342.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
220.071.024 113.750.564
BRÜT KAR (ZARAR)
-15.364.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 119.417.289 122.795.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -110.887.836 -119.476.138
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.521.905 82.432.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 173.728
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.521.905 82.605.898
Finansman Gelirleri
33 82.267.726 36.297.435
Finansman Giderleri
33 -104.582.897 -41.309.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.206.734 77.593.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.101.095 -18.067.535
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -69.238.676 -6.380.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 23.137.581 -11.687.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.105.639 59.526.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.105.639 59.526.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.827.956 4.918.575
Ana Ortaklık Payları
103.277.683 54.607.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,46106100 0,24378400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.023.133 36.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.023.133 36.281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.801.692 7.485.285
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.801.692 7.485.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.778.559 7.521.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.884.198 67.047.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.672.312 4.906.105
Ana Ortaklık Payları
109.211.886 62.141.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027906


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.