KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 18:32
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 92.530.623 -92.530.623 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.799 0 -33.799 0 0 0 0 0 0 3.050.369 0 0 0 3.050.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.931.464 25.931.464 28.948.034 9.694.374 38.642.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 25.931.464 25.931.464 25.931.464 9.697.516 35.628.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.799 -33.799 0 3.050.369 3.050.369 0 0 3.016.570 -3.142 3.013.428
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.242.176 0 -1.242.176 0 0 0 0 0 0 18.427.407 0 0 0 18.427.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 331.355.372 25.931.464 357.286.836 456.694.566 97.464.836 554.159.402
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 143.345.753 -143.345.753 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.751 0 48.751 0 0 0 0 0 0 7.485.285 0 0 0 7.485.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.607.652 54.607.652 62.141.688 4.906.105 67.047.793
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 54.607.652 54.607.652 54.607.652 4.918.575 59.526.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.751 48.751 0 0 7.485.285 7.485.285 0 0 7.534.036 -12.470 7.521.566
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.070.206 0 -1.070.206 0 0 0 0 0 0 30.737.862 0 0 0 30.737.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 454.659.503 54.607.652 509.267.155 618.207.450 115.770.538 733.977.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.773.003 238.820.036
Dönem Karı (Zararı)
59.526.227 35.628.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-113.433 30.598.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 4.120.959 2.396.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.470.148 6.483.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.341.139 580.007
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.129.009 5.903.033
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
483.132 -8.618.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 572.021 718.752
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.792 1.204
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -92.681 -9.338.134
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.770.379 17.226.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -34.918.366 -19.644.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 65.865.202 32.561.406
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.916.974 2.190.308
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -4.259.483 2.119.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 18.067.535 10.614.600
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -53.025.586 2.496.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.347.434 123.034.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 68.660.530 240.155.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -32.412 24.980.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -135.839.693 103.481.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 145.332.250 -237.256.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.773.241 -8.325.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112.760.228 189.262.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -79.642 -537.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -22.382.535 -10.052.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-86.525.048 60.147.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-282.322 -80.806.821
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -65.105.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 173.728 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.728 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -456.050 -736.909
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-429.628 -736.909
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.422 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.964.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-473.046.027 163.037.148
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 195.750.396 808.004.719
Kredilerden Nakit Girişleri
8 195.750.396 808.004.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -619.993.173 -635.639.333
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -619.993.173 -635.639.333
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.402.560 -1.587.866
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -46.400.690 -7.740.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-469.555.346 321.050.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-469.555.346 321.050.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.318.809.627 280.186.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 849.254.281 601.236.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 849.294.483 1.318.962.511
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 1.947.162.547 2.013.904.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 996 83.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.947.161.551 2.013.821.560
Diğer Alacaklar
11 1.537.017 1.504.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.537.017 1.504.605
Türev Araçlar
12 31.996.831 0
Stoklar
13 642.056.215 509.345.531
Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.169.052 21.521.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 5.832 44.327
Diğer Dönen Varlıklar
26 114.550.863 61.525.277
ARA TOPLAM
3.615.772.840 3.926.808.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.615.772.840 3.926.808.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 50.362.266 50.613.789
Maddi Duran Varlıklar
18 26.695.895 26.907.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 15.490.125 15.186.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16.296.168 17.604.599
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 14.398.469 15.706.900
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 13.844.108 24.213.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.727.503 134.564.967
TOPLAM VARLIKLAR
3.738.500.343 4.061.373.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 455.546.735 853.800.118
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 2.436.057.671 2.292.642.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 88.696 256.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.435.968.975 2.292.386.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.106.905 996.155
Diğer Borçlar
11 7.680.505 32.453.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.680.505 32.453.746
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 27.721.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 35.850.865 102.738.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.099.404 22.101.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 42.321.344 42.410.233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 42.321.344 42.410.233
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
2.984.663.429 3.374.864.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.984.663.429 3.374.864.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.322.951 10.797.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.535.975 8.780.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.535.975 8.780.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.858.926 19.578.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.004.522.355 3.394.442.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 618.207.450 556.065.762
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.070.206 -1.118.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.070.206 -1.118.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.070.206 -1.118.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.737.862 23.252.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.737.862 23.252.577
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.670.642 35.670.642
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
454.659.503 311.313.750
Net Dönem Karı veya Zararı
54.607.652 143.345.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 115.770.538 110.864.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
733.977.988 666.930.195
TOPLAM KAYNAKLAR
3.738.500.343 4.061.373.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.871.093.244 1.978.961.675
Satışların Maliyeti
28 -2.757.342.680 -1.899.451.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.750.564 79.510.021
BRÜT KAR (ZARAR)
113.750.564 79.510.021
Genel Yönetim Giderleri
29 -19.272.785 -13.763.221
Pazarlama Giderleri
29 -15.364.690 -13.269.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 122.795.219 86.110.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -119.476.138 -82.649.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.432.170 55.938.284
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 173.728 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 -1.294.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.605.898 54.644.198
Finansman Gelirleri
33 36.297.435 35.611.146
Finansman Giderleri
33 -41.309.571 -44.011.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.593.762 46.243.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.067.535 -10.614.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.380.317 -9.768.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.687.218 -846.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.526.227 35.628.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.526.227 35.628.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.918.575 9.697.516
Ana Ortaklık Payları
54.607.652 25.931.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,97513700 0,46306200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.281 -36.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.281 -36.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.485.285 3.050.369
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.485.285 3.050.369
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.521.566 3.013.428
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.047.793 38.642.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.906.105 9.694.374
Ana Ortaklık Payları
62.141.688 28.948.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934486


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.