KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 18:13
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 -1.705.805 156.607 -1.083.994 -1.083.994 0 15.434.110 15.434.110 0 0 31.006.238 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892
Transferler
0 0 0 0 0 2.639.264 119.009.127 -121.648.391 -2.639.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.746 0 -21.746 0 0 0 0 0 0 -146.648 0 0 0 -146.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.089.769 36.089.769 35.921.375 5.125.852 41.047.227
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 36.089.769 36.089.769 36.089.769 5.126.460 41.216.229
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.746 -21.746 0 -146.648 -146.648 0 0 -168.394 -608 -169.002
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -5.827.099 -34.948.409
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.105.740 0 -1.105.740 0 0 0 0 0 0 15.287.462 0 0 0 15.287.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.645.502 0 0 0 243.799.749 36.089.769 279.889.518 383.231.867 117.898.843 501.130.710
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Transferler
0 0 2.025.140 0 0 0 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.016 0 -111.016 0 0 0 0 0 0 3.898.322 0 0 0 3.898.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.264.020 55.264.020 59.051.326 14.620.292 73.671.618
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 55.264.020 55.264.020 55.264.020 14.629.397 69.893.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.016 -111.016 0 0 3.898.322 3.898.322 0 0 3.787.306 -9.105 3.778.201
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.881.379 -52.794.507
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -23.051.398 -23.051.398 -23.051.398 0 -23.051.398
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.319.393 0 -1.319.393 0 0 0 0 0 0 19.275.360 0 0 0 19.275.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.278.834 55.264.020 361.542.854 463.746.460 102.387.094 566.133.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
385.873.365 -133.577.255
Dönem Karı (Zararı)
69.893.417 47.406.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.521.582 24.010.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 4.917.141 4.795.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.882.306 -2.349.820
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 557.818 1.161.597
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.324.488 -3.511.417
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.689.968 41.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.206.299 1.024.405
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -132.134 -141.499
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -16.764.133 -841.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.178.754 12.432.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -34.731.825 -48.802.162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 61.966.503 58.746.006
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.362.742 1.041.388
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.418.666 1.446.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 21.559.810 13.661.698
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 10.673.539 -4.570.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
197.656.631 -138.780.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -261.809.792 -96.912.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.649.097 -16.079.563
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 159.191.905 15.558.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 277.529.995 -33.277.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.904.574 -8.069.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
323.071.630 -67.363.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -586.531 -506.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -20.403.797 -25.693.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
83.792.063 -40.012.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.191.541 -7.773.829
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-65.105.734 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 117.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.799
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.139.382 -5.325.181
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.139.382 -5.300.181
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -25.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.946.425 -2.566.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.001.492 -25.732.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.039.149.747 478.964.886
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.039.149.747 478.964.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -812.262.964 -440.980.057
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -812.262.964 -440.980.057
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.758.071 -3.783.568
Ödenen Temettüler
-23.051.398 -41.121.310
Ödenen Faiz
32-33 -17.075.822 -18.812.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.683.316 -167.084.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.683.316 -167.084.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 280.186.223 446.124.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 764.869.539 279.040.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 765.123.854 280.477.178 447.577.112
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 1.925.995.916 1.448.031.188 770.534.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 170.861 1.572.842 812.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.925.825.055 1.446.458.346 769.722.317
Diğer Alacaklar
11 1.927.772 1.212.064 2.999.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 20.099 31.424 4.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.907.673 1.180.640 2.995.672
Türev Araçlar
12 0 1.613.674 0
Stoklar
13 397.041.238 535.194.424 295.603.245
Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.453.425 25.354.080 15.485.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 36.157 88.535 257.030
Diğer Dönen Varlıklar
26 44.558.053 27.866.841 16.474.166
ARA TOPLAM
3.161.136.415 2.319.973.503 1.549.014.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.161.136.415 2.319.973.503 1.549.014.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Diğer Alacaklar
