" />

KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:14
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 2.025.140 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.016 0 -111.016 0 0 0 0 0 0 3.898.322 0 0 0 3.898.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.264.020 55.264.020 59.051.326 14.620.292 73.671.618
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 55.264.020 55.264.020 55.264.020 14.629.397 69.893.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.016 -111.016 0 3.898.322 3.898.322 0 0 3.787.306 -9.105 3.778.201
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 -11.913.128 -40.881.379 -52.794.507
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -23.051.398 -23.051.398 -23.051.398 0 -23.051.398
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.319.393 0 -1.319.393 0 0 0 0 0 0 19.275.360 0 0 0 19.275.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.278.834 55.264.020 361.542.854 463.746.460 102.387.094 566.133.554
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 10.645.156 0 0 0 132.700.597 -143.345.753 -10.645.156 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334.658 0 -334.658 0 0 0 0 0 0 8.661.056 0 0 0 8.661.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.086.971 87.086.971 95.413.369 11.983.922 107.397.291
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 87.086.971 87.086.971 87.086.971 11.937.548 99.024.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.658 -334.658 0 0 8.661.056 8.661.056 0 0 8.326.398 46.374 8.372.772
Sermaye Arttırımı
168.000.000 0 0 0 0 -168.000.000 -168.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -48.725.846 -48.725.846 -48.725.846 0 -48.725.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.453.615 0 -1.453.615 0 0 0 0 0 0 31.913.633 0 0 0 31.913.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.288.501 87.086.971 314.375.472 602.753.285 122.848.355 725.601.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.865.237 385.873.365
Dönem Karı (Zararı)
99.024.519 69.893.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.044.201 55.521.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 8.235.207 4.917.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.691.546 7.882.306
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.156.871 557.818
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.534.675 7.324.488
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.021.021 -15.689.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.098.681 1.206.299
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -18.505 -132.134
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.940.845 -16.764.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.590.506 26.178.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -78.078.770 -34.731.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 141.807.331 61.966.503
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.319.927 1.362.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.818.128 -2.418.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 34.059.519 21.559.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -27.553.598 10.673.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.254.163 197.656.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -114.585.195 -261.809.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 37.526 24.649.097
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -143.108.256 159.191.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 205.828.122 277.529.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.426.360 -1.904.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.814.557 323.071.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -327.082 -586.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -27.216.122 -20.403.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.406.116 83.792.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.439.924 -84.191.541
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -65.105.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 173.728 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.728 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.056.705 -1.139.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -872.202 -1.139.382
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -184.503 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.556.947 -17.946.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.398.533 183.001.492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 610.672.991 1.039.149.747
Kredilerden Nakit Girişleri
8 610.672.991 1.039.149.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -716.234.052 -812.262.964
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -716.234.052 -812.262.964
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.929.163 -3.758.071
Ödenen Temettüler
-48.725.846 -23.051.398
Ödenen Faiz
32-33 -68.182.463 -17.075.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-208.973.220 484.683.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-208.973.220 484.683.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.318.809.627 280.186.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.109.836.407 764.869.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.109.625.433 1.318.962.511
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 2.128.151.185 2.013.904.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 10.725 83.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.128.140.460 2.013.821.560
Diğer Alacaklar
11 1.467.079 1.504.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.467.079 1.504.605
Türev Araçlar
12 2.065.988 0
Stoklar
13 650.919.112 509.345.531
Peşin Ödenmiş Giderler
15 36.772.217 21.521.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 110.489 44.327
Diğer Dönen Varlıklar
26 89.078.875 61.525.277
ARA TOPLAM
4.018.190.378 3.926.808.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.018.190.378 3.926.808.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 54.644.581 50.613.789
Maddi Duran Varlıklar
18 26.430.212 26.907.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 14.951.102 15.186.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 15.048.690 17.604.599
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.150.991 15.706.900
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.727.429 24.213.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.840.955 134.564.967
TOPLAM VARLIKLAR
4.152.031.333 4.061.373.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 785.298.499 853.800.118
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 2.496.150.590 2.292.642.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 84.912 256.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.496.065.678 2.292.386.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.096.425 996.155
Diğer Borçlar
11 8.027.386 32.453.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.027.386 32.453.746
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 27.721.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 44.566.374 102.738.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 25.676.496 22.101.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 46.332.573 42.410.233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 46.332.573 42.410.233
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
3.407.148.343 3.374.864.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.148.343 3.374.864.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.368.456 10.797.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.912.894 8.780.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.912.894 8.780.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.281.350 19.578.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.426.429.693 3.394.442.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 602.753.285 556.065.762
Ödenmiş Sermaye
224.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.453.615 -1.118.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.453.615 -1.118.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.453.615 -1.118.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.913.633 23.252.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.913.633 23.252.577
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.315.798 35.670.642
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.288.501 311.313.750
Net Dönem Karı veya Zararı
87.086.971 143.345.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 122.848.355 110.864.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
725.601.640 666.930.195
TOPLAM KAYNAKLAR
4.152.031.333 4.061.373.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.766.839.763 4.023.164.188 2.895.746.519 2.044.202.513
Satışların Maliyeti
28 -5.534.137.383 -3.860.713.853 -2.776.794.703 -1.961.262.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.702.380 162.450.335 118.951.816 82.940.314
BRÜT KAR (ZARAR)
232.702.380 162.450.335 118.951.816 82.940.314
Genel Yönetim Giderleri
29 -39.236.725 -32.649.099 -19.963.940 -18.885.878
Pazarlama Giderleri
29 -30.797.036 -25.448.525 -15.432.346 -12.179.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 185.198.218 120.506.275 62.402.999 34.395.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -189.711.308 -112.381.392 -70.235.170 -29.731.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.155.529 112.477.594 75.723.359 56.539.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 173.728 4.903 0 4.903
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 -1.294.086 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.329.257 111.188.411 75.723.359 56.544.213
Finansman Gelirleri
33 96.936.116 65.224.926 60.638.681 29.613.780
Finansman Giderleri
33 -122.181.335 -84.960.110 -80.871.764 -40.948.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
133.084.038 91.453.227 55.490.276 45.209.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.059.519 -21.559.810 -15.991.984 -10.945.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -30.790.997 -21.847.001 -24.410.680 -12.078.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.268.522 287.191 8.418.696 1.133.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.024.519 69.893.417 39.498.292 34.264.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.024.519 69.893.417 39.498.292 34.264.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.937.548 14.629.397 7.018.973 4.931.881
Ana Ortaklık Payları
87.086.971 55.264.020 32.479.319 29.332.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,38878100 0,24671400 0,14499700 0,13094900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-288.284 -120.121 -324.565 -97.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-288.284 -120.121 -324.565 -97.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.661.056 3.898.322 1.175.771 4.044.970
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.661.056 3.898.322 1.175.771 4.044.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.372.772 3.778.201 851.206 3.947.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.397.291 73.671.618 40.349.498 38.211.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.983.922 14.620.292 7.077.817 9.494.440
Ana Ortaklık Payları
95.413.369 59.051.326 33.271.681 28.717.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.998 Değişim: 0,06% Hacim : 15.002 Mio.TL Son veri saati : 10:26
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 10.998
Açılış: 10.989
32,9883 Değişim: 0,55%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8695 Değişim: 0,75%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.517,56 Değişim: -0,46%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.