KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:19
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 2.025.140 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.799 0 -9.799 0 0 0 0 0 0 10.986.005 0 0 0 10.986.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.591.520 102.591.520 113.567.726 24.183.569 137.751.295
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 102.591.520 102.591.520 102.591.520 24.182.384 126.773.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.799 -9.799 0 10.986.005 10.986.005 0 0 10.976.206 1.185 10.977.391
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 -11.913.128 -40.870.856 -52.783.984
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -22.991.482 -22.991.482 -22.991.482 0 -22.991.482
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.218.176 0 -1.218.176 0 0 0 0 0 0 26.363.043 0 0 0 26.363.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.338.750 102.591.520 408.930.270 518.322.776 111.960.894 630.283.670
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 10.645.156 0 0 0 132.700.597 -143.345.753 -10.645.156 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.691 0 -68.691 0 0 0 0 0 0 9.775.763 0 0 0 9.775.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.713.184 136.713.184 146.420.256 13.712.305 160.132.561
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 136.713.184 136.713.184 136.713.184 13.679.965 150.393.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.691 -68.691 0 0 9.775.763 9.775.763 0 0 9.707.072 32.340 9.739.412
Sermaye Arttırımı
168.000.000 0 0 0 0 -168.000.000 -168.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -48.725.846 -48.725.846 -48.725.846 0 -48.725.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.273.812 0 0 0 0 0 0 -3.273.812 0 -3.273.812
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -4.979.617 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.187.648 0 -1.187.648 0 0 0 0 0 0 33.028.340 0 0 0 33.028.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.288.501 136.713.184 364.001.685 650.486.360 124.576.738 775.063.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.312.252 118.425.769
Dönem Karı (Zararı)
150.393.150 126.773.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.122.085 82.723.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 12.419.045 7.522.380
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.507.673 8.236.861
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.809.847 1.004.228
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.697.826 7.232.633
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.005.958 -11.821.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.090.092 1.646.349
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.556 -128.297
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.080.494 -13.339.650
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.446.415 40.489.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -124.480.295 -64.911.175
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 214.575.123 103.524.767
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 335.000 35.561
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.016.587 1.840.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 53.498.193 40.634.218
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -11.743.283 -2.337.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.615.149 -128.387.567
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -217.803.794 -645.263.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 100.474 24.843.882
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -83.376.739 -12.462.961
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 219.708.310 509.042.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.243.400 -4.547.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
207.900.086 81.110.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -874.274 -690.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -52.958.869 -31.947.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.754.691 69.953.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.337.189 -84.618.838
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -65.105.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 173.730 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.730 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -5.135.345 -1.566.679
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.950.574 -1.498.787
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -184.771 -67.892
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.440.678 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -6.816.252 -17.946.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.690.921 299.297.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.207.744.909 1.300.501.932
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.207.744.909 1.300.501.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.341.670.264 -948.991.027
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.341.670.264 -948.991.027
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.411.016 -5.966.463
Ödenen Temettüler
-48.725.846 -22.991.482
Ödenen Faiz
32-33 -97.628.704 -23.254.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-216.715.858 333.104.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-216.715.858 333.104.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.318.809.627 280.186.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.102.093.769 613.291.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.102.090.413 1.318.962.511
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 2.227.882.093 2.013.904.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 236.237 83.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.227.645.856 2.013.821.560
Diğer Alacaklar
11 1.404.131 1.504.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.404.131 1.504.605
Türev Araçlar
12 14.586.871 0
Stoklar
13 591.024.444 509.345.531
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.581.808 21.521.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 12.490 44.327
Diğer Dönen Varlıklar
26 73.268.560 61.525.277
ARA TOPLAM
4.040.850.810 3.926.808.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.040.850.810 3.926.808.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 56.040.432 50.613.789
Maddi Duran Varlıklar
18 29.704.935 26.907.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 13.674.510 15.186.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.624.526 17.604.599
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.726.827 15.706.900
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 20.050.170 24.213.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.133.514 134.564.967
TOPLAM VARLIKLAR
4.173.984.324 4.061.373.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 753.756.740 853.800.118
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 2.512.685.705 2.292.642.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 86.395 256.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.512.599.310 2.292.386.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.163.965 996.155
Diğer Borçlar
11 24.210.346 32.453.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.210.346 32.453.746
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 27.721.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 35.007.598 102.738.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 16.499.684 22.101.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 37.314.183 42.410.233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 37.314.183 42.410.233
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
3.380.638.221 3.374.864.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.380.638.221 3.374.864.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.240.802 10.797.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.042.203 8.780.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.042.203 8.780.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.283.005 19.578.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.398.921.226 3.394.442.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 650.486.360 556.065.762
Ödenmiş Sermaye
224.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.979.617 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.187.648 -1.118.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.187.648 -1.118.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.187.648 -1.118.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.028.340 23.252.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.028.340 23.252.577
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.315.798 35.670.642
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.288.501 311.313.750
Net Dönem Karı veya Zararı
136.713.184 143.345.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 124.576.738 110.864.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
775.063.098 666.930.195
TOPLAM KAYNAKLAR
4.173.984.324 4.061.373.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.069.333.224 7.049.600.439 3.302.493.461 3.026.436.251
Satışların Maliyeti
28 -8.699.051.191 -6.789.229.643 -3.164.913.808 -2.928.515.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
370.282.033 260.370.796 137.579.653 97.920.461
BRÜT KAR (ZARAR)
370.282.033 260.370.796 137.579.653 97.920.461
Genel Yönetim Giderleri
29 -60.279.257 -49.902.426 -21.042.532 -17.253.327
Pazarlama Giderleri
29 -47.010.464 -39.121.211 -16.213.428 -13.672.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 237.062.114 203.004.775 51.863.896 82.498.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -235.344.856 -179.424.517 -45.633.548 -67.043.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
264.709.570 194.927.417 106.554.041 82.449.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.034.408 4.903 860.680 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 -1.294.086 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
265.743.978 193.638.234 107.414.721 82.449.823
Finansman Gelirleri
33 117.662.645 97.847.321 20.726.529 32.622.395
Finansman Giderleri
33 -179.515.280 -124.077.433 -57.333.945 -39.117.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.891.343 167.408.122 70.807.305 75.954.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.498.193 -40.634.218 -19.438.674 -19.074.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -47.356.932 -37.936.533 -16.565.935 -16.089.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.141.261 -2.697.685 -2.872.739 -2.984.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.393.150 126.773.904 51.368.631 56.880.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.393.150 126.773.904 51.368.631 56.880.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.679.966 24.182.384 1.742.418 9.552.987
Ana Ortaklık Payları
136.713.184 102.591.520 49.626.213 47.327.500
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,61032700 0,45799800 0,22154600 0,21128300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.351 -8.614 251.933 111.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.351 -8.614 251.933 111.507
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.775.763 10.986.005 1.114.707 7.087.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.775.763 10.986.005 1.114.707 7.087.683
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.739.412 10.977.391 1.366.640 7.199.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.132.562 137.751.295 52.735.271 64.079.677
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.712.306 24.183.569 1.728.384 9.563.277
Ana Ortaklık Payları
146.420.256 113.567.726 51.006.887 54.516.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975906


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.877 Değişim: 1,05% Hacim : 14.230 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4121 Değişim: 0,79%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2124 Değişim: 0,99%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
765,01 Değişim: 0,48%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.