" />

KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.04.2020 - 19:48
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 0 0 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 70.165.709 155.507.468 225.673.177 317.526.742 38.938.880 356.465.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.224 0 -420.224 -420.224 0 -420.224
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -420.224 -420.224 -420.224 -420.224
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 -798.565 -380.706 -380.706 0 13.479.683 13.479.683 0 0 22.488.830 69.745.485 155.507.468 225.252.953 317.106.518 38.938.880 356.045.398
Transferler
0 0 0 0 0 8.517.408 146.990.060 -155.507.468 -8.517.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -703.288 0 -703.288 0 0 0 0 0 0 1.954.427 0 0 0 1.954.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.648.391 121.648.391 122.899.530 7.269.999 130.169.529
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 121.648.391 121.648.391 121.648.391 7.317.490 128.965.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-703.288 -703.288 0 1.954.427 1.954.427 0 0 1.251.139 -47.491 1.203.648
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -62.823.613 -62.823.613 -62.823.613 -4.828.894 -67.652.507
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-907.240 156.607 0 0 0 -750.633 -217.474 -968.107
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 41.162.511 417.594.313
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 41.162.511 417.594.313
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 41.162.511 417.594.313
Transferler
0 0 7.614.264 0 0 0 114.034.127 -121.648.391 -7.614.264 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124.383 0 -124.383 0 0 0 0 0 0 -57.072 0 0 0 -57.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.501.407 92.501.407 92.319.952 9.596.286 101.916.238
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 92.501.407 92.501.407 92.501.407 9.600.493 102.101.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.383 -124.383 0 0 -57.072 -57.072 0 0 -181.455 -4.207 -185.662
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -600 -29.121.910
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 n Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.501.407 331.326.156 439.630.444 50.758.197 490.388.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-232.144.750 171.003.966
Dönem Karı (Zararı)
102.101.900 128.965.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.224.532 133.037.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 8.379.492 3.365.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.725.235 4.131.184
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.907.639 2.979.409
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.182.404 1.151.775
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.012.077 21.838.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.881.502 2.087.888
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -129.408 25.927
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.259.983 19.724.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.154.034 34.659.522
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -86.460.334 -73.650.138
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 111.521.386 102.202.361
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.715.637 11.783.718
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -5.622.655 -5.676.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 29.286.374 41.587.109
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -11.332.680 27.456.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-362.738.257 -35.680.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -662.164.437 428.174.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.131.120 -2.606.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -223.769.614 161.800.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 530.563.685 -612.853.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.499.011 -10.194.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-205.411.825 226.323.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.085.091 -1.218.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -34.120.292 -52.150.121
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.472.458 -1.951.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.923.827 -45.684.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 653.484 386.130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
653.484 386.130
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -7.010.864 -24.769.746
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.985.864 -24.254.409
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000 -515.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.566.447 -21.301.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.164.645 35.266.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 881.886.176 724.545.092
Kredilerden Nakit Girişleri
8 881.886.176 724.545.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -738.099.476 -601.373.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -738.099.476 -601.373.863
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -6.589.118 0
Ödenen Temettüler
-29.121.910 -67.652.507
Ödenen Faiz
32-33 -33.911.027 -20.251.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.903.932 160.586.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.903.932 160.586.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 444.584.635 283.998.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 277.680.703 444.584.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 277.971.636 446.036.412
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 1.353.775.534 687.291.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 2.909.722 1.323.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.350.865.812 685.968.459
Diğer Alacaklar
11 839.432 2.959.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 31.424 4.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 808.008 2.954.896
Türev Araçlar
12 1.459.812 0
Stoklar
13 493.573.595 267.621.577
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.674.679 13.363.923
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 88.535 257.030
Diğer Dönen Varlıklar
26 26.028.243 14.695.563
ARA TOPLAM
2.173.411.466 1.432.225.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.173.411.466 1.432.225.211
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 3.604.399
Diğer Alacaklar
11 39.509 51.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.509 51.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 2.110.197 3.221.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 32.712.743 26.031.431
Maddi Duran Varlıklar
18 26.306.454 26.976.138
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 15.288.935 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.004.123 5.318.354
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.106.424 3.420.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 12.801.849 21.890.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.263.810 87.093.552
TOPLAM VARLIKLAR
2.267.675.276 1.519.318.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 433.348.017 259.134.085
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 5.580.603 27.130.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 1.182.957.676 649.678.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 161.884 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.182.795.792 649.676.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.407.540 739.846
Diğer Borçlar
11 6.288.129 15.787.140
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.288.129 15.787.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 3.837.029 2.547.681
Türev Araçlar
12 0 5.153.208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 67.067.281 63.485.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 8.678.169 22.614.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 48.067.994 45.937.419
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 48.067.994 45.937.419
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.758.232.438 1.092.207.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.758.232.438 1.092.207.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.273.617 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.780.025 5.911.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.780.025 5.911.708
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 555 555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.054.197 9.516.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.777.286.635 1.101.724.450
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 439.630.444 376.431.802
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.208.377 -1.083.994
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.208.377 -1.083.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.208.377 -1.083.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.377.038 15.434.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.377.038 15.434.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.620.502 31.006.238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.824.749 153.911.932
Net Dönem Karı veya Zararı
92.501.407 121.648.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 50.758.197 41.162.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.388.641 417.594.313
TOPLAM KAYNAKLAR
2.267.675.276 1.519.318.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.028.329.488 3.903.402.780
Satışların Maliyeti
28 -4.782.988.833 -3.717.149.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
245.340.655 186.252.807
BRÜT KAR (ZARAR)
245.340.655 186.252.807
Genel Yönetim Giderleri
29 -53.382.200 -48.998.994
Pazarlama Giderleri
29 -44.029.964 -39.059.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 147.605.694 140.575.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -133.845.419 -98.732.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.688.766 140.037.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 551.576 74.052.436
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -2.259.474 -9.971.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.980.868 204.118.650
Finansman Gelirleri
33 65.134.558 57.351.727
Finansman Giderleri
33 -93.727.152 -90.917.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.388.274 170.552.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.286.374 -41.587.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -20.183.575 -42.141.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.102.799 554.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.101.900 128.965.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.101.900 128.965.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.600.493 7.317.490
Ana Ortaklık Payları
92.501.407 121.648.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,65181100 2,17229300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.590 -741.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.590 -741.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.072 1.945.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-57.072 1.945.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-185.662 1.203.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.916.238 130.169.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.596.286 7.269.999
Ana Ortaklık Payları
92.319.952 122.899.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825743


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.123 Değişim: 0,53% Hacim : 52.385 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0879 Değişim: 0,29%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,1098 Değişim: 0,32%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.597,43 Değişim: 1,08%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.