11 39.509 39.509 51.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.509 39.509 51.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 2.110.197 3.221.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 50.416.837 32.955.273 26.278.641
Maddi Duran Varlıklar
18 27.067.107 26.421.363 27.194.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 16.028.979 15.660.461 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.781.619 5.390.026 5.746.292
Şerefiye
19 18.645.746 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.135.873 3.492.327 3.848.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.920.096 14.188.518 23.155.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.254.147 96.765.347 89.252.649
TOPLAM VARLIKLAR
1.638.267.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 829.238.515 470.736.951 271.958.921
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.482.880 5.580.603 27.130.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0 0
Ticari Borçlar
10 1.753.238.138 1.211.492.119 672.580.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 158.527 161.881 1.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.753.079.611 1.211.330.238 672.579.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.192.854 2.522.833 804.984
Diğer Borçlar
11 30.489.003 6.441.036 16.245.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 30.489.003 6.441.036 16.245.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 3.837.029 2.547.681
Türev Araçlar
12 1.452.549 0 6.226.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 38.415.208 68.593.793 63.781.575
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.384.921 9.941.718 22.828.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 46.575.791 49.546.584 49.218.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 46.575.791 49.546.584 49.218.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0 0
ARA TOPLAM
2.713.469.859 1.828.692.666 1.133.323.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.713.469.859 1.828.692.666 1.133.323.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.446.672 12.467.394 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.340.477 7.270.394 6.306.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.340.477 7.270.394 6.306.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 555 555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.787.149 19.738.343 9.911.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.734.257.008 1.848.431.009 1.143.235.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 463.746.460 439.659.660 376.431.802
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.319.393 -1.208.377 -1.083.994
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.319.393 -1.208.377 -1.083.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.319.393 -1.208.377 -1.083.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.275.360 15.377.038 15.434.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.275.360 15.377.038 15.434.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.645.642 38.620.502 31.006.238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
306.278.834 238.824.749 153.911.932
Net Dönem Karı veya Zararı
55.264.020 92.530.623 121.648.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 102.387.094 128.648.181 118.600.090
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
566.133.554 568.307.841 495.031.892
TOPLAM KAYNAKLAR
3.300.390.562 2.416.738.850 1.638.267.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.023.164.188 2.163.204.572 2.044.202.513 1.123.189.953
Satışların Maliyeti
28 -3.860.713.853 -2.048.510.887 -1.961.262.199 -1.063.973.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.450.335 114.693.685 82.940.314 59.216.513
BRÜT KAR (ZARAR)
162.450.335 114.693.685 82.940.314 59.216.513
Genel Yönetim Giderleri
29 -32.649.099 -26.820.591 -18.885.878 -12.155.999
Pazarlama Giderleri
29 -25.448.525 -21.315.692 -12.179.162 -10.526.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 120.506.275 126.639.041 34.395.470 60.552.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -112.381.392 -124.421.374 -29.731.434 -63.264.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.477.594 68.775.069 56.539.310 33.822.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.903 21.957 4.903 6.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -1.294.086 -2.219.784 0 -700.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.188.411 66.577.242 56.544.213 33.128.493
Finansman Gelirleri
33 65.224.926 47.396.528 29.613.780 16.874.225
Finansman Giderleri
33 -84.960.110 -52.905.140 -40.948.346 -20.029.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.453.227 61.068.630 45.209.647 29.973.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.559.810 -13.661.698 -10.945.210 -6.354.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -21.847.001 -7.561.318 -12.078.726 -5.582.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 287.191 -6.100.380 1.133.516 -771.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.893.417 47.406.932 34.264.437 23.619.142
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.893.417 47.406.932 34.264.437 23.619.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.629.397 11.317.163 4.931.881 5.714.271
Ana Ortaklık Payları
55.264.020 36.089.769 29.332.556 17.904.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç 36 0,98685800 0,64446000 0,52379600 0,31973000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.121 -22.354 -97.767 18.169
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.121 -22.354 -97.767 18.169
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.898.322 -146.648 4.044.970 -217.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.898.322 -146.648 4.044.970 -217.763
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.778.201 -169.002 3.947.203 -199.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.671.618 47.237.930 38.211.640 23.419.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.620.292 11.316.555 9.494.440 5.725.744
Ana Ortaklık Payları
59.051.326 35.921.375 28.717.200 17.693.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869468


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9285 Değişim: 0,02%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0276 Değişim: -0,05%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,42 Değişim: 0,07%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.