KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 11:02
KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 31.013.983
Transferler
-371.398 371.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.448 57.958 57.958
Dönem Karı (Zararı)
61.448 61.448 61.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.490 -3.490 -3.490
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -49.080 298.647 760.926 61.448 31.071.941 31.071.941
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179
Transferler
63.622 -63.622
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.152 -7.152
Dönem Karı (Zararı)
-17.986 -17.986 -17.986
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.834 10.834 10.834
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -38.182 298.647 824.548 -17.986 31.067.027 31.067.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.764.500 14.914.489
Dönem Karı (Zararı)
-17.986 61.448
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.986 61.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
410.648 306.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 409.883 335.471
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.881 -28.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 15.881 -28.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -15.116 -1.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.395.215 14.576.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.368.614 19.967.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.368.614 19.967.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.205 6.878.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -216.205 6.878.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -34.364 -172.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.782.346 -12.139.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.782.346 -12.139.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 122 2.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.231.930 39.673
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.231.930 39.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.787.877 14.944.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -23.377 -29.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-515.694 -11.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.694 -11.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -515.694 -11.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.365 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.365 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 214.365 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.463.171 14.903.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 10.463.171 14.903.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.441.882 10.526.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.905.053 25.429.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.905.053 26.441.882
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
29.431.865 22.063.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.431.865 22.063.251
Diğer Alacaklar
365.390 503.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 365.390 503.273
Peşin Ödenmiş Giderler
51.426 28.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.426 28.075
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 84.416 61.039
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
66.838.150 49.097.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.838.150 49.097.520
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
1.210.129 856.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.210.129 856.041
Maddi Duran Varlıklar
659.115 474.070
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 368.937 362.985
Mobilya ve Demirbaşlar
11 45.865 73.149
Özel Maliyetler
11 29.948 37.936
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 214.365 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
104.404 183.638
Bilgisayar Yazılımları
12 104.404 183.638
Peşin Ödenmiş Giderler
11.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 13.858 15.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.158.230 1.689.349
TOPLAM VARLIKLAR
68.996.380 50.786.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.481.355 19.527.517
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
171.492 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 171.492 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.309.863 19.527.517
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 29.309.863 19.527.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 41.131 41.009
Diğer Borçlar
8.271.500 39.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.271.500 39.570
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.995 19.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 27.995 19.511
ARA TOPLAM
37.821.981 19.627.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.821.981 19.627.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.873 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.873 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 42.873 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.586 35.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 31.586 35.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 32.913 50.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.372 85.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.929.353 19.712.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.067.027 31.074.179
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.182 -49.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.182 -49.016
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -38.182 -49.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
298.647 298.647
Yasal Yedekler
18 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 824.548 760.926
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -17.986 63.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.067.027 31.074.179
TOPLAM KAYNAKLAR
68.996.380 50.786.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.368.353 -2.580.939 1.936.168 -3.199.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.368.353 -2.580.939 1.936.168 -3.199.829
BRÜT KAR (ZARAR)
3.368.353 -2.580.939 1.936.168 -3.199.829
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.915.541 -3.325.226 -1.502.072 -1.205.540
Pazarlama Giderleri
20 -783.942 -3.651.794 -183.706 -216.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 114.891 95.347 9.706 30.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -21.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.216.239 -9.483.639 260.096 -4.591.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.221.746 740.513 364.814 360.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.507 -8.743.126 624.910 -4.230.838
Finansman Gelirleri
24 30.325.745 56.241.637 8.656.538 35.600.634
Finansman Giderleri
25 -30.311.375 -47.437.297 -9.516.284 -30.834.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.877 61.214 -234.836 535.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.863 234 45.534 -147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-55.688 33.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 17.825 234 12.095 -147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.986 61.448 -189.302 534.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.986 61.448 -189.302 534.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.986 61.448 -189.302 534.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.834 -3.490 10.834 -1.853
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 13.543 -4.363 13.543 -2.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.709 873 -2.709 464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.709 873 -2.709 464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.834 -3.490 10.834 -1.853
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.152 57.958 -178.468 533.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.152 57.958 -178.468 533.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794718


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.446 Değişim: -1,03% Hacim : 11.042 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2853 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1074 Değişim: 0,69%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1437
Açılış: 10,0384
490,69 Değişim: 0,45%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.