" />

KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2022 - 18:26
KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[22] 1.088.643.358 789.093.036
Satışların Maliyeti
[22] -979.215.730 -717.072.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.427.628 72.020.058
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
109.427.628 72.020.058
Genel Yönetim Giderleri
[23] -7.243.087 -3.849.912
Pazarlama Giderleri
[24] -54.440.491 -19.402.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 13.148.707 2.789.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -6.435.698 -1.159.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.457.059 50.397.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 5.503.440 6.233.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.023.656 -445.953
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.936.843 56.184.425
Finansman Gelirleri
[27] 2.277.783 1.139.601
Finansman Giderleri
[27] -32.261.177 -7.877.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.953.449 49.446.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[10] -1.209.139 -9.391.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-133.534 -1.891.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.075.605 -7.500.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.744.310 40.054.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.744.310 40.054.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.744.310 40.054.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.247.322 41.898.530
Dönem Karı (Zararı)
27.744.310 40.054.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.744.310 40.054.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.946.139 24.405.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14,15,16] 22.884.766 10.489.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
406.394 -302.418
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
406.394 -302.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[11] 38.883 595.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
501.424 583.091
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-462.541 12.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[5] 826.778 304.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
826.778 304.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[10] 789.318 9.391.958
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 3.925.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.556.873 -22.561.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -11.106.338 -16.102.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
74.351 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.180.689 -16.102.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 1.669.163 7.451.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.669.163 7.451.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] -23.995.489 27.412.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] 21.980.399 35.153.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.263 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.903.136 35.153.323
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 23.009.138 -76.476.245
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.009.138 -76.476.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.247.322 41.898.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.138.846 -105.184.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14,15,16] 71.403.315 54.579.309
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.403.315 54.579.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14,15,16] -213.542.161 -159.764.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.542.161 -159.764.060
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.284.810 80.149.050
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18] 357.708 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.708 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[4] 70.972.866 86.762.505
Kredilerden Nakit Girişleri
70.173.323 86.762.505
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
799.543 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -8.045.764 -6.613.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.045.764 -6.613.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.606.714 16.862.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.606.714 16.862.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.527.544 11.664.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.920.830 28.527.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 13.920.830 28.527.544
Ticari Alacaklar
[5] 46.736.431 36.483.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 74.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
46.736.431 36.409.068
Diğer Alacaklar
[7] 355.833 699.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
355.833 699.681
Stoklar
[8] 103.149.331 79.153.842
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 8.728.152 7.529.673
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 193.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.728.152 7.336.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 113.761 0
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 810.902 3.448.457
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
810.902 3.448.457
ARA TOPLAM
173.815.240 155.842.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.815.240 155.842.616
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 61.576.630 42.349.160
Maddi Duran Varlıklar
[14] 215.117.834 118.118.425
Arazi ve Arsalar
2.091.076 2.091.076
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.689 10.034
Binalar
12.677.445 13.289.416
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.838.145 700.600
Taşıtlar
7.697.623 4.289.079
Mobilya ve Demirbaşlar
1.139.572 964.041
Özel Maliyetler
26.044 293.656
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
189.641.240 96.480.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 6.292.112 3.265.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 129.814 129.405
Diğer Haklar
129.814 129.405
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.116.390 163.862.312
TOPLAM VARLIKLAR
456.931.630 319.704.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 152.343.245 118.541.997
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.343.245 118.541.997
Banka Kredileri
129.269.032 91.090.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23.074.213 27.451.087
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 9.361.823 5.752.332
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.361.823 5.752.332
Banka Kredileri
9.361.823 5.752.332
Diğer Finansal Yükümlülükler
[4] 2.174.378 1.374.835
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.174.378 1.374.835
Ticari Borçlar
[5] 83.706.350 61.346.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
77.263 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
83.629.087 61.346.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 1.056.534 713.273
Diğer Borçlar
[7] 3.344.426 1.311.567
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.344.426 1.311.567
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 35.118.004 10.547.625
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.118.004 10.547.625
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
133.534 419.821
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 180.765 650.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 6.972
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
180.765 643.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 3.999.019 7.989.798
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.999.019 7.989.798
ARA TOPLAM
291.418.078 208.647.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.418.078 208.647.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 57.879.149 33.162.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.879.149 33.162.329
Banka Kredileri
3.384.893 11.340.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
50.000.000 19.593.293
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.494.256 2.228.332
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 60.390 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.390 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 4.849.307 2.062.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.849.307 2.062.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[10] 7.154.569 6.536.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.943.415 41.760.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
361.361.493 250.408.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.570.137 69.296.806
Ödenmiş Sermaye
[18] 42.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] -2.677.782 -849.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.677.782 -849.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.677.782 -849.094
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[20] 613.616 250.360
Yasal Yedekler
613.616 250.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[21] 27.889.993 9.840.559
Net Dönem Karı veya Zararı
27.744.310 40.054.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.570.137 69.296.806
TOPLAM KAYNAKLAR
456.931.630 319.704.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 4.477.506 29.217.852 29.217.852
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.477.506 -4.477.506 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.792 40.055.162 40.078.954 40.078.954
Dönem Karı (Zararı)
40.055.162 40.055.162 40.055.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[19] 23.792 23.792 23.792
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -849.094 250.360 9.840.378 40.055.162 69.296.806 69.296.806
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -849.094 250.360 9.840.378 40.055.162 69.296.806 69.296.806
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
363.256 39.691.906 -40.055.162 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828.688 27.744.310 25.915.622 25.915.622
Dönem Karı (Zararı)
27.744.310 27.744.310 27.744.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[19] -1.828.688 -1.828.688 -1.828.688
Sermaye Arttırımı
22.000.000 -21.642.291 357.709 357.709
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 -2.677.782 613.616 27.889.993 27.744.310 95.570.137 95.570.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.744.310 40.054.981
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.828.688 23.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -2.285.860 29.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
457.172 -5.948
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[10] 457.172 -5.948
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.828.688 23.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.915.622 40.078.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.915.622 40.078.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004694


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.